Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 LAT SPÓŁKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 LAT SPÓŁKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA"— Zapis prezentacji:

1 10 LAT SPÓŁKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA
W SZYDŁOWCU

2 Jednoosobowa Spółka Gminy „Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o. o
Jednoosobowa Spółka Gminy „Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego Gminy w dniu 9 listopada 2000 roku. Organami spółki są: Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza Zarząd

3 Przedmiotem działalności Spółki jest szeroko pojęta gospodarka wodno - ściekowa a w szczególności: pobór , uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom, odbiór i oczyszczanie ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych. Obszarem działalności spółki jest gmina Szydłowiec. Spółka prowadzi działalność na zasadach określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Środki finansowe do prowadzonej działalności pochodzą z opłat uzyskiwanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków na podstawie zawartych umów z odbiorcami i taryf zatwierdzanych przez Radę Miejską. Systematyczną kontrolę jakości dostarczanej wody prowadzi laboratorium własne Spółki oraz w ramach nadzoru Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu.

4 Siedziba zakładu znajduje się w Szydłowcu przy ulicy Wschodniej 11

5 Budynek biurowy (widok od strony południowej)

6 Nowy budynek warsztatowo - garażowy

7 Postanowieniem Aktu Notarialnego z 2000 roku nowopowstała spółka przejęła wszystkie zobowiązania i należności Zakładu Budżetowego. Jedynym źródłem finansowania działalności na początku były wpływy ze sprzedaży wody i usług oczyszczania ścieków, a ustalona cena nie pokrywała kosztów co postawiło spółkę na samym starcie w bardzo niekorzystnej sytuacji finansowej. Spółka nie posiadała płynności finansowej i zdolności kredytowej. Działalność inwestycyjna była niemożliwa ze względu na brak środków finansowych. Spółka stanęła wobec ogromnie trudnego zadania wyjścia z tej sytuacji. Po okresie wyrzeczeń, ogromnej dyscyplinie finansowej, oszczędnościach w każdej dziedzinie działalności udało się wyjść z kryzysu. Od kilku lat sytuacja finansowa uległa znacznej poprawie i spółka zamyka każdy rok obrotowy dodatnim wynikiem finansowym. Spółka jest niezależna finansowo i wszystkie zobowiązania reguluje terminowo. Majątek trwały jest całkowicie pokryty kapitałem własnym. Dzięki właściwej polityce ekonomicznej spółka osiągnęła wysoką płynność finansową i wykazuje duże możliwości rozwojowe, a działalność inwestycyjna rozwija się bardzo dynamicznie. Realizując wieloletni plan rozwoju i modernizacji spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w ostatnich pięciu latach wykonano wiele nowych inwestycji i zadań modernizacyjnych, które w znacznym stopniu zmieniły wizerunek spółki „Wodociągi i Kanalizacja”. Roczna wartość inwestycji realizowanych przez spółkę przekracza trzysta tysięcy złotych.

8 PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI UJĘCIA WODY PITNEJ BĘDĄCE W ZARZĄDZIE SPÓŁKI
UJĘCIE WODY – MAJDÓW Miejscowości Majdów, Łazy i Ciechostowice zaopatrywane są z ujęcia wody w Majdowie. W skład ujęcia wody wchodzą : Dwie studnie głębinowe zbiornik zasobowy wody, żelbetonowy o poj. 100 m³ budynek hydroforni Produkcja wody z ujęcia wynosi ok. 170 m³ / dobę. Woda pompowana ze studni wymaga uzdatnienia ze względu na znaczne zawartości żelaza i manganu. W 2005 roku wykonano gruntowną modernizację stacji uzdatniania wody.

