Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sukcesy i porażki Erasmusa w latach 1998 – 2006. Jak je wykorzystać w realizacji programu Erasmus 2007 – 2013? Beata Skibińska Fundacja Rozwoju Systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sukcesy i porażki Erasmusa w latach 1998 – 2006. Jak je wykorzystać w realizacji programu Erasmus 2007 – 2013? Beata Skibińska Fundacja Rozwoju Systemu."— Zapis prezentacji:

1 Sukcesy i porażki Erasmusa w latach 1998 – Jak je wykorzystać w realizacji programu Erasmus 2007 – 2013? Beata Skibińska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

2 Bilans programu Erasmus 1998/99 – 2006/07 ECTS Wszystkie uczelnie biorące udział w Erasmusie wprowadziły lub wprowadzają system ECTS BUDŻET Łącznie przyznano Polsce ok. 91 mln euro na działania zdecentralizowane (SM, TM, OM, EILC) Projekty wielostronne (CD, IP) Niewykorzystane możliwości

3 Uniwersytet Warszawski w Erasmusie Mobilność studentów Wyjazdy studentów z UW Wyjazdy polskich studentów ogółem Procent wszystkich wyjazdów Przyjazdy studentów Erasmusa na UW Przyjazdy do Polski ogółem Procent wszystkich przyjazdów 2000/ ,2% ,3% 2001/ ,6% ,1% 2002/ ,5% ,2% 2003/ ,7% ,5% 2004/ ,8% ,0% Ogółem od roku 1998/ ,3%

4 Uniwersytet Warszawski w Erasmusie Mobilność nauczycieli akademickich Wyjazdy wykładowców z UW Wyjazdy polskich wykładowców ogółem Procent wszystkich wyjazdów 1998/ ,4% 1999/ ,9% 2000/ ,1% 2001/ ,3% 2002/ ,8% 2003/ ,6% 2004/ ,2% Ogółem ,4%

5 Wyjazdy studentów w roku 2004/ Uniwersytet Warszawski654 wyjazdy 2.Uniwersytet Jagielloński555 wyjazdów 3.Uniwersytet Wrocławski531 wyjazdów 4.Uniwersytet im. A. Mickiewicza486 wyjazdów 5.Politechnika Łódzka321 wyjazdów 6.Uniwersytet Łódzki316 wyjazdów 7.Politechnika Wrocławska254 wyjazdy 8.Szkoła Główna Handlowa250 wyjazdów 9.Politechnika Warszawska227 wyjazdów 10.Uniwersytet Mikołaja Kopernika225 wyjazdów

6 Przyjazdy studentów w roku 2004/ Uniwersytet Warszawski256 przyjazdów 2.Uniwersytet Jagielloński242 przyjazdy 3.Szkoła Główna Handlowa181 przyjazdów 4.Akademia Ekonomiczna w Krakowie164 przyjazdy 5.Uniwersytet Wrocławski161 wyjazdów 6.Akademia Ekonomiczna w Poznaniu74 przyjazdy 7.Akademia Ekonomiczna w Katowicach66 przyjazdów 62 8.WS Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi62 przyjazdy 9.Uniwersytet Gdański61 przyjazdów 10.Uniwersytet im. A. Mickiewicza60 przyjazdów

7 Wyjazdy wykładowców w roku 2004/ Uniwersytet Warszawski 86 wyjazdów 2.Uniwersytet Wrocławski 74 wyjazdy 3.Politechnika Wrocławska 73 wyjazdy 4.Politechnika Gdańska 68 wyjazdów 5.Uniwersytet Łódzki 66 wyjazdów 6.Uniwersytet Jagielloński 65 wyjazdów 7.Politechnika Śląska 47 wyjazdów 8.Uniwersytet im. A. Mickiewicza 46 wyjazdów 9.Uniwersytet Śląski w Katowicach 41 wyjazdów 10.Akademia Górniczo – Hutnicza 36 wyjazdów

