Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORZĄDEK SPOTKANIA KOORDYNATORÓW ERASMUS 20.XI.2007 r. - 2006/07 – ostatni rok programu Socrates-Erasmus (podsumowanie; przygotowania do 10.lecia E.) -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORZĄDEK SPOTKANIA KOORDYNATORÓW ERASMUS 20.XI.2007 r. - 2006/07 – ostatni rok programu Socrates-Erasmus (podsumowanie; przygotowania do 10.lecia E.) -"— Zapis prezentacji:

1 PORZĄDEK SPOTKANIA KOORDYNATORÓW ERASMUS 20.XI.2007 r. - 2006/07 – ostatni rok programu Socrates-Erasmus (podsumowanie; przygotowania do 10.lecia E.) - 2007/08 LLP–Erasmus – nowości i fundusze studenci – zagraniczne studia częściowe studenci – zagraniczne praktyki TSM – wymiana nauczycieli akademickich OSM – wymiana innych pracowników uczelni projekty - Co nowego w BWZ?

2 Socrates - Erasmus 2006/2007 Ostatni, 9. rok programu Socrates-Erasmus 2007/2008 – 10 lat Erasmusa w PL - broszurka urodzinowa UW; - UW aktywny uczestnik obchodów (we współpracy z Agencją Narodową + ESN) - 98/99: 172 outg. st; 23 inc. st.; 37 outg. TS; partnerzy – 49; budżet (SM,TS) – 442.036 - 07/08: 950 outg. st; 369 inc.st.; 110 outg. TS; partnerzy – ponad 310; budżet (SM, TS) – 2.226.356

3 LLP- Erasmus 2007/08 (stan 19.XI.br) Rozszerzona Karta Uczelni E. - EUC 45834 ext. 2007- 2013 >>> prawo do ubiegania się o fundusze wszystkich akcji LLP oraz innych inicjatyw UE związanych z mobilnością, np. Erasmus Mundus Umowa finansowa UW – AK na kwotę 2.786.457 : SM wyjazdy na studia częściowe – 2.226.357 ; 1162 outg. (1067dziś); ok. 100 rezygnacji; stypendium – 357/ 245 SP praktyki – 182.800 ; 70 outg. st.; termin – do 10 grudnia br. (kwalifikacja w tym samym roku) TSM – 119.700 ; 171 wyjazdów; śr. grant / 1 os. – 700 307 zgłoszeń; zatwierdzonych – 215 wyjazdów OSM – 122.500 ; 175 osób; śr. grant / 1 os. – 700 58 zgłoszeń; zatwierdzone wszystkie, o ile wymogi formalne OM – 135.100 o ile będzie 1073 wyjazdów (SM; TSM; OSM) oraz co najmniej 70 praktyk; info. w przyszłym tygodniu

4 LLP- Erasmus 2007/08 nowe cele + nowy budżet nowe akcje – praktyki studenckie – wyjazdy (przyjazdy) szkoleniowe pracowników – nowe typy projektów większe sformalizowanie – nowe obowiązkowe formularze (np. TSM) – nowe procedury (konieczność krok po kroku) – przedłużenia okresu studiów (tylko 07/08?) – nowe, bardziej restrykcyjne rozliczenia finansowe (taryfikatory; stypendium studenckie - 1/4 miesiąca; 2 bardziej skomplikowane sprawozdania cząstkowe)

5 LLP- Erasmus 2008/09 umowy E. międzyinstytucjonalne - do końca listopada br. podsumowanie umów - do połowy grudnia br. 5 i 6 grudnia - VI Dni Erasmusa organizowane przez ESN kwalifikacja studentów Erasmus-studia – styczeń, luty 08 zakończenie kwalifikacji studentów na studia >>> zielony formularzon-line – 14 marca 08 początek informowania uczelni partnerskich o zakwalifikowanych studentach (studia 08/09) zakończenie kwalifikacji studentów na praktyki >>> żółty formularz on-line – do końca maja 08 (?)

