Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkole Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu Przedszkole i projekty e-Twinning.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkole Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu Przedszkole i projekty e-Twinning."— Zapis prezentacji:

1 Przedszkole Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu Przedszkole i projekty e-Twinning

2

3 Wprowadzenie

4 Rozwój organizacyjny a projekty e-twinning kreuje pełen otwartości i skoncentrowany na rozwiązywaniu problemów klimat w całym przedszkolu; tworzy atmosferę zaufania maksymalizowane są wysiłki na rzecz współpracy doskonali się system nagród, który bierze pod uwagę osiągnięcia jak i rozwój człowieka podnosi poziom samokontroli pracowników

5 Standardy pracy przedszkola ukształtowały się na bazie realizowanych projektów. W programach e-twinning, realizowanych w przedszkolu,efektywna praca zespołu nauczycieli jest czynnikiem warunkującym sukces.

6 Przedszkole staje się organizacją uczącą się ustawicznie. 1.Zorganizowanie wszelkich działań przedszkola wokół wszechstronnego rozwoju dziecka. 2.Postrzeganie dziecka jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się. 3.Pozytywne nastawienie do wprowadzenia innowacji. 4.Planowanie rozwoju indywidualnego poszczególnych pracowników oraz rozwoju przedszkola jako całości. 5. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informatycznym poprzez wykorzystanie technologii informatycznych. 6.Otwarcie na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącej współpracy ze środowiskiem. 7.Przygotowanie dzieci do stawania się obywatelami Europy, otwarcie na współpracę w ramach Europy i świata. 8. Uczestniczenie w partnerskich kontraktach z innymi przedszkolami.

7 Spotkanie z Panią Prezydent Miasta Zabrze

8 Wdrażanie projektów e-twinning w zależności od potrzeb i oczekiwań nauczycieli. realizowanie zadań wykorzystujących potencjał intelektualny poszczególnych nauczycieli w procesie rozwiązywania problemów zintegrowanie pracowników łatwiejsze wdrażanie w życie wspólnie wypracowanych rozwiązań wystąpienie synergii- efekt pracy zespołowej przewyższa sumę efektów indywidualnych

9 Integracja pracowników przedszkola

10 Rola przedszkola w doskonaleniu nauczycieli Lepiej funkcjonujące przedszkole oraz bardziej kompetentnie pracujący nauczyciele. Przywiązywanie wagi do metod uczenia się wymagających od nauczycieli czynnej postawy, kreatywności.

11 Zdolności wypracowywane w trakcie realizacji projektów e-twinning: -postrzeganie innych jako równych partnerów; -zrezygnowanie z rywalizacji na rzecz współpracy; -komunikowanie się z innymi w sposób efektywny -radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi -pozytywne myślenie o sobie i innych -tworzenie wspierających relacji ludzkich w zespole i w całej organizacji

12 Tworzenie zaplecza szkoleniowego w przedszkolu. gromadzenie pomocy audiowizualnych- rzutniki, komputery z odpowiednim oprogramowaniem, dostęp do internetu, aparaty fotograficzne, kamery internetowe, nośniki danych tworzenie zaplecza informacyjnego- biblioteka przedszkolna - książki, czasopisma, materiały szkoleniowe

13 W zarządzaniu przedszkolem, przy projektach e-twinning,ważnym elementem dla dyrektora jest delegowanie władzy. -pracownicy czują się odpowiedzialni za efekty działania instytucji -zespoły- współpracując osiągają coraz lepszą efektywność -organizacja-ludzie odczuwają, że są w stanie osiągnąć rezultaty

14 Image- element kształtujący pozycję placówki w środowisku lokalnym, zamiejscowym. 1.sprzyja akceptacji działań przedszkola przez podmioty działające w jej otoczeniu- 2.podnosi morale pracowników, dzieci- usatysfakcjonowanych z przynależności do organizacji- 3.nakręca spiralę sukcesu 4.wytwarza się dumę z uczęszczania do przedszkola

15 Argumenty, które przemawiają za realizowaniem projektów e-twinning: Integracja nauczycieli, pracowników wokół wspólnie uznawanych wartości, Realizowanie wyznaczonych celów Odpowiedzialność za życie przedszkola Orientowanie na współdziałanie, dialog, wspieranie wzajemnego zrozumienia, tolerancję, szacunek Stawianie na mocne strony pojedynczych osób i całych zespołów Przeniesienie punktu ciężkości z indywidualnego na zespołowe uczenie się

16 Czasy, w których żyjemy, to przede wszystkim czas pracy zespołowej.

17 Dziękuję za uwagę Jolanta Kosczielny- dyrektor Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu


Pobierz ppt "Przedszkole Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu Przedszkole i projekty e-Twinning."

Podobne prezentacje


Reklamy Google