8 Przyjazdy wykładowców w roku 2004/ Politechnika Gdańska32 przyjazdy 2.Politechnika Białostocka31 przyjazdów 3.Akademia Techniczno-Humanistyczna w Białymstoku24 przyjazdy 4.Uniwersytet Śląski w Katowicach20 przyjazdów 5.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego19 przyjazdów 6.Politechnika Łódzka18 przyjazdów 7.Politechnika Lubelska14 przyjazdów 8.Uniwersytet im. A. Mickiewicza14 przyjazdów 9.Uniwersytet Szczeciński14 przyjazdów 10.Uniwersytet Warszawski14 przyjazdów

9 Uniwersytet Warszawski w Erasmusie Wyjazdy studentów z UW na tle wyjazdów z innych uniwersytetów Wyjazdy nauczycieli akademickich z UW na tle wyjazdów z innych uniwersytetów

10 Uniwersytet Warszawski – państwo w państwie? Wyjazdy studentów 2004/05 Słowenia – 742 osoby UW osoby Budżet 2004/05 Słowenia SM (ogółem ) UW ,00

11 Sukcesy i porażki + Mobilność Jakość kształcenia Jakość obsługi Polski student = dobry student Uelastycznienie sposobu studiowania Znajomość problematyki Procesu Bolońskiego Internacjonalizacja - Projekty wielostronne (niewykorzystanie potencjału) RECOGNITION (automatyzacja procesu zaliczania okresu studiów za równoważny) Znajomość zasad ECTS Erasmus = DWZ/BWZ Brak dofinansowania

12 Giełda Informacji Studentów Erasmusa – GISE czyli co studenci piszą w ankietach Problemy z uzgodnieniem Porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement –LA) Jakość informacji (od bardzo dobra do fatalna, brak). Na poziomie uczelni (centralnie) – bardzo dobrze. Na wydziałach – różnie Apel o ujednolicenie zasad przyznawania punktów i zaliczania semestru

13 Program Uczenie się przez całe życie (The Lifelong Learning Programme) w latach : COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS Kształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI Kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; Promowanie nauki języków obcych; Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie; Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; PROGRAM JEAN MONNET Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń

14 Działania programu Erasmus w latach : Działania zdecentralizowane (zarządzane przez Narodową Agencję): Mobilność studentów: - w celu zrealizowania okresu studiów w uczelni partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w programie; - w celu zrealizowania stażu/praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie; Mobilność pracowników: - wykładowcy - w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych za granicą; - wszyscy pracownicy (w tym pracownicy administracji) – w celu udziału w szkoleniu i/lub prowadzenia zajęć; - pracownicy przedsiębiorstw (instytucji pozaakademickim) – w celu udziału w szkoleniu i/lub prowadzenia zajęć ??? Projekty wielostronne typu Kurs intensywny (IP)

15 Działania programu Erasmus w latach : Działania scentralizowane (zarządzane przez Komisję Europejską): Projekty wielostronne mające na celu doskonalenie funkcjonowania szkolnictwa wyższego poprzez transfer innowacji i modelowych rozwiązań; Sieci, tworzone przez konsorcja szkół wyższych jednej lub kilku dziedzin, których celem działania będzie doskonalenie nowych koncepcji i umiejętności w dziedzinie uczenia się. Partnerem w sieci mogą być przedstawiciele innych publicznych instytucji lub/i przedsiębiorstw czy stowarzyszeń; Inne inicjatywy promujące cele programu Erasmus (działania towarzyszące);

16 Korzyści z uczestnictwa w europejskich programach edukacyjnych Mobilność Jakość kształcenia Kształcenie w językach obcych Wspólne kształcenie


Pobierz ppt "Sukcesy i porażki Erasmusa w latach 1998 – 2006. Jak je wykorzystać w realizacji programu Erasmus 2007 – 2013? Beata Skibińska Fundacja Rozwoju Systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google