Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów"— Zapis prezentacji:

1 Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów
Mateusz Szczurek Minister Finansów LUDWIK KOTECKI Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów GE Gabinet Polityczny Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Generalny Inspektor Informacji Finansowej AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych IZABELA LESZCZYNA Sekretarz Stanu JANUSZ CICHOŃ Podsekretarz Stanu HANNA MAJSZCZYK Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej JACEK KAPICA Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską JACEK DOMINIK Podsekretarz Stanu DOROTA PODEDWORNA- TARNOWSKA Podsekretarz Stanu Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych ARTUR RADZIWIŁŁ Dyrektor Generalny MIROSŁAWA BORYCZKA Departament Podatków Dochodowych DD Biuro Ministra BMI w zakresie zadań związanych z polityką informacyjną, promocją i edukacją oraz komunikacją elektroniczną Departament Budżetu Państwa BP Departament Kontroli Skarbowej KS Departament Informatyki DI Departament Gwarancji i Poręczeń DG w zakresie zadań związanych z KUKE S.A. Departament Gospodarki Narodowej GN Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki PF Biuro Ministra BMI z wyłączeniem zadań związanych z polityką informacyjną, promocją i edukacją oraz komunikacją elektroniczną Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej DO Departament Podatków Lokalnych PL Departament Finansowania Sfery Budżetowej FS Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier CA Departament Polityki Podatkowej PK Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa RR Departament Rachunkowości DR Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych BDF Departament Wywiadu Skarbowego WS Departament Podatku od Towarów i Usług PT Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych DA Departament Podatku Akcyzowego i Gier AG Departament Rozwoju Rynku Finansowego FN Departament Finansów Resortu FR Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST Departament Unii Europejskiej UE Departament Informacji Finansowej IF Departament Prawny PR Departament Długu Publicznego DP Departament Zagraniczny DZ Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych WU Departament Polityki Celnej PC Departament Instytucji Płatniczej IP Biuro Administracyjne BAD Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki PF w zakresie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Departament Gwarancji i Poręczeń DG z wyłączeniem zadań związanych z KUKE S.A. Biuro Dyrektora Generalnego BDG Departament Służby Celnej SC Kierownik komórki audytu wewnętrznego Departament Reformy Finansów Publicznych RF Biuro Kontroli Resortowej BKR Departament Administracji Podatkowej AP Biuro Ochrony BOC w zakresie zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w resorcie finansów Biuro Ochrony BOC z wyłączeniem zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w resorcie finansów


Pobierz ppt "Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google