Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sukcesy i porażki Erasmusa w latach 1998 –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sukcesy i porażki Erasmusa w latach 1998 –"— Zapis prezentacji:

1 Sukcesy i porażki Erasmusa w latach 1998 – 2006.
Jak je wykorzystać w realizacji programu Erasmus 2007 – 2013?” Beata Skibińska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

2 Bilans programu Erasmus 1998/99 – 2006/07
BUDŻET Łącznie przyznano Polsce ok. 91 mln euro na działania zdecentralizowane (SM, TM, OM, EILC) ECTS Wszystkie uczelnie biorące udział w Erasmusie wprowadziły lub wprowadzają system ECTS Projekty wielostronne (CD, IP) Niewykorzystane możliwości

3 Uniwersytet Warszawski w Erasmusie
Mobilność studentów Wyjazdy studentów z UW Wyjazdy polskich studentów ogółem Procent wszystkich wyjazdów Przyjazdy studentów Erasmusa na UW Przyjazdy do Polski ogółem Procent wszystkich przyjazdów 2000/2001 304 3691 8,2% 88 614 14,3% 2001/2002 329 4322 7,6% 114 753 15,1% 2002/2003 459 5419 8,5% 129 1054 12,2% 2003/2004 484 6278 7,7% 182 1459 12,5% 2004/2005 654 8388 7,8% 256 2332 11,0% Ogółem od roku 1998/99 2669 32334 8,3%

4 Uniwersytet Warszawski w Erasmusie
Mobilność nauczycieli akademickich Wyjazdy wykładowców z UW Wyjazdy polskich wykładowców ogółem Procent wszystkich wyjazdów 1998/99 37 356 10,4% 1999/2000 61 614 9,9% 2000/2001 55 678 8,1% 2001/2002 58 800 7,3% 2002/2003 51 884 5,8% 2003/2004 72 947 7,6% 2004/2005 86 1394 6,2% Ogółem 420 5673 7,4%

5 Wyjazdy studentów w roku 2004/05
Uniwersytet Warszawski 654 wyjazdy Uniwersytet Jagielloński 555 wyjazdów Uniwersytet Wrocławski 531 wyjazdów Uniwersytet im. A. Mickiewicza 486 wyjazdów Politechnika Łódzka 321 wyjazdów Uniwersytet Łódzki 316 wyjazdów Politechnika Wrocławska 254 wyjazdy Szkoła Główna Handlowa 250 wyjazdów Politechnika Warszawska 227 wyjazdów Uniwersytet Mikołaja Kopernika 225 wyjazdów

6 Przyjazdy studentów w roku 2004/05
Uniwersytet Warszawski 256 przyjazdów Uniwersytet Jagielloński 242 przyjazdy Szkoła Główna Handlowa 181 przyjazdów Akademia Ekonomiczna w Krakowie 164 przyjazdy Uniwersytet Wrocławski 161 wyjazdów Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 74 przyjazdy Akademia Ekonomiczna w Katowicach 66 przyjazdów WS Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 62 przyjazdy Uniwersytet Gdański 61 przyjazdów Uniwersytet im. A. Mickiewicza 60 przyjazdów

7 Wyjazdy wykładowców w roku 2004/05
Uniwersytet Warszawski wyjazdów Uniwersytet Wrocławski wyjazdy Politechnika Wrocławska wyjazdy Politechnika Gdańska wyjazdów Uniwersytet Łódzki wyjazdów Uniwersytet Jagielloński wyjazdów Politechnika Śląska wyjazdów Uniwersytet im. A. Mickiewicza wyjazdów Uniwersytet Śląski w Katowicach wyjazdów Akademia Górniczo – Hutnicza wyjazdów

8 Przyjazdy wykładowców w roku 2004/05
Politechnika Gdańska 32 przyjazdy Politechnika Białostocka 31 przyjazdów Akademia Techniczno-Humanistyczna w Białymstoku 24 przyjazdy Uniwersytet Śląski w Katowicach 20 przyjazdów Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 19 przyjazdów Politechnika Łódzka 18 przyjazdów Politechnika Lubelska 14 przyjazdów Uniwersytet im. A. Mickiewicza 14 przyjazdów Uniwersytet Szczeciński 14 przyjazdów Uniwersytet Warszawski 14 przyjazdów

9 Uniwersytet Warszawski w Erasmusie
Wyjazdy studentów z UW na tle wyjazdów z innych uniwersytetów Wyjazdy nauczycieli akademickich z UW na tle wyjazdów z innych uniwersytetów

10 Uniwersytet Warszawski – państwo w państwie?
Wyjazdy studentów 2004/05 Słowenia – 742 osoby UW osoby Budżet 2004/05 Słowenia SM (ogółem ) UW ,00

11 + - Sukcesy i porażki Mobilność Jakość kształcenia Jakość obsługi
Polski student = dobry student Uelastycznienie sposobu studiowania Znajomość problematyki Procesu Bolońskiego Internacjonalizacja - Projekty wielostronne (niewykorzystanie potencjału) RECOGNITION („automatyzacja” procesu zaliczania okresu studiów za równoważny) Znajomość zasad ECTS Erasmus = DWZ/BWZ Brak dofinansowania

12 Giełda Informacji Studentów Erasmusa – GISE czyli co studenci piszą w ankietach
Problemy z uzgodnieniem „Porozumienia o programie zajęć” (Learning Agreement –LA) Jakość informacji (od „bardzo dobra” do „fatalna, brak”). Na poziomie uczelni (centralnie) – bardzo dobrze. Na wydziałach – różnie Apel o ujednolicenie zasad przyznawania punktów i zaliczania semestru

13 PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY
Program „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme) w latach : COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS Kształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY  Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie;  Promowanie nauki języków obcych;  Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie;  Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; PROGRAM JEAN MONNET Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń

14 Działania programu Erasmus w latach 2007-2013:
Działania zdecentralizowane (zarządzane przez Narodową Agencję):  Mobilność studentów: w celu zrealizowania okresu studiów w uczelni partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w programie; w celu zrealizowania stażu/praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie;  Mobilność pracowników: wykładowcy - w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą; wszyscy pracownicy (w tym pracownicy administracji) – w celu udziału w szkoleniu i/lub prowadzenia zajęć; pracownicy przedsiębiorstw (instytucji pozaakademickim) – w celu udziału w szkoleniu i/lub prowadzenia zajęć ???  Projekty wielostronne typu Kurs intensywny (IP)

15 Działania programu Erasmus w latach 2007-2013:
Działania scentralizowane (zarządzane przez Komisję Europejską):  Projekty wielostronne mające na celu doskonalenie funkcjonowania szkolnictwa wyższego poprzez transfer innowacji i modelowych rozwiązań;  Sieci, tworzone przez konsorcja szkół wyższych jednej lub kilku dziedzin, których celem działania będzie doskonalenie nowych koncepcji i umiejętności w dziedzinie uczenia się. Partnerem w sieci mogą być przedstawiciele innych publicznych instytucji lub/i przedsiębiorstw czy stowarzyszeń;  Inne inicjatywy promujące cele programu Erasmus („działania towarzyszące”);

16 Korzyści z uczestnictwa w europejskich programach edukacyjnych
Mobilność Jakość kształcenia Kształcenie w językach obcych Wspólne kształcenie


Pobierz ppt "Sukcesy i porażki Erasmusa w latach 1998 –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google