Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Część I - Wprowadzenie i pojęcia podstawowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Część I - Wprowadzenie i pojęcia podstawowe"— Zapis prezentacji:

1 Część I - Wprowadzenie i pojęcia podstawowe
EUROPA SOCJALNA Część I - Wprowadzenie i pojęcia podstawowe

2 Poznajemy nasze motywacje
zarobki, pozycja materialna prestiż, pozycja społeczna satysfakcja i jej źródła możliwość rozwoju i awansu praca twórcza czy administracyjna

3 Warto czy nie warto być pracownikiem socjalnym
Czy i dlaczego możliwy jest wzrost prestiżu : samorząd zawodowy czy korporacja Od wypłaty świadczeń do kreatywnej pracy socjalnej- diagnoza (wywiad) wstępem do kontraktu Zlecanie, standardy, współpraca, kontrola Nowe wyzwania, nowa pozycja – asystent socjalny a pracownik socjalny, koordynator ( przemoc w rodzinie)

4 Główne części zajęć. Pojęcia podstawowe Co znaczy Europa socjalna ?
Historia europejskiej polityki społecznej Przedmiot, podmioty i realizatorzy europejskiej polityki społecznej Karta Praw Podstawowych i zakres jej obowiązywania

5 Główne części zajęć- instrumenty europejskiej polityki społecznej
Agenda Społeczna i Odnowiona Agenda Społeczna. Księgi Białe i Zielone Europejski Fundusz Społeczny- wczoraj i dziś. PO KL Otwarta Metoda Koordynacji (OMC) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

6 Główne części zajęć Najważniejsze wyzwania społeczne w krajach UE i w Polsce Między liberalizmem a europejskim modelem społecznym – nowy ład Ściślejsza integracja, a przyszły kształt Europy socjalnej Parlament wobec wyzwań społecznych w Polsce i Europie

7 Pojęcia podstawowe Polityka społeczna określa sposób wydawania publicznych pieniędzy, by efektywnie zaspokajać potrzeby jednostek i grup oraz rozwiązywać problemy społeczne, a także definiuje beneficjentów systemu wsparcia społecznego ( prof. Zbigniew Woźniak)

8 Pojęcia podstwowe Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, jak również zapobieganie takim sytuacjom.

9 Pojęcia podstawowe- polityka społeczna a pomoc społeczna
Pars pro toto Strategie rozwiązywania problemów społecznych Problemy koordynacji : świadczenia, przemoc, alkoholizm, niepełnosprawni, bezrobotni, bezdomni Nowe możliwości realizacji kompleksowej polityki społecznej ( przeciwdziałanie przemocy, wspieranie rodzin)

10 Pojęcia podstawowe Zabezpieczenie społeczne obejmuje te wszystkie urządzenia publiczne, które bez względu na nazwę ( opieka społeczna, pomoc społeczna, ubezpieczenia społeczne) mają na celu zabezpieczenie materialnych warunków egzystencji jednostki w formie odpowiednich świadczeń w określonych sytuacjach, tj.w razie spełnienia się określonych ryzyk. ZS w ujęciu węższym : zabezpieczenie materialne, dla nie posiadających wystarczających źródeł utrzymania

11 Pojęcia podstawowe _ zabezpieczenie społeczne
Rodzaje ryzyk społecznych: utrata pracy, choroba i inwalidztwo, wypadek , utrzymanie po okresie pracy i inne. Rodzaje zabezpieczeń społecznych : ubezpieczenia ( zdrowotne, od ryzyka bezrobocia, emerytalno - rentowe), pomoc społeczna, PFRON Odpowiedzialność prywatna i solidarność

12 Pojęcia podstawowe. Ład społeczno – gospodarczy
Sektor I – ekonomia, gospodarka, praca dla zysku Sektor II – instytucje państwa, w tym samorząd; realizacja zadań publicznych, urzędnicy z wyboru Sektor III – organizacje pozarządowe, kościoły i związki religijne – działalność non profit

13 Pojęcia podstawowe : relacje między gospodarką a polityką społeczną
Gospodarka generuje środki ( w tym podatki i płace) oraz daje zatrudnienie Polityka społeczna tworzy warunki niezbędne do funkcjonowania gospodarki( firm) oraz gwarantuje ład społeczny Układ współzależny

14 Zadanie do opracowania w grupach
Życiorysy w formie prezentacji( 5 min): Jacka Kuronia, Ireny Sendlerowej, Jurka Owsiaka, Ireny Ochojskiej, Laszlo Andor- a Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Część I - Wprowadzenie i pojęcia podstawowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google