Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 30 maja 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 30 maja 2005."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 30 maja 2005

2 Przy udziale kredytów BOŚ S.A. do końca 2004 roku powstało ok. 18 tys. inwestycji proekologicznych Nasze doświadczenia BOŚ S.A. to jedyny spośród blisko 60 banków komercyjnych w Polsce, którego misją jest finansowa obsługa przedsięwzięć służących ochronie środowiska

3 Formy kredytowania ekologii Kredyty komercyjne Kredyty preferencyjne - ze środków powierzonych - ze środków własnych z dopłatami donatorów do oprocentowania Kredyty konsorcjalne

4 Kredytowane inwestycje z zakresu energoefektywności modernizacja systemów ciepłowniczych i sieci c.o. - modernizacja systemów ciepłowniczych i sieci c.o. - energooszczędna modernizacja oświetlenia - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - zakup i montaż energooszczędnego wyposażenia - termomodernizacja budynków - przedsięwzięcia EE realizowane w formule TPF

5 TERMOMODERNIZACJABUDYNKÓW

6 Kredyty na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, jednostki samorządu terytorialnego (dla budynków własnych, służących do wykonywania zadań publicznych) przedmiot kredytowania: - zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla potrzeb c.o. i c.w.u. - ograniczenie strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła, - wykonanie przyłączy do scentralizowanego źródła ciepła z likwidacją źródła lokalnego, - zamiana źródeł energii na niekonwencjonalne warunki kredytowania: - kwota kredytu - do 80% kosztów zadania, - okres kredytowania - do 10 lat, - oprocentowanie - WIBOR 1M+2,0 p.p. dla okresu kredytowania do 36 m-cy WIBOR 1M+2,7 p.p. dla okr. kredytowania powyżej 36 m-cy, - premia w wysokości 25% wykorzystanego kredytu

7 Linie kredytowe ze środków NFOŚiGW Termomodernizacja przedmiot kredytowania: termomodernizacja budynków (w tym usuwanie lub wymiana elementów zawierających azbest na bezazbestowe) podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: właściciele lub zarządcy budynków oraz ich współwłaściciele pod warunkiem przedstawienia zgody pozostałych właścicieli budynku na wykonanie termomodernizacji warunki kredytowania: - kwota kredytu – do 800.000 zł i do 90% kosztów zadania, - oprocentowanie – 0,4 s.r.w. I nie mniej niż 3% w skali roku, - okres kredytowania - do 31.12.2010r., - okres karencji – do czasu zakończenia zadania - okres realizacji zadania – do 12 m-cy od daty postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

8 województwa: kujawsko-pomorskie śląskie małopolskie warmińsko-mazurskie mazowieckie Kredyty BOŚ S.A. we współpracy z WFOŚiGW

9 MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

10 przedmiot kredytowania: modernizacja i budowa systemów grzewczych obejmująca: - zakup kotłów gazowych, olejowych i węglowych o mocy do 500 kW wraz z oprzyrządowaniem (kotły węglowe niskoemisyjne, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny, wydany przez akredytowane laboratorium) - zakup wkładów kominowych - zakup grzejników konwekcyjnych podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: bez ograniczeń warunki kredytowania: - kwota kredytu – do 100.000 zł i do 90% kosztów zadania, - oprocentowanie – 0,4 s.r.w. I nie mniej niż 3% w skali roku, - okres kredytowania - do 31.12.2010r., - okres karencji – do czasu zakończenia zadania - okres realizacji zadania – do 12 m-cy od daty postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy Linie kredytowe ze środków NFOŚiGW Inwestycje z zakresu systemów ciepłowniczych

11 województwa: kujawsko-pomorskie śląskie świętokrzyskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie opolskie podkarpackie mazowieckie dolnośląskie Kredyty BOŚ S.A. we współpracy z WFOŚiGW

