Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra 12 maja 2011 Finansowanie inwestycji w zrównoważoną energię i ochronę środowiska środkami z EBI Prelegent: Dariusz Kucharczyk Manager ds..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra 12 maja 2011 Finansowanie inwestycji w zrównoważoną energię i ochronę środowiska środkami z EBI Prelegent: Dariusz Kucharczyk Manager ds.."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra 12 maja 2011 Finansowanie inwestycji w zrównoważoną energię i ochronę środowiska środkami z EBI Prelegent: Dariusz Kucharczyk Manager ds.. Funduszy UE i kredytów dopłatowych W Departamencie Bankowości dla Przedsiębiorstw w Kredyt Bank S.A.

2 Zielona Góra 12 maja 2011 O Europejskim Banku Inwestycyjnym Europejski Bank Inwestycyjny (Luksemburg) – autonomiczna instytucja finansowa powołana w celu finansowania projektów inwestycyjnych przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju UE. Udziałowcy –państwa członkowskie UE. Rating AAA

3 Zielona Góra 12 maja 2011 O Kredyt Banku Kredyt Bank S.A. jest nowoczesną i uniwersalną instytucją finansową, która oferuje najwyższej jakości usługi różnym grupom klientów: - jednostkom samorządu terytorialnego - małym i średnim przedsiębiorstwom - korporacjom - klientom indywidualnym Potencjałem Kredyt Banku są ludzie – wysokiej klasy eksperci, którzy czuwają nad profesjonalną obsługą i opracowują indywidualne rozwiązania w zarządzaniu finansami.

4 Zielona Góra 12 maja 2011 Grupa KBC w Polsce

5 Zielona Góra 12 maja 2011 FINANSOWANIE HANDLU Gwarancje, akredytywy, inkaso dokumentowe Kredyt kupiecki Dyskonto należności Faktoring, Forfaiting Finansowanie eksportu Finansowanie długo i średnioterminowe (MLT) TREASURY Transakcje walutowe Zabezpieczanie ryzyka rynkowego Instrumenty pochodne Strategie zabezpieczające Obrót papierami wartościowymi (rynek pierwotny i wtórny) FINANSOWANIE Finansowanie projektów ubiegających się o dotacje UE – dedykowany produkt Inwestycja z Unią Europejską Kredyty/Leasing/Obligacje komunalne ze środków EBI Kredyty termomodernizacyjne Linie wieloproduktowe i wielowalutowe Finansowanie Projektów i Przejęć, Syndykacje, Private Equity, Emisje papierów dłużnych Leasing i finansowanie zabezpieczone aktywami, Produkty rozliczeniowe Obsługa gotówki Zarządzanie płynnością Bankowość elektroniczna Karty kredytowe i płatnicze OFERTA Kredyt Banku Finansowanie Handlu Finansowanie Treasury Bankowość Transakcyjna

6 Zielona Góra 12 maja 2011 Wyspecjalizowane Biuro Biuro Finansowania Wyspecjalizowanego w Departamencie Bankowości dla Przedsiębiorstw Zadania Strukturyzowanie transakcji (określenie podmiotu finansowania: bilans spółki czy spółka specjalnego przeznaczenia, okres finansowania, harmonogram spłaty kredytu, kowenanty finansowe oraz niefinansowe, zabezpieczenie wierzytelności banku) Instrumenty Kredyty inwestycyjne Obligacje Kredyty obrotowe Gwarancje Akredytywę Instrumenty pochodne (FX, IRS) Inne w zależności od potrzeb klienta.

7 Zielona Góra 12 maja 2011 Współpraca z EBI Cel współpracy – pozyskanie długoterminowych środków finansowych umożliwiających finansowanie przez Bank naszych Klientów na atrakcyjnych cenowo warunkach,. Zakres współpracy – podpisane trzy umowy linii kredytowych: EBI Loan for SMES I – 50 MLN EUR (2010) EBI Loan for SMES II – 100 MLN EUR (2011) EBI Global Loan – 50 MLN EUR (2011) Kredyt Bank S.A. - najaktywniejszym partnerem EBI wśród banków w Polsce w 2010.

8 Zielona Góra 12 maja 2011 UMOWA EBI GLOBAL LOAN (GL)

9 Zielona Góra 12 maja 2011 Wykorzystanie środków EBI PRZEZNACZENIE finansowanie transakcji kredytowych finansowanie obligacji komunalnych KLIENT jednostki samorządowe przedsiębiorcy bez względu na wielkość, szkoły, szpitale inne podmioty instytucjonalne

10 Zielona Góra 12 maja 2011 Cel finansowania Projekty związane z: -racjonalnym zużyciem energii -ochroną środowiska -infrastrukturą -zdrowiem -edukacją Wartość projektu nie powinna przekroczyć 25 mln EUR

