Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Doradca,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Doradca,"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy Departament Komunikacji i Strategii Konferencja Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej Energetyka słoneczna w Polsce i Niemczech Warszawa, 15.XI. 2011 rok

2 Działania w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej stanowią obszar, gdzie ochrona środowiska idzie w parze z innowacyjnością i wzrostem konkurencyjności. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW – środowisko i konkurencja

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mld zł dotacje pożyczki Wypłaty środków NFOŚiGW wraz z transferem środków UE przy udziale NFOŚiGW 2007 2008 2009 2010 2,1 3,4 3,6 2,0 1,0 0,9 4,3 1,3

4 Programy priorytetowe NFOŚiGW – realizacja jego misji Wspieranie przedsięwzięć służących ochronie i poszanowaniu jego wartości zgodnie z konstytucyjną zasadą ekorozwoju Programy priorytetowe NFOŚiGW – wypracowanie wartości i zasad określonych w jego strategii Programy priorytetowe NFOŚiGW – elementy i struktura. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW – zarządzanie finansami poprzez Programy priorytetowe

5 zarządzanie finansami publicznymi poprzez programy priorytetowe sprawdza się przy wdrażaniu projektów na rzecz ochrony klimatu, aktualnie to 25 programów priorytetowych i działań (realizowanych i planowanych) na rzecz : redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, beneficjentami naszych programów są: samorządy, przedsiębiorcy ( w tym mali i średni ), a także indywidualne osoby, w latach 2008 – 2014 NFOŚiGW przeznacza na przedsięwzięcia w zakresie ochrony klimatu ok. 8,9 mld zł co zaowocuje 6 100 GWh energii uzyskanej ze źródeł odnawialnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW na rzecz ochrony klimatu

6 Program priorytetowy Program dla przedsięwzięć – odnawialne źródła energii i obiekty wysokosprawnej kogeneracji cz2) wdrażana przez wfośigw Program priorytetowy Program dla przedsięwzięć – odnawialne źródła energii i obiekty wysokosprawnej kogeneracji cz3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych Program priorytetowy System zielonych inwestycji cz1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wykorzystywanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW

7 Program priorytetowy System zielonych inwestycji cz5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, Program priorytetowy Efektywne wykorzystanie energii cz2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub do wzrostu energetycznej przedsiębiorstw, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wykorzystywanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW

8 Program zakłada instalację kolektorów słonecznych o powierzchni do 200 000 m 2 co odpowiada produkcji 45 GWh energii ze źródeł odnawialnych, Budżet Programu w wysokości 300,0 mln zł zakłada dotacje w formie dopłat do kredytów do 45% kosztów kwalifikowanych, Beneficjentami mogą być osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe – posiadające prawo do dysponowania budynkiem, który nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej dla celów podgrzewania wody użytkowej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program priorytetowy NFOŚiGW Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych

9 Beneficjenci otrzymują dotacje za pośrednictwem jednego z siedmiu banków z którymi NFOŚiGW zawarł umowę na realizację Programu: BOŚ S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (i zrzeszone Banki Spółdzielcze), Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (i zrzeszone Banki Spółdzielcze), Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (i zrzeszone Banki Spółdzielcze), Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy, Credit Agricole S.A. (d. LUKAS Bank S.A.) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program priorytetowy NFOŚiGW Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych

10 Bliższe informacje o Programie znajdą Państwo na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do- kredytow/doplaty-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne oraz w bankach współpracujących Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program priorytetowy NFOŚiGW Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program priorytetowy NFOŚiGW Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych – dotychczasowe efekty – liczba wniosków składanych przez banki

12 dotychczas (stan na 31 lipca 2011 roku) 5374 klientom wypłacono dopłatę w łącznej wysokości 33,15 mln zł, jednostkowy koszt dofinansowania 1 m 2 kolektorów wyniósł 2300 zł, przy koszcie zakładanym w Programie Priorytetowym 2500 zł, średnie dofinansowanie zestawu kolektorowego wyniosło 6200 zł, powierzchnia zainstalowanych kolektorów wyniosła ok. 45 000 m 2, zainstalowane kolektory słoneczne zastępują następujące paliwa: węgiel kamienny (44,8%), energię elektryczną (22,6%), gaz ziemny (22,3%),inne (10,3%) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program priorytetowy NFOŚiGW Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych – dotychczasowe efekty