12 TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE CZYSTSZA PRODUKCJA

13 przedmiot kredytowania: - zmiana technologii (zmiana procesu, urządzeń, maszyn, instalacji) - modernizacja technologii (częściowa zmiana procesu) - automatyzacja procesu (zmiany parametrów procesu, operacji) - zmiana surowca (zastąpienie surowca, oczyszczanie surowca) - zmiana produktu (zastąpienie produktu, zmiany w składzie produktu) podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: - przedsiębiorcy - jednostki samorządu terytorialnego warunki kredytowania: - kwota kredytu – do 3.500.000 zł i do 70% kosztów zadania, - oprocentowanie – 0,4 s.r.w. I nie mniej niż 3% w skali roku, - okres kredytowania - do 31.12.2010r., - okres karencji – do czasu zakończenia zadania - okres realizacji zadania – do 18 m-cy od daty postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy Linie kredytowe ze środków NFOŚiGW Czystsza produkcja

14 przedmiot kredytowania: - modernizacje technologii służące ograniczeniu zużycia energiii elektrycznej - modernizacja oświetlenia (zewnętrznego i wewnętrznego) - modernizacja układów napędowych - montaż układów automatycznej regulacji obrotów, wymiana urządzeń napędzanych silnikami elektrycznymi na bardziej sprawne podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: bez ograniczeń warunki kredytowania: - kwota kredytu – do 1.000.000 zł i do 70% kosztów zadania, - oprocentowanie – 0,4 s.r.w. I nie mniej niż 3% w skali roku, - okres kredytowania - do 31.12.2010r., - okres karencji – do czasu zakończenia zadania - okres realizacji zadania – do 12 m-cy od daty postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy Linie kredytowe ze środków NFOŚiGW Ograniczenie zużycia energii elektrycznej

15 województwa: śląskie mazowieckie Kredyty BOŚ S.A. we współpracy z WFOŚiGW

16 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

17 województwa: kujawsko-pomorskie śląskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie opolskie podkarpackie mazowieckie Kredyty BOŚ S.A. we współpracy z WFOŚiGW

18 INNE MOŻLIWOŚCI

19 Kredyty na zakup lub montaż urządzeń służących ochronie środowiska podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt: wszyscy przedmiot kredytowania: zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska, które legitymują się dokumentami potwierdzającymi prawo do wprowadzania ich do obrotu na rynek polski warunki kredytowania: - kwota kredytu - do 100% kosztów zakupu i montażu, - okres kredytowania - do 5 lat, - oprocentowanie zmienne - ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń lub wyrobów albo wykonawcą montażu, oprocentowanie kredytów nabiera preferencyjnego charakteru

20 Europejski Bank Inwestycyjny (EIB): inwestycje gmin oraz małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu rozwoju i utrzymania infrastruktury i ochrony środowiska, - kwota kredytu – do 50% wartości inwestycji (od 20 tys. EUR do 12,5 mln EUR) - okres kredytowania – od 4 lat (do 10.03.2016r), karencja - do 2 lat Bank Rozwoju Rady Europy (CEB): inwestycje gminne z zakresu ochrony środowiska i poprawy jakości życia - kwota kredytu – do 50% wartości inwestycji, - okres kredytowania – od 4 lat (do 10.12.2018r.), karencja - do 5 lat Kredyty ze środków linii kredytowych zagranicznych instytucji finansowych (1) Kredyty ze środków linii kredytowych zagranicznych instytucji finansowych (1) (dewizowe w euro lub denominowane i PLN) Nordic Investment Bank (NIB): finansowanie działalności związanej z ochroną środowiska - kwota kredytu – do 3.200.000 EUR lecz nie więcej niż 80% kosztów inwestycji w środki trwałe - okres kredytowania – od 4 lat (do 10.10.2010r.), karencja – do 2 lat

21 Finansowanie projektów wspieranych w ramach programów UE kredyty pomostowekredyty pomostowe kredyty na uzupełnienie środków przeznaczonych na inwestycje realizowane w ramach programów pomocowych UEkredyty na uzupełnienie środków przeznaczonych na inwestycje realizowane w ramach programów pomocowych UE

22 http://www.bosbank.pl Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 30 maja 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google