Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse międzynarodowe 120180-1165 Globalna nierównowaga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse międzynarodowe 120180-1165 Globalna nierównowaga."— Zapis prezentacji:

1 Finanse międzynarodowe Globalna nierównowaga

2 Finanse międzynarodowe Plan wykładu Nierównowaga globalna- definicja i mierniki Czynniki i źródła nierównowagi Możliwe rozwiązania

3 Finanse międzynarodowe Nierównowaga globalna- definicja Nierównowaga zewnętrzna w krajach będących istotnymi graczami na globalnym rynku, która stwarza zagrożenie załamania międzynarodowego systemu walutowego

4 Finanse międzynarodowe Nierównowaga globalna- mierniki Rozmiar nierównowagi bilansu obrotów bieżących Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Poziom rezerw

5 Finanse międzynarodowe Nierównowaga globalna- mierniki

6 Finanse międzynarodowe Nierównowaga globalna-czynniki Czynniki strukturalne Czynniki cykliczne

7 Finanse międzynarodowe Nierównowaga globalna-czynniki cykliczne Popyt globalny w krótkim okresie Ceny aktywów Cykle koniunkturalne Oszczędności Ceny ropy naftowej

8 Finanse międzynarodowe Nierównowaga globalna-czynniki strukturalne Trendy długookresowe Paradoks Lucasa Spadek oszczędności w długim okresie Struktury rynkowe i udział w produkcji globalnej

9 Finanse międzynarodowe Paradoks Lucasa Kapitał przepływa z gospodarek rozwijających się do gospodarek rozwiniętych mimo iż te pierwsze są bardziej zasobne w kapitał

10 Finanse międzynarodowe Paradoks Lucasa- przyczyny Premia za ryzyko w krajach doganiających Ograniczenia przepływu kapitału Niski stopień rozwoju rynku finansowego

11 Finanse międzynarodowe Źródła nierównowagi (1) Międzynarodowa integracja finansowa Różne systemy kursowe Strategie polityki gospodarczej

12 Finanse międzynarodowe Źródła nierównowagi (2) Deficyty bliźniacze Polityka kursowa państw w Azji Wzrost wydajności w USA Nadmierne globalne oszczędności

13 Finanse międzynarodowe Kraje nadwyżkowe i deficytowe Kraje nadwyżkowe Chiny 296 mld USD, Niemcy 131 mld USD, Japonia 110 mld USD Kraje deficytowe USA, -380 mld USD, Hiszpania -70 mld USD

14 Finanse międzynarodowe Koncepcja deficytów bliźniaczych Deficyt budżetowy USA idzie w parze z deficytem obrotów bieżących w tym kraju Wzrost wydatków rządowych powoduje wzrost popytu krajowego

15 Finanse międzynarodowe Polityka kursowa w Azji Proeksportowa polityka Interwencje walutowe napływ zagranicznych oszczędności na rynek amerykański spadek stóp procentowych w USA

16 Finanse międzynarodowe Koncepcja Bretton Woods II Dooley et al. (2003; 2004; 2005) Gospodarka światowa USA jako centrum region handlowy- Azja regionu kapitałowy- Europa, Kanada Australia, Ameryka Łacińska

17 Finanse międzynarodowe Koncepcja Bretton Woods II Asymetria Słabo rozwinięty rynek finansowy w Chinach Finansowanie deficytu USA ad infinitum

18 Finanse międzynarodowe Wzrost wydajności w USA Szybki wzrost wydajności wyższa stopa zwrotu z aktywów Elastyczność rynku finansowego USA BIZ- ujemny napływ netto zaprzecza hipotezie wzrostu wydajności Hipoteza potwierdzona do końca lat 90- tych

19 Finanse międzynarodowe Nadmierne oszczędności globalne USA konsument ostatniej instancji Czynniki: restrukturyzacja przedsiębiorstw, wzrost cen ropy naftowej Wysoka skłonność do oszczędzania w krajach azjatyckich

20 Finanse międzynarodowe Nadmierne oszczędności globalne? Źródło: IMF Economic Outlook 2005

21 Finanse międzynarodowe Potencjalne rozwiązania Setser,Obstfeld, Rogoff – brak mozliwości utrzymania deficytu ad infinitum versus Utrzymanie systemu Bretton Woods II

22 Finanse międzynarodowe Utrzymanie systemu Bretton Woods II- potencjalne przyczyny Kwestia wiarygodności USD- inwestorzy wierzą w utrzymanie dotychczasowej polityki kursowej Brak znaczących różnic między długo- i krótkoterminowymi stopami procentowymi Niechęć do zmiany chińskiej polityki kursowej- długoterminowe koszty przestawienia produkcji Niechęć do zwiększenia oszczędności USA- konieczność ograniczenia konsumpcji

23 Finanse międzynarodowe Załamanie systemu Bretton Woods II- potencjalne przyczyny Niechęć azjatyckich banków centralnych do powiększania rezerw Koszty utrzymania rezerw- aprecjacja remninbi zwiększa wartość zobowiązań i obniża wartość aktywów trzymanych w dolarach Koszty interwencji- ekspansja kredytowa oraz presja inflacyjna mimo sterylizacji Koszty dla chińskich banków państwowych- konieczność zakupu nisko oprocentowanych obligacji państwowych konieczność rekapitalizacji banków

24 Finanse międzynarodowe Ograniczenie nierównowagi Dostosowania kursów walutowych Wzmocnienie strony podażowej gospodarek z deficytem Dostosowania cen aktywów Współpraca w skali międzynarodowej- wypracowanie konsensusu przez duże gospdarki

25 Finanse międzynarodowe Globalna nierównowaga a stabilność finansowa Globalna nierównowaga wpływa na destabilizację międzynarodowego systemu walutowego Międzynarodowy system walutowy nie spełnia prawidłowo swoich funkcji Globalna nierównowaga jedna z przyczyn kryzysu finansowego

26 Finanse międzynarodowe Rola waluty międzynarodowej Exorbitant Privilege USD jako główna waluta rezerwowa Różnice w oprocentowaniu aktywów i zobowiązań USA USA posiadają rentowne aktywa w postaci BIZ oraz akcji, zobowiązania USA są nisko oprocentowane (depozyty w bankach i obligacje)

27 Finanse międzynarodowe Wypłacalność gospodarek Globalna nierównowaga a wypłacalność Utrzymanie nierównowagi zależne od cech gospodarki Poziom dochodu Deficyt budżetowy Zadłużenie zagraniczne

28 Finanse międzynarodowe Literatura M. Rubaszek, Nierównowaga globalna: przyczyny oraz możliwe rozwiązania, Bank i Kredyt, 2006, Adjustment of global imbalances in a finacialy integrating world, ECB Monthly Bulletin, 08/2008, M. Xafa, Global imbalances and financial stability, IMF Working Paper, 2007 T. Bracke, M. Fidora, Global liquidity glut or global savings glut, ECB Working Paper, 2008.


Pobierz ppt "Finanse międzynarodowe 120180-1165 Globalna nierównowaga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google