6 LLP- Erasmus 2008/09 - umowy międzyinstytucjonalne Nieustająca prośba o rozważny, właściwy dobór uczelni zagranicznych - kompatybilność programów studiów - różnorodność geograficzna (również nowa 10.) - jakość kształcenia i badań - partner strategiczny - niekoniecznie duże ośrodki akademickie (brak zakwaterowania, opieki, ESN, drogo) - specyfika uczelni / regionu (np. Barcelona) Plany 07/08 - ok. 1500 studentów; dziś - 1067 >>> 1/3 UWAGA na wyjazdy na praktyki! Plany a wysokość stypendium

7 LLP- Erasmus 2008/09 kwalifikacja studentów na studia (1) 14 marca 08 - zielony formularz on-line Wydziałowy formularz on-line do rejestracji kandydatów (?) >> możliwość generowania protokołu Kryteria kwalifikacji: - komisja wydziałowa (przedstawiciel kierownictwa jednostki, koordynator E., przedstawiciel Samorządu Studentów), - wysokość stypendium - co najmniej 200 euro / miesięcznie - zgodnie z zawartymi umowami (liczby studentów, okres trwania stypendium, poziom studiów - I, II, III stopień) - okres mobilności (5. semestr I stopnia; 3. semestr II stopnia) ?? - średnia ocen (na ile obniżać kryteria?) >> wyjazdy bez stypendium > status uczestnika Programu - rezygnacje i z(a)miany - zmora! >> Zapisy zabezpieczające w warunkach konkursu (zmiana tylko raz?)

8 LLP- Erasmus 2008/09 kwalifikacja studentów na studia (2) Znajomość języka... studiów Komisja podejmuje decyzję, jakie dokumenty, procedury (certyfikaty zewnętrzne; egzamin w SJO; indeks; rozmowa; warunkowa kandydatura; portfolio językowe) Informacje o zasadach, kryteriach ubiegania się o stypendium, uczelniach partnerskich, okresie trwania studiów, poziomie studiów, wymaganych dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, składzie komisji, trybie i terminie odwołań - podane do PUBLICZNEJ i STAŁEJ wiadomości studentów we właściwym CZASIE Zgłoszenia doktorantów w trakcie całego roku akademickiego (ale możliwy brak pieniędzy na stypendium) Konieczny protokół z postępowania kwalifikacyjnego – do 14 marca 2008

9 LLP- Erasmus 2008/09 kwalifikacja studentów na studia (3) Wysokość stypendium będzie obliczana na podstawie danych z dnia 14 marca 2008 r. Po tym terminie niewykorzystane fundusze przechodzą do puli centralnej Konieczna rankingowa lista rezerwowa W przypadku rezygnacji studenta z listy podstawowej, koordynator wskazuje kolejną osobę z listy rezerwowej i osobie tej może przysługiwać stypendium Wyjazdy z tzw. cudzej umowy - bez stypendium Wyjazdy zgłoszone po tym terminie - bez stypendium Druga tura kwalifikacji (ogólnouniwersytecka) - bez stypendium

10 LLP- Erasmus - studenci przyjeżdżający 2007/08 (dziś) - ok. 400 - 430 osób BWZ - już tylko krótkoterminowi (BR, BSS, BSDiSP) internetowa rejestracja kandydatów - IRK BWZ >> komponent IRK UW katalog ECTS - podstawowe narzędzie informacji o zajęciach /przedmiotach w jęz. obcych; musi być udoskonalone BWZ nadaje hasło i login; wpisuje do USOSa; nadaje żetony; zakwaterowanie; kurs polskiego; ESN ELS wydana przez BWZ zapisy na zajęcia - problem Transcript of records - tylko z USOS - problem(?)/statystka

11 Co nowego w BWZ? 4 dodatkowe etaty (MJ, KK, JD, HK) - od lipca nowe zadania, nowa struktura, zespół do zgrania - Sekcja Erasmus - Sekcja Kształcenia Zawodowego i Europejskich Programów Edukacyjnych - Sekcja Współpracy Międzynarodowej (- 1 etat) - Pełnomocnik kwestora (BWZ, BPZA, BWR) +...1/2 etatu - kierownik biura/ koordynator uczelniany Erasmus Oprogramowanie - prace trwają i będą trwały Pierwsze efekty - m.in. przelewy elektroniczne Bo u Was to wszystko inaczej

12 LLP – składanie wniosków 2008 Terminy składania wniosków: Erasmus - IP (Intensive Programmes) – 14 marca 2008 - projekty wielostronne (CD, wirtualny kampus, modernizacja HEI, współpraca z przedsiębiorstwami) – 29 lutego 2008 - sieci tematyczne i działania towarzyszące – 29 lutego 2008 Jean Monnet – 15 lutego 2008 http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call08/prior_pl.pdf http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/18/187/Call_2008_info_pl.pdf http://www.erasmus.org.pl/s/p/wspolne/guide_2008_en.pdf


Pobierz ppt "PORZĄDEK SPOTKANIA KOORDYNATORÓW ERASMUS 20.XI.2007 r. - 2006/07 – ostatni rok programu Socrates-Erasmus (podsumowanie; przygotowania do 10.lecia E.) -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google