9 Budynek SUW Majdów

10 Armatura SUW Majdów

11 Zbiornik zasobowy wody o pojemności 100 m³

12 2. UJĘCIE WODY - HUCISKO W skład ujęcia wchodzą studnia głębinowa z szachtem studziennym zbiornik zasobowy wody, kontener w którym znajduje się odżelaziacz redukujący związki żelaza i manganu. W roku wybudowano sieć wodociągową oraz zbiornik zasobowy wody o pojemności 50m³

13 UJĘCIE WODY – ZDZIECHÓW
Ujęcie wody oddane do użytku w 1998 roku wraz z siecią wodociągową zaopatrującą w wodę Zdziechów, Jankowice, Chustki. W ostatnich latach Gmina wybudowała sieć wodociągową w miejscowościach Wysoka, Wysocko, Stanisławów przyłączając te miejscowości do ujęcia Zdziechów. Na dzień dzisiejszy Urząd Miejski prowadzi inwestycję wodociągowania północnej części gminy. Wybudowana została już sieć wodociągowa dla Zastronia i Omięcina wraz ze stacją pompownia wody. W najbliższym czasie realizowana będzie przez Gminę inwestycja wodociągowania pozostałych miejscowości czyli Krzcięcina, Wilczej Woli i Korzyc. Wszystkie te miejscowości zostaną przyłączone do ujęcia w Zdziechowie. W skład ujęcia wody wchodzą: Dwie studnie głębinowe dwa zbiorniki zasobowe wody o poj. 100 m³ każdy budynek hydroforni Dobowa produkcja wody wynosi obecnie ok. 100 m³.

14 SUW Zdziechów i zbiorniki zasobowe wody

15 Armatura SUW Zdziechów

16 Zestaw hydroforowy SUW

17 Podziemne zbiorniki wody o pojemności 300m³ każdy
UJĘCIE WODY SADEK Podziemne zbiorniki wody o pojemności 300m³ każdy

18 Ujęcie przed modernizacją

19 Nowy zestaw hydroforowy

20 UJĘCIE WODY – ULICA PIĘKNA
Główne ujęcie wody dla mieszkańców miasta Budynek stacji wodociągowej oraz chlorowni wydajność studni 60m³/godz.

21 Agregat prądotwórczy

22 UJĘCIE WODY – ULICA IŁŻECKA
Studnia rezerwowa dla miasta o wydajności 40m³/godz

23 UJĘCIE WODY – ULICA WSCHODNIA
Ujęcie uruchomione w 2005 roku. Zastosowana nowa technologia dezynfekcji za pomocą lamp ultrafioletowychWydajność studni 40m³/godz.

24 ŚRODKI TRANSPORTU W SPÓŁCE

25

26

27

28 BIOLOGICZNO MECHANICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

29 Od 1998 roku Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu eksploatuje mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości średniej m³ ścieków na dobę.

30 IMHOFF PRZED ADAPTACJĄ

31 IMHOFF PO ADAPTACJI

32 LABORATORIUM BADAŃ WODY

33 CERTYFIKAT ISO 9001-2008 Działalność usługowa w zakresie poboru prób,
przeprowadzania analiz ilościowych oraz interpretacji i opiniowania uzyskanych wyników

34 Spektrofotometr Spektrofotometr to urządzenie
do analizy jakościowej wody i ścieków metodą fotokolorymetrycznego pomiaru apsorbcji światła

35 INWESTYCJE 2001-2010 lp Rok budowy Ilość w szt. Długość w mb 1 2001 32
710 2 2002 72 1540 3 2003 46 848 4 2004 59 1297 5 2005 31 727 6 2006 1582 7 2007 65 1403 8 2008 64 1470 9 2009 76 1867 10 2010 37 868 razem 528 12312 Przyłącza wodociągowe wybudowane i przyjęte do eksploatacji w latach 2001 do 2010.

36 Sieci wodociągowe wybudowane przez gminę i spółkę
Lp miejscowość Długość w mb. 1 Hucisko 1200 2 Wysoka, Wysocko, Stanisławów 11140 3 Podzamcze 470 4 Sosnowa (Budki I) 473 5 Książek Majdowski 2298 6 Zielonka, Wymysłów 3178 7 Leśna 200 8 Kamienna 236 9 Książek Nowy 1009 10 Zastronie, Omięcin 9274 Razem 29478

37 Nakłady inwestycyjne w latach 2001-2010
Łączna wartość inwestycji i zadań modernizacyjnych w okresie 10 lat wyniosła zł

38 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "10 LAT SPÓŁKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google