Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. Bank Ochrony Środowiska S.A. w finansowaniu inwestycji proekologicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. Bank Ochrony Środowiska S.A. w finansowaniu inwestycji proekologicznych."— Zapis prezentacji:

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

2 Bank Ochrony Środowiska S.A. w finansowaniu inwestycji proekologicznych

3 MISJA BANKU Finansowa obsługa projektów i działań na rzecz ochrony środowiska realizowanych przez Klientów, poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych, wspierających działania służące rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, a także rozwojowi produktów i usług związanych z ekologią. BOŚ S.A. to bank przyjazny Klientom i naturalnemu środowisku, wpisujący się w procesy regionalnego rozwoju kraju

4 BOŚ S.A. W SYSTEMIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA Nasi Klienci to samorządy, przedsiębiorcy, osoby prywatne. W okresie 1991 – I półrocze 2008 BOŚ S.A. udzielił blisko 42,5 tys. kredytów proekologicznych w łącznej kwocie ponad 8 mld zł. Przy udziale kredytów BOŚ S.A. powstało ponad 27 tys. inwestycji proekologicznych o łącznej wartości przekraczającej 26,5 mld zł. Bank współpracuje z ponad 30% jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

5 Struktura inwestycji proekologicznych zrealizowanych w okresie 1991- I półrocze 2008 przy udziale kredytów BOŚ S.A. STRUKTURA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH

6 Ochrona atmosfery redukcja emisji pyłu 135,9 tys. ton/rok redukcja emisji SO2 444,6 tys. ton/rok redukcja emisji CO2 1 025,6 tys. ton/rok produkcja energii elektrycznej z OZE 422,4 GWh/rok Ochrona wód wzrost przepustowości oczyszczalni 2 466,9 tys. m 3 /d wzrost długości sieci kanalizacyjnej 5,9 tys. km Ochrona powierzchni ziemi ilość unieszkodliwionych odpadów i odzyskanych surowców wtórnych 2 705,7 tys. ton/rok wzrost pojemności składowisk 15 746,0 tys. m 3 EFEKTY EKOLOGICZNE ZAKOŃCZONYCH ZADAŃ (okres 1991 – I półrocze 2008)

7 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Wojewódzkie Polskie i zagraniczne instytucje finansowe Bank Gospodarstwa Krajowego Europejski Bank Inwestycyjny Bank Rozwoju Rady Europy Kreditanstalt für Wiederaufbau Inni Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund Dystrybutorzy wyrobów służących ochronie środowiska PARTNERZY BANKU W FINANSOWANIU OCHRONY ŚRODOWISKA

8 Oferta europejska Kredyty preferencyjne Kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty w ramach wspólnego finansowania Kredyty komercyjne Finansowanie projektów partnerstwa publiczno- prywatnego Obligacje komunalne i korporacyjne BANKOWE WSPARCIE DLA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH

9 Pomoc w zidentyfikowaniu potrzeb i możliwości w zakresie finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej Zapewnienie korzystnego współfinansowania projektów inwestycyjnych objętych programami unijnymi: Kredytami pomostowymi udzielanymi na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji refundowanych z Funduszy Unijnych Kredytami uzupełniającymi udzielanymi na porycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków Unii Europejskiej Warunki kredytowania – negocjowane indywidualnie, dopasowane do potrzeb i możliwości projektu EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A.

10 Dopłaty NFOŚiGW do oprocentowania Wniosek Inwestora do NFOŚiGW o dopłaty Promesa udzielenia dopłat Wniosek kredytowy Umowa kredytu Decyzja o udzieleniu dopłat Umowa trójstronna Współpraca z WFOŚiGW (dopłaty, linie kredytowe, wspólne finansowanie) Warunki kredytowania ustalane przez BOŚ S.A. indywidualnie z każdym z WFOŚiGW na etapie podpisywania umów o współpracy Wspólne finansowanie – warunki negocjowane indywidualnie dla każdej umowy kredytowej KREDYTY PREFERENCYJNE

11 Kredyty z finansowymi korzyściami dla Klienta: Premia – kredyty na termomodernizację (we współpracy z BGK) Obniżone oprocentowanie – kredyty we współpracy z dystrybutorami urządzeń służących ochronie środowiska Długie okresy kredytowania i karencji – linie zagranicznych instytucji finansowych Doradztwo w zakresie finansowania projektów ekologicznych KREDYTY KOMERCYJNE

12 Finansowanie przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno- Prywatnego Produkt dedykowany bezpośrednio podmiotom segmentu korporacyjnego i finansów publicznych, zainteresowanych podjęciem realizacji inwestycji na podstawie umowy PPP (kredyt inwestycyjny na realizację projektów infrastrukturalnych, kredyty obrotowe na sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, wynikającego z biznesplanu przedsięwzięcia PPP) Obligacje komunalne i korporacyjne Instrument finansowy charakteryzujący się relatywnie niskim kosztem i krótkim czasem pozyskania środków, elastycznością, promocją emitenta na rynku kapitałowym INNE INSTRUMENTY FINANSOWE


Pobierz ppt "BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.. Bank Ochrony Środowiska S.A. w finansowaniu inwestycji proekologicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google