Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKZE w Domu Maklerskim BDM SA w Domu Maklerskim BDM SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKZE w Domu Maklerskim BDM SA w Domu Maklerskim BDM SA."— Zapis prezentacji:

1 Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKZE w Domu Maklerskim BDM SA w Domu Maklerskim BDM SA

2 Co to jest IKZE (1/3) ? Najprościej i najkrócej: możliwość długookresowego oszczędzania bez podatku od zysków kapitałowych, z dodatkową zachętą podatkową (możliwość odliczenia wpłat od dochodów w PIT)

3 Co to jest IKZE (2/3) ? Korzyści podatkowe: brak podatku od zysków kapitałowychbrak podatku od zysków kapitałowych wpłaty odliczane od podstawy opodatkowania (w zależności od progu podatkowego – oszczędność podatkowa dla klienta 18/32% wpłat), z drugiej strony wypłacane środki (po ukończeniu 65 roku życia) obciążone podatkiem 10%.wpłaty odliczane od podstawy opodatkowania (w zależności od progu podatkowego – oszczędność podatkowa dla klienta 18/32% wpłat), z drugiej strony wypłacane środki (po ukończeniu 65 roku życia) obciążone podatkiem 10%.

4 Co to jest IKZE (2/3) ? IKZE może być prowadzone w formie: funduszu inwestycyjnego (lub dobrowolnego funduszu emerytalnego) funduszu inwestycyjnego (lub dobrowolnego funduszu emerytalnego) ubezpieczenia ubezpieczenia lokaty bankowej lokaty bankowej rachunku inwestycyjnego. rachunku inwestycyjnego.

5 Zalety IKZE w formie rachunku inwestycyjnego. IKZE w formie lokaty – symboliczne zyski IKZE w formie lokaty – symboliczne zyski IKZE w formie ubezpieczenia, funduszu inwestycyjnego, emerytalnego – wysokie opłaty ( pobierane przez podmioty zarządzające ) IKZE w formie ubezpieczenia, funduszu inwestycyjnego, emerytalnego – wysokie opłaty ( pobierane przez podmioty zarządzające ) IKZE w formie rachunku inwestycyjnego – szansa na wysokie zyski przy niskich kosztach IKZE w formie rachunku inwestycyjnego – szansa na wysokie zyski przy niskich kosztach

6 IKZE w BDM – ile to kosztuje? Otwarcie IKZE – 0zł Prowadzenie rachunku IKZE – 0zł Prowizje od transakcji identyczne jak dla zwykłego rachunku inwestycyjnego.

7 Limit wpłat na IKZE. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Limit wpłat dla 2014r. wynosi: Limit wpłat dla 2014r. wynosi: 4.495zł20gr 4.495zł20gr

8 Ograniczenia dotyczące rachunku inwestycyjnego prowadzonego w formie IKZE. Poza limitem wpłat, rachunek IKZE różni się od zwykłego rachunku inwestycyjnego również brakiem możliwości inwestowania w instrumenty pochodne oraz przy wykorzystaniu OTP, kredytu.

9 W co można inwestować w ramach IKZE? Inwestycje dokonywane na Rachunku IKZE mogą być mocno zdywersyfikowane. Klient w zależności od panującej koniunktury, kierując się indywidualnymi decyzjami może inwestować m.in. w: akcje (w tym z NewConnect), akcje (w tym z NewConnect), prawa poboru, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa, korporacyjne, gminne itd., obligacje Skarbu Państwa, korporacyjne, gminne itd., certyfikaty, certyfikaty, ETF-y, ETF-y, produkty strukturyzowane notowane na giełdzie (oparte o indeksy, surowce, stopy procentowe itd.). produkty strukturyzowane notowane na giełdzie (oparte o indeksy, surowce, stopy procentowe itd.).

10 Jakie warunki trzeba spełnić by dokonać wypłaty z IKZE? Warunkiem wypłaty jest osiągnięcie wieku 65 lat. Jednocześnie dokonywanie wpłat na IKZE musi odbywać się co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

11 IKZE – ciekawy sposób na długookresowe oszczędzanie. PAMIĘTAJMY: Z IKZE da się (w każdym czasie) wyjść bez drakońskich kosztów! W BDM zapłacisz za rezygnację z rachunku IKZE (w ciągu pierwszych 12 miesięcy od otwarcia rachunku) -149zł. Od trzynastego miesiąca oszczędzania zwrot, wypłata, transfer są bezpłatne.


Pobierz ppt "Rachunek inwestycyjny prowadzony jako IKZE w Domu Maklerskim BDM SA w Domu Maklerskim BDM SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google