Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Michałowska-Knap, Marcin Włodarski, Dawid Dietrich Instytut Energetyki Odnawialnej Contact:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Michałowska-Knap, Marcin Włodarski, Dawid Dietrich Instytut Energetyki Odnawialnej Contact:"— Zapis prezentacji:

1 www.ieo.pl Katarzyna Michałowska-Knap, Marcin Włodarski, Dawid Dietrich Instytut Energetyki Odnawialnej Contact: www.ieo.pl; mwlodarski@ieo.plwww.ieo.pl@ieo.pl Zagadnienia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionach – analiza porównawcza

2 www.ieo.pl Moc zainstalowana energii elektrycznej Źródło: ARE, 2005

3 www.ieo.pl Zużycie energii elektrycznej oraz jej produkcja z OŹE, 2005, Źródło: GUS, ARE

4 www.ieo.pl Produkcja energii elektrycznej oraz ceny dla odbiorców końcowych, 2005, Źródło: ARE

5 www.ieo.pl Potencjał techniczny energii watru Źródło: ECBREC IEO Główne ograniczenia potencjału – uwarunkowania środowiskowe i możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

6 www.ieo.pl Potencjał biomasy leśnej i słomy Źródło: ECBREC IEO na podstawie GUS Zagospodarowane w znaczącym stopniu Zagospodarowane w 10%

7 www.ieo.pl Możliwości wykorzystania biogazu rolniczego Potencjał znacząco niedoceniany, technologia o potencjalnie dużym znaczeniu

8 www.ieo.pl Potencjał techniczny energii słonecznej, ECBREC IEO na podstawie JRC Ispra Możliwości wykorzystania na cele grzewcze Zróżnicowanie zależne od typu zabudowy i lokalnego zapotrzebowania na ciepło

9 www.ieo.pl Możliwości produkcji bioetanolu, ECBREC IEO na podstawie danych MRiRW

10 www.ieo.pl Potencjał produkcji biodiesla, Źródło: GUS

11 www.ieo.pl Perspektywy wprowadzenia upraw energetycznych (Źródło: GUS, IUNG) konkurencja pomiędzy sektorami biopaliw transportowych, energii elektrycznej i ciepła do 2200 PJ energii w postaci biomasy energetycznej, przy radykalnym przestawieniu rolnictwa na ten rodzaj produkcji 12% ogólnego potencjału energetycznego biomasy w Europie konieczność zwiększenia produktywności (i dochodowości) z hektara bardziej znacząca niż ze zwiększanie areałów upraw roślin energetycznych konieczność dywersyfikacji i optymalizacji doboru odmian roślin energetycznych ograniczenia wynikające z uwarunkowań środowiskowych

12 www.ieo.pl Stan wykorzystania potencjału technicznego - struktura produkcji energii elektrycznej z OŹE, 2005 Źródło: ARE Ok. 5% zużycia energii pierwotnej 3.8% energii elektrycznej zużywanej przez odbiorców końcowych (2007 wg. URE)

13 www.ieo.pl Planowanie energetyczne w gminach, 2007 ECBREC IEO na podstawie AM PREDA Obowiązek uwzględniania OŹE w planowaniu energetycznym wynikający z Prawa Energetycznego (art. 19) 26% gmin posiada Projekt założeń…

14 www.ieo.pl Fundusze strukturalne 2007-2013, regiony uprawnione do wykorzystania środków (Źródło: DG REGIO) Lata 2007-2013 - wszystkie województwa Polski oraz regiony w krajach sąsiadujących kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego

15 www.ieo.pl Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013, stan na maj 2007 Kwota przeznaczona na wsparcie OŹE we wszystkich RPO – 210 mln EUR W PO Infrastruktura i Środowisko ok. 360 mln

16 www.ieo.pl Zagadnienia energetyczne w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007-2013

17 www.ieo.pl Aktywność inwestorów OŹE w regionach, na podstawie danych ECBREC IEO i PIGEO Dotyczy większych projektów (powyżej 5 MW), głównie z zakresu energii wiatru i bioenergetyki Ocena na podstawie liczby projektów i skali środków planowanych do zainwestowania do roku 2013 przez inwestorów prywatnych Odzwierciedla potencjalne możliwości absorpcji środków z poziomu centralnego (PO Infrastruktura i Środowisko) Może ulec zmianom w zależności od skuteczności systemów wsparcia OŹE oraz praktycznego funkcjonowania mechanizmów preferencyjnego finansowania inwestycji Dodatkowy aspekt – możliwości produkcji urządzeń służących wykorzystaniu OŹE

18 www.ieo.pl Wykorzystanie OŹE na poziomie regionalnym jako funkcja uwarunkowań lokalnych – przykład zróżnicowania potencjałów teoretycznych na obszarze województwa Potencjał teoretyczny zasobów słomy do celów energetycznych Możliwości wprowadzania upraw energetycznych

19 www.ieo.pl Podsumowanie Polska jest krajem o wyraźnie zróżnicowanej regionalnie strukturze produkcji i zużycia energii Każde województwo posiada odrębną specyfikę pod względem potencjału technicznego OŹE oraz możliwości jego wykorzystania Bardzo istotne jest zróżnicowanie przestrzenne o skali lokalnej oraz koordynacja działań na poziomie gminnym i powiatowym w regionie Lata 2007-2013 to unikalna okazja pozyskania znaczących środków na inwestycje w zakresie OŹE (na poziomie centralnym i regionalnym oraz w ramach INTERREG) Optymalne wykorzystanie lokalnych zasobów OŹE oraz zagospodarowanie dostępnych środków wymaga wzmożonych działań w zakresie planowania strategicznego (mało optymistyczne doświadczenia z wykorzystania środków w latach 2004-2006) Środki finansowe dostępne na OŹE w ramach RPO powinny zostać przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości lokalnej (głównie MŚP) w regionie W celu zwiększenia absorpcji środków z poziomu centralnego i przyciągnięcia większej liczby inwestycji wielkoskalowych można skierować środki na rozbudowę infrastruktury dodatkowej (np. sieć elektroenergetyczna) skorelowanej z planowanym rozwojem OŹE oraz wypracowanie strategii rozwojowej województwa


Pobierz ppt "Katarzyna Michałowska-Knap, Marcin Włodarski, Dawid Dietrich Instytut Energetyki Odnawialnej Contact:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google