Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia 5 MODEL KEYNESOWSKI cz. 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia 5 MODEL KEYNESOWSKI cz. 2."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I Ćwiczenia 5 MODEL KEYNESOWSKI cz. 2

2 Model Keynesowski: Dodajemy sektor rządowy.

3 Katedra Makroekonomii WNE UW3 Wydatki rządowe. zwiększenie wydatków rządowych powoduje wzrost AE oraz b. duży wzrost produkcji. AE = C + I + G AE Y Y* Linia 45 ˚AE = C+I+G AE=C+I Y* a+I a+I+G

4 Katedra Makroekonomii WNE UW4 Podatki. NT – podatki netto = podatki – transfery (suma netto, którą musimy zapłacić rządowi ) UWAGA: rozważamy tylko podatki bezpośrednie podatki kwotowe /lump sum/ (T) stopa podatkowa (t) T = T + tY NT = T + tY - B

5 Katedra Makroekonomii WNE UW5 Podatki cd. C = a + c Y D Y D = Y – NT = Y - tY - T + B = (1-t) Y – T +B C = a + c [(1-t) Y – T + B] AE = C + I + G = a + c Y D + I + G = a+ c(1-t)Y – cT + cB + I + G MPC = c (1-t) krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu maleje w wyniku opodatkowania.

6 Katedra Makroekonomii WNE UW6 Mnożnik Keynesowski Skorygowany mnożnik jest teraz równy:

7 Katedra Makroekonomii WNE UW7 Polityka Fiskalna a poziom dochodu Wydatki rządowe – zmiana G przesuwa AE równolegle w górę lub w dół o ΔG jak na powyższym rysunku. Produkcja w punkcie równowagi zmienia się zgodnie z mechanizmem mnożnikowym. Transfery – podobnie jak wydatki rządowe. Tym razem zmiana B powoduje przesunięcie równoległe AE w tym samym kierunku o cΔB. Produkcja natomiast zmienia się o cΔB. Podatki kwotowe – analogicznie jak transfery, jednak w odwrotnym kierunku. Wzrost podatków kwotowych powoduje przesunięcie AE w dół o cΔT i spadek dochodu o cΔT.

8 Katedra Makroekonomii WNE UW8 Polityka Fiskalna a poziom dochodu Stopa podatkowa – zmiana t wpływa na zmianę nachylania funkcji konsumpcji a przez to i AE. Gdy Δt>0 AE staje się bardziej płaska i poziom produkcji w równowadze spada. Gdy Δt<0 sytuacja jest odwrotna. Pod wpływem zmiany t Produkcja zmienia się o: AE Y Y* Linia 45 ˚ AE Y* a+I+G AE Δt>0

9 Katedra Makroekonomii WNE UW9 Mnożnik zrównoważonego budżetu Co się stanie gdy: ΔG = ΔT ? ΔY = (ΔG – cΔT) = (1-c) ΔG = ΔG = ΔT W rezultacie mnożnik zrównoważonego budżetu wynosi jeden. Jeśli więc ΔG = ΔT to całe AE rośnie i produkcja także się zwiększy dokładnie o wielkość zmiany G oraz T.

10 Katedra Makroekonomii WNE UW10 ZADANIE - PRZYKŁAD Dana jest gospodarka bez sektora rządowego w której: I = 300; C = 0,7Y Gdy wprowadzimy wydatki rządowe G = 200 i podatek kwotowy = 200, ile wyniesie produkcja w punkcie równowagi? Y1 = 300 + 0,7 Y = 1000 Y2 = C + I + G = 300 + 200 + 0,7 ( Y – 200) = 360 + 0,7 Y = 1200

11 Katedra Makroekonomii WNE UW11 Saldo Budżetu Saldo budżetu nie jest dobrym narzędziem oceniania kierunku polityki fiskalnej państwa, ponieważ zależy od Y. deficyt nadwyżka Saldo Budżetu Saldo Budżetu = NT - G G NT=T+tY-B T-B Y

12 Katedra Makroekonomii WNE UW12 Automatyczne Stabilizatory Zmniejszają szoki dla AE. Są to takie narzędzia jak: podatek dochodowy, podatek od wartości dodanej oraz zasiłki dla bezrobotnych. Linia 45 ˚ Y2Y2 Y1Y1 Y2Y2 Y1Y1 AE 1 AE 2 AE 1 AE 2 Y AE Δt>0 ΔI<0

13 Katedra Makroekonomii WNE UW13 Automatyczne Stabilizatory Sytuacja wyjściowa: AE 1 = C + I + G; t 1 – proporcjonalna stopa podatkowa. Wprowadzono nową stopę podatkową t 2, t 1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/411213/slides/slide_13.jpg", "name": "Katedra Makroekonomii WNE UW13 Automatyczne Stabilizatory Sytuacja wyjściowa: AE 1 = C + I + G; t 1 – proporcjonalna stopa podatkowa.", "description": "Wprowadzono nową stopę podatkową t 2, t 1

14 Model Keynesowski: Dodajemy handel zagraniczny.

15 Katedra Makroekonomii WNE UW15 Eksport i Import. AE = C + I + G + X – M Założenie: Eksport (X) nie zależy od krajowej produkcji Import (M) zależy od produkcji krajowej M = M + mY Gdzie: m to MPI – krańcowa skłonność do importu (o ile wzrośnie import, jeśli dochód wzrośnie o jednostkę). Tak więc: Y = C + I + G + X – M = a+ c(1-t)Y – cT + cB + I + G + X - M - mY

16 Katedra Makroekonomii WNE UW16 Mnożnik Keynesowski Skorygowany mnożnik jest teraz równy: Gdzie: Ā to suma wydatków autonomicznych Ā = a – cT +cB +I +G +X -M


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia 5 MODEL KEYNESOWSKI cz. 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google