Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy Informacji Geograficznej w Administracji Samorządowej Daniel Wołowik ESRI Polska VIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 13-14.10.2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy Informacji Geograficznej w Administracji Samorządowej Daniel Wołowik ESRI Polska VIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 13-14.10.2010r."— Zapis prezentacji:

1 Systemy Informacji Geograficznej w Administracji Samorządowej Daniel Wołowik ESRI Polska VIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 13-14.10.2010r.

2 Plan prezentacji 1.ERSI – kim jesteśmy? 2.JST a GIS? 3.Co możemy zaoferować? – co JST może zyskać dzięki ERSI?

3 ESRI Polska- 15 lat praktyki naszym celem jest wspieranie użytkowników Firma to: Doświadczenie Profesjonalny personel Liczni partnerzy biznesowi Stabilność finansowa Liczni klienci Istniejemy aby Wspierać użytkowników i partnerów Tworzyć wykwalifikowaną kadrę

4 Klienci ESRI Polska Główny Urząd Geodezji i Kartografii Główny Urząd Statystyczny Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Państwowy Instytut Geologiczny Lasy Państwowe Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Energa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Ponadto JST na szczeblu gminy, powiatu i województwa jednostki administracji państwowej policja wojsko straż pożarna szkoły wyższe placówki naukowo-badawcze jednostki należące do różnych sektorów gospodarki, m.in.: ochrony środowiska, geologii, gospodarki leśnej, gospodarki wodnej firmy telekomunikacyjne firmy transportowe inni użytkownicy, którzy w swej działalności wykorzystują i analizują informacje o obiektach lokalizowanych przestrzennie

5 ESRI Inc. Wspieranie naszych użytkowników Status Growing Growing Financially Strong Financially Strong Many Strong Relationships Many Strong Relationships Status firmy Lider rynku (1M+ użytkowników) Lider rynku (1M+ użytkowników) 40 lat na rynku 40 lat na rynku Globalny zasięg Globalny zasięg Ponad 2000 partnerów Ponad 2000 partnerów Długoterminowe relacje Aktywna obecność na rynku lokalnym Nasza misja Tworzenie najlepszego na świecie oprogramowania GIS Tworzenie najlepszego na świecie oprogramowania GIS Zaawansowany GIS Zaawansowany GIS Współpraca z użytkownikami i partnerami Współpraca z użytkownikami i partnerami

6 Zdjęcia lotnicze Obrazy satelitarne Dane z pomiarów GPS Dane radarowe Dane wektorowe Pozyskiwanie danych Pozyskiwanie danych Przechowywanie Przechowywanie danych danych Zarządzanie danymi Zarządzanie danymi Aktualizacja Aktualizacja Geoprzetwarzanie Geoprzetwarzanie Wizualizacja WizualizacjaINFORMACJA Dane geodezyjne Dane opisowe Wspiera proces podejmowania decyzji GIS – Wizje pod decyzje

7 Rola informacji o przestrzeni w zarządzaniu jednostką administracyjną –decyzje o zabudowie, –Przygotowanie i egzekwowania postanowień MPZP –zarządzanie odpadami, –nadawanie punktów adresowych, –kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, –aktywizacji przedsiębiorczości, –pomocy społecznej, –kształtowanie polityki w zakresie ochrony zdrowia, –wpieranie działań gmin w zakresie edukacji – określanie rejonów szkolnych, kształtowanie tras przejazdu autobusów przewożących uczniów, –ochrona dziedzictwa kulturowego – prowadzenie rejestrów, wydawanie decyzji administracyjnych, –ochrona środowiska – m.in.. w zakresie zanieczyszczeń akustycznych, –zarządzanie zielenią miejską, –zarządzanie transportem zbiorowym w skali gminy/ miasta, regionu, –prezentacja terenów inwestycyjnych, –promocja turystyczna, –gospodarowanie nieruchomościami, –prowadzenie bazy epidemiologicznej –zarządzanie obiektami ochrony zdrowia, –prowadzenie oceny zagrożeń i podatności na zagrożenia, –opracowanie planów reagowania w sytuacjach kryzysowych, –lokalizacja przestrzenna informacji z ewidencji ludności – jako element procesów planowania i zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków zdarzeń, –przygotowanie wyborów, –obsługa spisów powszechnych i obowiązków statystycznych, –możliwość prognozowania i kontrolowania wpływów do budżetów z tytułu obowiązków podatkowych właścicieli nieruchomości, prowadzenia działalności gospodarczej itp.. …80% decyzji ma komponent przestrzenny

8 GIS jest platformą która integruje Środowiskowe Aplikacje biznesowe Służbypubliczne Planowanieprzestrzenne Drogi Infrastrukturatechniczna Statystyka...pomaga podejmować lepsze decyzje

9 Klienci ESRI Polska Główny Urząd Geodezji i Kartografii Główny Urząd Statystyczny Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Państwowy Instytut Geologiczny Lasy Państwowe Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Energa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Ponadto JST na szczeblu gminy, powiatu i województwa jednostki administracji państwowej policja wojsko straż pożarna szkoły wyższe placówki naukowo-badawcze jednostki należące do różnych sektorów gospodarki, m.in.: ochrony środowiska, geologii, gospodarki leśnej, gospodarki wodnej firmy telekomunikacyjne firmy transportowe inni użytkownicy, którzy w swej działalności wykorzystują i analizują informacje o obiektach lokalizowanych przestrzennie

10 Poziomregionalny Poziom gminny Poziom krajowy Na wielu poziomach W wielu instytucjach... Dzięki Standaryzacji Wpisują Się w Poziom Globalny... Dzięki Standaryzacji Wpisują Się w Poziom Globalny Poziompowiatowy

11 Poziom lokalny – komunikacja z obywatelami Turyści: - obiekty turystyczne - szlaki piesze/rowerowe - infrastruktura Inwestorzy: - tereny inwestycyjne - plany zagospodarowania Mieszkańcy: - obiekty użyteczności publicznej - roboty - klasy użytków - mapa hałasu Geodeci: - działki ewidencyjne - GESUT - osnowa - ZUD Inni: - tereny chronione - szlaki komunikacyjne - wiele innych…

12 Przykład aplikacji internetowej GIS

13 ESRI a GIS Ludzie Sprzęt komputerowy Dane Oprogramowanie GIS GIS - Mapa topograficzna - Baza Danych Ogólnogeograficznych - Państwowy Rejestr Granic - Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - EGIB - inne…

14 Jakie działania podejmowaliśmy na rzecz poznania potrzeb JST i administracji publicznej? Współpraca z jednostkami naukowo – badawczymi Bezpośrednie rozmowy Ankiety Konferencje

15 Produkty GIS dedykowane dla JST Prowadzenie i aktualizacja rejestru planów Wyrys i wypis z MPZP Prowadzenie bazy adresowej Zawiadomienia o nadaniu nr adr. EGiB Prowadzenie rejestr decyzji urbanistycznych Zarządzanie mieniem gminy Procesy i procedury związane z obsługą nieruchomości GIS

16 Zapraszamy do współpracy Technologia Dedykowane rozwiązania Konsultacje Wdrożenia Autoryzowane certyfikowane szkolenia E-urząd Stoisko


Pobierz ppt "Systemy Informacji Geograficznej w Administracji Samorządowej Daniel Wołowik ESRI Polska VIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 13-14.10.2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google