Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura produkcji energii z OZE w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE. Czy reszta Europy nam ucieka? Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura produkcji energii z OZE w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE. Czy reszta Europy nam ucieka? Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii."— Zapis prezentacji:

1 Struktura produkcji energii z OZE w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE. Czy reszta Europy nam ucieka? Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Gazeta Prawna: Energia, prawo i pieniądze - Inwestowanie w odnawialne źródła energii Warszawa

2 Agenda Wstęp Stan obecny w Polsce wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych Nieodległa przyszłość sektora 2 Źródło danych: Eurostat /2008/ Eurobserv-ER /2009/ Ministerstwo Gospodarki - Krajowe Plany Działań /2010 – 2020/ Urząd Regulacji Energetyki /2010/ Własne dane i analizy PIGEO /2010 – 2020/

3 Wstęp: rodzaje energii – model uproszczony 3 nośnik/źródło energii energia pierwotna energia finalna konwersja energii własne zużycie energetyki wytwórczej przesył i dystrybucja (straty) generator (sprawność) (straty) odbiorca końcowy brutto netto źródło zdjęć: wikipedia oraz GE

4 Polska – pozyskanie energii pierwotnej Mtoe ( ) ogółem i OZE 4 ogółemOZE udział (%)

5 Polska vs wybrane kraje UE pozyskanie energii pierwotnej

6 Polska - stan obecny, 2010 zużycie energii pierwotnej 6 węgiel brunatny 12% węgiel kamienny 48% olej 21% gaz 12% OZE 5% ok. 100 Mtoe (1150 TWh), (4150 PJ)

7 Polska, energia końcowa 2010, szacunki PIGEO 7 zużycie finalne brutto (a.u.) 100% 20% en. elektr. 57% ciepło i chłód 23% transport ok. 6% ok. 12.0% ok. 7% ok. 60 TWh x 100% = ok. 8% Finalne zużycie brutto: ok. 65 Mtoe (750 TWh), (2700 PJ) Ten sam system wsparcia na 1 MWh źródła na biomasę niesieciowe 95% 100% Biopaliwa 1-ej generacji 50% z biomasy współspalanej z węglem 25% z dużej wodnej 50% 25% Ważne do podkreślenia startujemy nie z 8% w OZE by osiągnąć 15%, tylko z poziomu ok. 1% !!!

8 Udziały OZE w finalnym zużyciu brutto (%) 2010 wg. scenariuszy KPD 8

9 Polska na tle Europy OZE z odpadów komunalnych, ktoe – en. pierw. GWh – en. elektr. brutto

10 Polska na tle Europy OZE z odpadów komunalnych en. pierwotna, 2009 (toe / 1000 mieszkańców) 10

11 11 Polska na tle Europy biogaz, energia pierwotna, ktoe, 2009

12 12 Polska na tle Europy biogaz, energia pierwotna, toe/1000 mieszkańców, 2009

13 13 Polska na tle Europy biomasa stała, 2009 ktoe – en. pierwotna GWh – en. elektryczna brutto

14 14 Polska na tle Europy biomasa stała, energia pierwotna, ktoe/1 mieszkańca, 2009

15 15 Polska na tle Europy energetyka wiatrowa, MW, 2009 łączna moc zainstalowane w 2009 zdekomponowane

16 16 Polska na tle Europy energetyka wiatrowa, TWh,

17 17 za Eurobserv-ER Polska na tle Europy energetyka wiatrowa,2009 MW / 1000 mieszkańców

18 Cele EU-27 OZE w

19 EU-27 (2020); elektroenergetyka Plany rządowe dla OZE określone KPD 19 34,3% w zużyciu energii elektrycznej

20 EU-27 (2020); ciepło i chłód Plany rządowe dla OZE określone KPD 20 20,2% w zużyciu ciepła

21 EU-27 (2020); transport Plany rządowe dla OZE określone KPD 21 11,27% w zużyciu benzyny i ropy

22 Polski Krajowy Plan Działań Udziały w poszczególnych sektorach OZE w 2020 r 22 ktoe udział OZE produkcja zielonego ciepła brutto * 100% =17,05 % końcowe zużycie ciepła brutto produkcja zielonej energii elektrycznej brutto * 100% =19,13 % końcowe zużycie energii elektrycznej brutto produkcja zielonej energii w transporcie brutto * 100% =10,14 % końcowe zużycie energii w transporcie brutto produkcja łączna zielonej energii brutto * 100% =15,5 % łączne końcowe zużycie energii brutto GWh = 11,63 * 1 ktoe ktoe – kilotona oleju ekwiwalentnego

23 23 ciepło energia elektryczna transport 17,05% 19,13% 10,14% 15,5% ktoe 2786 ktoe ktoe % ktoe – prognozowane zapotrzebowanie na całkowitą finalną energię brutto w Polsce w roku 2020 Polski Krajowy Plan Działań Udziały w poszczególnych sektorach w 2020 r

24 Co Polska planuje mieć w OZE w 2020 elektroenergetyka 24 OZEMWel 2010 dane URE MWel 2020 scenariusz KPD Biogaz83980 PV0,0333 Woda Biomasa Wiatr

25 Projekt rozporządzenia Min. Gospodarki elektroenergetyka – zielone certyfikaty (ver. 2.6) 25 Tu jest inna metodologia liczenia udziału w porównaniu do KPD (Dyrektywy 2009/28/WE W rozporządzeniu jest: OZE brutto / całk. netto W Dyrektywie jest: OZE brutto / całk. brutto Dlatego 19,3% z KPD odpowiadać powinno 25% a nie 14,4% !!!

26 26 Jakie są dziś warunki inwestowania w Polsce? Ranking Banku Światowego dla 183 krajów (2010 r.) Łatwość robienia biznesu Rozpoczęcie działalności Uzyskiwanie pozwolenia na budowę Uzyskiwanie kredytu Podatki Singapore Hong Kong SAR, China New Zealand United Kingdom United States Denmark Germany Lithuania Latvia Belgium France Azerbaijan Tunisia Romania Oman Ghana Belarus Namibia Poland Tonga Panama Mongolia

27 27 Kierunek działań w energetyce odnawialnej dla osiągnięcia celu w roku 2020 Konieczna jest pilna i radykalna przebudowa regulacji prawnych oraz systemów wspomagania ustawa o odnawialnych źródłach energii wdrażająca w Polsce Dyrektywę 2009/28/WE zapowiedziana przez Ministerstwo Gospodarki powinna: uprościć procedury realizacji inwestycji planowanie przestrzenne i decyzje OOŚ priorytetowy/gwarantowany dostęp do sieci, skrócić czas oczekiwania pozwolenie na budowę wprowadzić stabilny i zdywersyfikowany system wsparcia ustalony do uwarunkowań (różny dla poszczególnych OZE) i funkcjonujący przynajmniej przez okres kredytowania inwestycji zwiększyć dostęp do informacji określić zrównoważone wykorzystanie biomasy w celach energetycznych

28 Michał Ćwil, 28 Dziękuję za uwagę ! Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ul. Gotarda 9, Warszawa Tel , Fax Targi: Poznań, maja 2011 Kongres: Warszawa, 5-6 października 2011


Pobierz ppt "Struktura produkcji energii z OZE w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE. Czy reszta Europy nam ucieka? Michał Ćwil Polska Izba Gospodarcza Energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google