Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Układ wniosku Część A – identyfikacja projektu i wnioskodawcy Część B – charakterystyka projektu Część C - efekty realizacji projektu Część D – część

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Układ wniosku Część A – identyfikacja projektu i wnioskodawcy Część B – charakterystyka projektu Część C - efekty realizacji projektu Część D – część"— Zapis prezentacji:

1

2 Układ wniosku Część A – identyfikacja projektu i wnioskodawcy Część B – charakterystyka projektu Część C - efekty realizacji projektu Część D – część finansowa projektu Część E - załączniki do wniosku.

3 Cześć A

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Cześć B

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Cześć C

30

31

32

33 Cześć D

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych – krajowe środki publiczne Budżet Państwa – obejmują środki pochodzące z części budżetowych właściwych ministrów Budżet jednostek samorządu terytorialnego - środki budżetu gminy, powiatu, województwa oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych). Inne krajowe środki publiczne – dotyczą środków innych podmiotów publicznych, w tym między innymi: podmiotów świadczących usługi na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych funduszy celowych (np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PFRON), organizacji non-profit, kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeń przeznaczających zyski na działalność statutową - jednak tylko w przypadkach, gdy środki są przeznaczane na realizację celu użyteczności publicznej,

44

45

46 Część E

47

48

49

50

51


Pobierz ppt "Układ wniosku Część A – identyfikacja projektu i wnioskodawcy Część B – charakterystyka projektu Część C - efekty realizacji projektu Część D – część"

Podobne prezentacje


Reklamy Google