11 Zielona Góra 12 maja 2011 Rodzaje projektów Ochrona środowiska Poprawa zaopatrzenia i dystrybucji wody pitnej, Gospodarka ściekowa i uzdatnianie wody Instalacje związane z ochroną środowiska Odnowa terenów miejskich Zarządzanie odpadami: zbiórka, transport, recykling, sortowanie odpadów domowych i przemysłowych (poza niebezpiecznymi)

12 Zielona Góra 12 maja 2011 Rodzaje projektów Racjonalne zużycie energii Projekty, w wyniku których następuje min. 20% oszczędność energii wdrażające oszczędności w zużyciu energii Okręgi grzewcze – modernizacja istniejących systemów grzewczych, pod warunkiem, że energia produkowana jest w wyniku wysokosprawnej kogeneracji, lub w formie energii odnawialnej Oszczędności energii/racjonalne zużycie energii w budownictwie – modernizacja istniejących budynków, której celem jest wzrost racjonalizacji zużycia energii (izolacja, wymiana pieców, modernizacja transmisji ciepła i systemów zarządzania energią) Wysokosprawna kogeneracja – oszczędności zużycia energii pierwotnej w celu spełnienia kryteriów dyrektywy UE 2004/8/EC,

13 Zielona Góra 12 maja 2011 Warunki kredytowania KREDYT rodzaj kredytu: inwestycyjny lub obrotowy (nieodnawialny) okres kredytowania min. 48 msc. kwota min. 500.000 zł waluta: PLN OBLIGACJE KOMUNALNE – warunki jak dla kredytu

14 Zielona Góra 12 maja 2011 Finansowanie EBI Do 100% kwoty kredytu/emisji obligacji ale: -nie więcej niż 12,5M EUR -nie więcej niż 50% wartości projektu inwestycyjnego netto -kwota dotacji UE + kwota finansowania EBI nie większa niż 90% wartości netto kosztów kwalifikowanych

15 Zielona Góra 12 maja 2011 Finansowanie EBI PROJEKTY -których cel finansowanie jest zgodny z wytycznymi EBI -które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Bank pod względem zdolności Inwestora do obsługi zadłużenia: a) min wkład własny inwestora to 20% wartości inwestycji b) max okres finansowania 12 lat c) akceptowalny przez Bank pakiet zabezpieczeń

16 Zielona Góra 12 maja 2011 Finansowanie EBI PROCEDURA Taka sama jak przy kredycie inwestycyjnym tj.: -Podmiot zainteresowany finansowaniem dostarcza do Banku: Biznes Plan wraz z projekcjami finansowymi, -Menedżer Projektu w Banku po wstępnej analizie projektu, pod kątem kredytowym i warunków EBI przesyła Wstępne Warunki Finansowania do Klienta, które po jego akceptacji przesyłane są do decydentów w Banku, -Na bazie Wiążącej Oferty na Finansowanie przygotowywana jest dokumentacja finansowa: umowa kredytowa, oświadczenie Kredytobiorcy oraz dokumenty zabezpieczeń -Po spełnieniu warunków wypłaty kredytu, środki wg dyspozycji Klienta przeznaczone są na realizację projektu.

17 Zielona Góra 12 maja 2011 Wymagania EBI Klient zobowiązuje się do: -wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem -nabywania towarów, usług i zlecania prac w formie otwartych przetargów międzynarodowych lub innych obowiązujących procedur przetargowych -stosowania się do dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska -umożliwienia dokonywania kontroli przedstawicielom EBI, -udostępniania EBI informacji, zgód, zezwoleń, koncesji dotyczących prowadzonej działalności oraz informacji dotyczących projektu i kredytu

18 Zielona Góra 12 maja 2011 KORZYŚCI EBI WYKORZYSTANIE ATRAKCYJNEGO MIĘDZYNARODOWEGO MONTAżU FINANSOWEGO DLA REALIZOWANYCH INWESTYCJI KONKURENCYJNE WARUNKI CENOWE

19 Zielona Góra 12 maja 2011 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Dziękujemy

20 Zielona Góra 12 maja 2011 DALSZYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ w zakresie związanym z finansowaniem ze środków EBI Darek Kucharczyk- Manager produktu Departament Bankowości dla Przedsiębiorstw Tel. 22 634 57 64, kom. 510 028 477 mail: dariusz.kucharczyk@kredytbank.pl w zakresie dotyczącym finansowania projektów inwestycyjnych Grzegorz Błaszczuk - Menedżer Biuro Finansowania Wyspecjalizowanego Przedsiębiorstw Tel. 22 634 5348 mail: grzegorz.blaszczuk@kredytbank.pl w zakresie kompleksowej współpracy Wojciech Rogowski - Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej w Szczecinie tel. 510 027 956 Anna Olejniczak – Doradca Klienta, Zielona Góra tel. 510 028 210


Pobierz ppt "Zielona Góra 12 maja 2011 Finansowanie inwestycji w zrównoważoną energię i ochronę środowiska środkami z EBI Prelegent: Dariusz Kucharczyk Manager ds.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google