13 Program priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne, Program priorytetowy Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Program priorytetowy Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na budowę domu standardzie energooszczędnym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Planowane Programy priorytetowe NFOŚiGW w których będzie dofinansowane wykorzystanie energii słonecznej

14 Zapraszamy do współpracy i na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl Wojciech Stawiany Doradca tel. (+4822) 4590488 e-mail: w.stawiany@nfosigw.gov.plw.stawiany@nfosigw.gov.pl

15 Informacje dodatkowe Program POLSEFF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Doradca, Zespół Strategii i Współpracy Departament Komunikacji i Strategii Konferencja Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej Energetyka słoneczna w Polsce i Niemczech Warszawa, 15.XI. 2011 rok

16 Czym jest PolSEFF ? PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility) jest europejskim programem finansowania inwestycji w rozwój zrównoważonej energii Program został stworzony przez Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju i obejmuje fundusz wsparcia technicznego oraz kwotę 150 mln EURO, która za pośrednictwem uczestniczących instytucji finansowych ma być przeznaczona w formie kredytów prywatnym przedsiębiorstwom z sektora SME Kluczowymi celami programu są: a) podnoszenie poziomu efetywności zużycia energii b) promowanie i zwiększenie udziału wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych c) podnoszenie poziomu konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, PolSEFF jest wspierany przez Unię Europejską. Program PolSEFF jest realizowany za pośrednictwem następujących banków (PFIs):

17 Roczne oszczędności z tytułu mniejszego o min. 20% zużycia energii Premia inwestycyjna w wysokości 10% lub 15% wartości kredytu / leasingu w zależności od zrealizowanego projektu inwestycyjnego Roczne oszczędności z tytułu mniejszego o min. 20% zużycia energii Premia inwestycyjna w wysokości 10% lub 15% wartości kredytu / leasingu w zależności od zrealizowanego projektu inwestycyjnego Korzyści finansowe POLSEFF - oferowane korzyści

18 Financed by EU Przykładowe projekty: instalacja kolektorów słonecznych pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń kotły na biomasę opalane peletami lub zrębkami kotły na biogas i inne urządzenia Przykładowe projekty: instalacja kolektorów słonecznych pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń kotły na biomasę opalane peletami lub zrębkami kotły na biogas i inne urządzenia Inwestycje w Energię Odnawialną 10% 15% POLSEFF - Projekty w energię odnawialną Finansowanie inwestycji do 1.000.000 EURO Inwestycje w zakup oraz instalację wyposażenia, systemów i procesów wykorzystujących energię odnawialną i zastępującą energię z paliw kopalnych / konwencjonalnych Inwestycje w energię odnawialną muszą spełniać następujące kryteria: okres zwrotu inwestycji mniej niż 15 lat 3 kWh energii elektrycznej (lub ekwiwalent) rocznie na każde zainwestowane 1 EURO premia inwestycyjna dla projektów, które wygenerują przynajmniej 4kWh energi elektrycznej (lub jej ekwiwalentu) rocznie na każde zainwestowane 1 EURO Standardowa premia inwestycyjna po zakończeniu inwestycji Program PolSEFF nie obejmuje inwestycji w następujące przedsięwzięcia: bio-paliwa dla transportu energia wodna energia wiatrowa energia słoneczna - fotovoltaiczna

19 Bliższe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych: NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.plwww.nfosigw.gov.pl BOŚ S.A.: www.bosbank.plwww.bosbank.pl POLSEFF: www.polseff.orgwww.polseff.org Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adresy stron internetowych z informacjami o możliwościach dofinansowania energetyki słonecznej.


Pobierz ppt "Wykorzystanie energii słonecznej w Programach Priorytetowych NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojciech Stawiany Doradca,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google