Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Forum Czystej Energii, Poznań 20 listopada 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Jasne strony słońca na dachu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Forum Czystej Energii, Poznań 20 listopada 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Jasne strony słońca na dachu."— Zapis prezentacji:

1 Forum Czystej Energii, Poznań 20 listopada 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Jasne strony słońca na dachu czyli inwestycja z kredytem BOŚ Banku

2 Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi Kredyt EnergoOszczędny 2 Preferencje po stronie cenowej – oprocentowanie kredytów obniżone w stosunku do warunków standardowych Preferencje po stronie nakładów na inwestycję – dotacja, premia Preferencje po stronie konstrukcji finansowania: - obniżona marża i/lub prowizja w stosunku do standardowej oferty Banku - obniżony wymagany wkład własny - wydłużony okres karencji w spłacie kapitału - samospłata kredytu Kredyty we współpracy z WFOŚiGW Słoneczny EKOkredyt Kredyty we współpracy z WFOŚiGW Kredyt Termoulga Kredyty bankowe – modele preferencji

3 3 Kredyt z dopłatą NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego pt. Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji (część 3) – Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Dotacja – 45% kosztów kwalifikowanych ! Słoneczny EKOkredyt

4 4 RokLiczba [szt.] 1991-2005254 200671 2007259 2008369 2009432 2010952 20112188 ½ 20121369 Kredyty BOŚ na kolektory słoneczne

5 5 System wspierania termomodernizacji Na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, m.in. na: całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na odnawialne Dla właścicieli i zarządców obiektów, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Na termomodernizację: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła Premia ! 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż: 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów

6 6 Wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska ze środków WFOŚiGW Przykłady priorytetów – ochrona powietrza Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Eliminacja niskiej emisji Termomodernizacja Dom energooszczędny – WFOŚiGW woj. śląskiego Preferencje w zakresie oprocentowania lub dotacja ! Warunki kredytowe ustalane indywidualnie przez WFOŚiGW Współpraca z WFOŚiGW – kolektory słoneczne, fotowoltaika

7 7 Ekologiczny kredyt hipoteczny Wysokość marży maleje wraz z poprawą efektywności wykorzystania energii w budynku (lokalu) Budynek pasywny Budynek niskoenergochłonny OZE Kolektory słoneczne Panele PV

8 8 Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi Europejski Bank Inwestycyjny – sektor ochrony środowiska i racjonalnego użycia energii dla JST Bank Rozwoju Rady Europy – infrastruktura i ochrona środowiska dla JST KfW Bankengruppe Kredyt EkoOdnowa dla Firm - p rojekty proekologiczne dla mikro-, małych i średnich prywatnych przedsiębiorstw Kredyt z Klimatem - Program Efektywności Energetycznej w Budynkach, dla przedsiębiorstw, samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych Nordic Investment Bank - przedsięwzięcia proekologiczne dla przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów – obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty banku, – możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału, – możliwość zastosowania mniejszego niż stosowany standardowo udziału środków własnych w kosztach zadania

9 9 Kredyt na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska Warunki udzielania kredytów: maksymalna kwota kredytu – do 100% kosztów zakupu i montażu okres kredytowania – do 8 lat oprocentowanie zmienne – ustalane uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montażu, oprocentowanie kredytu nabiera preferencyjnego charakteru ( nie może być mniejsze niż 1% p.a.) Wyszukiwarka porozumień: strona internetowa Banku w zakładce: ekologia/ kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska/ znajdź sprzedawcę urządzeń proekologicznych.

10 10 Kredyt z Dobrą Energią Dla: Małych, średnich i dużych przedsiębiorstw Spółek komunalnych Jednostek samorządu terytorialnego Przedmiot kredytowania: Instalacje biogazowni Farmy wiatrowe Instalacje energetycznego wykorzystania biomasy Małe elektrownie wodne Inne inwestycje w OZE Warunki kredytowania: okres kredytowania – do 15 lat kwota kredytu – do 80% kosztów netto projektu (w przypadku gdy inwestycja jest współfinansowana środkami UE – do 90%) okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 18 miesięcy

11 11 Informacji udzielają Doradcy Klienta i Główni Ekolodzy Słoneczny Ekokredyt, WFOŚiGW, Termomodernizacja, KfW, NIB, Ekologiczny hipoteczny, Zakupowy Jak się w tym połapać?

12 12 Co dalej? Czekamy na Ustawę o odnawialnych źródłach energii Mamy pomysły Jesteśmy gotowi z produktami i procedurami

13 13 Zapraszamy http:/www.bosbank.pl Grażyna Kasprzak Ekspert ds. Inżynierii Środowiska Departament Ekologii i Strategii tel. (22) 850-88-59, kom. 515-111-141 grazyna.kasprzak@bosbank.pl POLEKO paw. 3, stoisko 11 POLEKO paw. 3, stoisko 11


Pobierz ppt "Forum Czystej Energii, Poznań 20 listopada 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak Ekspert ds. inżynierii środowiska Jasne strony słońca na dachu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google