Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesny bank - partner i doradca dla MSP Joanna Pacuła Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych Katowice, 17 czerwca 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesny bank - partner i doradca dla MSP Joanna Pacuła Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych Katowice, 17 czerwca 2003."— Zapis prezentacji:

1

2 Nowoczesny bank - partner i doradca dla MSP Joanna Pacuła Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych Katowice, 17 czerwca 2003

3 Misja –Percepcja ING Bank jako banku dedykowanego do obsługi MSP Wstęp Cel poznawczy prezentacji –Nowoczesny bank to bank dla MSP –Przedstawienie działań banku dotyczących współpracy i finansowania MSP Cel praktyczny –wykorzystanie oferty banku w procesie rozwoju przedsiębiorstwa

4 Plan prezentacji Miejsce MSP na rynku Bank na rynku finansowej obsługi MSP MSP w banku Oferta Banku: Programy Pomocowe KONTO ZYSK i PAKIET ProBIZNES Zarządzanie środkami finansowymi Finansowanie działalności Podsumowanie

5 MSP na rynku 2 na 3 pracowników zatrudnianych jest przez MSP MSP to ponad 2 mln przedsiębiorstw w Polsce 48%52% MSP wypracowują 48% PKB

6 MSP na rynku Rozwój sektora MSP umożliwia: zmniejszenie bezrobocia zwiększenie udziału sektora prywatnego w strukturze gospodarki aktywizację lokalnej społeczności zwiększenie eksportu tworzenie otoczenia kooperacyjnego i usługowego

7 MSP na rynku Otoczenie MSP Organizacje wspierające przedsiębior -czość MSP bank Programy rządowe

8 Bank na rynku MSP Nowoczesny Bank bank przyjazny dla przedsiębiorców - relacje, współpraca, procedury kompleksow a oferta dla MSP multichannelin g nowoczesne kanały komunikacji i promocji Dopasowana cena (opłaty i prowizje)

9 Bank na rynku MSP Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców to bank, który: reprezentuje najwyższe standardy współpracy z MSP posiada kompleksową ofertę produktów bankowych dostosowanych do potrzeb i specyfiki MSP zalicza MSP do kluczowych segmentów swoich klientów dysponuje kadrą wyspecjalizowaną w zakresie obsługi MSP zapewnia wysoką jakość obsługi przedsiębiorców, podejmuje aktywne działania wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości

10 MSP w banku Współpraca z Klientem: Doradca Klienta wstępna informacja dla Klienta-MSP szczegółowe omówienie potrzeb Klienta- MSP dopasowanie produktów rozwiązujących problemy finansowe klienta-MSP Umowy Utrzymywanie kontaktu i współpracy Obsługa finansowa to m.in. antycypacja potrzeb, bieżąca współpraca i aktywna opieka nad Klientem

11 EBOR – Linia dla MSP Termomodernizacja ARiMR Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Phare 2000 ING Bank - doradca w zakresie finansowania

12 Kredyty z EBOR - kredyty finansujące działalność bieżącą i inwestycyjną MSP Bank - doradca w zakresie finansowania Program Termomodernizacyjny na realizowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w wysokości do 80% kosztów przedsięwzięcia z premią modernizacyjną FT BGK - w wysokości 25% kwoty wykorzystanego kredytu Kredyty obrotowe i inwestycyjne z dopłatami ARiMR Poręczenia (do 5 mln EUR) lub gwarancje (do 0,5 mln EUR) kredytów i pożyczek ze środków Funduszu Poręczeń Kredytowych

13 Bank - doradca w zakresie finansowania PHARE (2000) Spójność Społeczno-Gospodarcza Rozwój MSP – Fundusz Dotacji Inwestycji Cel strategiczny projektu: wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej, umacnianie i zwiększanie roli MSP Fundusz dotacji inwestycyjnych bezpośrednio wiąże dotację z kredytem bankowym, udzielonym na potrzeby danego projektu. Wnioskujący o przyznanie dotacji ma zapewnić następujące finansowanie projektu: ze środków własnych przedsiębiorcy od 20% - 50% łącznych kosztów projektu inwestycyjnego z kredytu bankowego, który łącznie ze środkami własnymi przedsiębiorcy stanowiłyby do 75% łącznych kosztów projektu inwestycyjnego

14 ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi KONTO ZYSK - dla małych przedsiębiorstw PAKIET ProBIZNES - dla średnich przedsiębiorstw Kompleksowa oferta pakietowa dla MSP Grupy produktów kompleksowo zaspokajające potrzeby MSP: –Rozliczenia –Zarządzanie środkami finansowymi –Finansowanie działalności

15 KONTO ZYSK przeznaczone dla: –osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących wolny zawód –wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich korzystających z uproszczonych form księgowości składa się z następujących elementów: –Rachunek bieżący/pomocniczy KONTO ZYSK –Rachunek Depozytowy ZYSK –karty płatnicze- VISA Business charge i Maestro Business –systemy bankowości elektronicznej: ING BankOnLine, HomeCash, HaloŚląski –Standardowa Linia Kredytowa ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi KONTO ZYSK

16 Standardowa Linia Kredytowa –finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności firmy –przyznawana na okres 12 miesięcy –charakter odnawialny –odsetki pobierane są od wykorzystanej kwoty kredytu –maksymalna kwota kredytu - 100.000 PLN –każdy wpływ na rachunek automatycznie spłaca zaciągnięty kredyt Kredyt Obrotowy ZYSK Kredyt na zakup pojazdów Kredyt inwestycyjny Kredyt za środków EBOR ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi KONTO ZYSK - kredyty

17 atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych lokat bankowych oprocentowanie wyższe niż na rachunku bieżącym i rośnie wraz ze wzrostem zdeponowanych środków miesięczna kapitalizacja odsetek stały dostęp do zgromadzonych pieniędzy przez możliwość dokonywania wpłat i wypłat ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi KONTO ZYSK - Rachunek Depozytowy ZYSK - zarządzanie wolnymi środkami finansowymi

18 ADRESACI PAKIETU ProBIZNES ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES samodzielni przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość o rocznych przychodach netto ze sprzedaży nie przekraczających 30 milionów złotych

19 Indywidualna obsługa Doradcy Specjalnie opracowane produkty podzielone na grupy: Rozliczenia - Rachunek ProBIZNES, bankowość elektroniczna, karty, polecenie zapłaty Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi - Lokata e-call ProBIZNES Finansowanie działalności - Debet ProBIZNES - Kredyt w Rachunku ProBIZNES - Kredyt Inwestycyjny ProBIZNES Opcja menedżerska ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES

20 1. Rachunek ProBIZNES (rachunek bieżący) -Główna składowa oferty umożliwiająca korzystanie z produktów i usług zawartych w Pakiecie -Rachunek o transakcyjnej strukturze prowizji -Kapitalizacja kwartalna 2. Karty płatnicze Maestro Business, VISA Business Charge 3. Bankowość Elektroniczna HomeCash, MultiCash, HaloŚląski, ING BankOnLine ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES - rozliczenia

21 Bankowość elektroniczna MultiCash Zarządzanie środkami finansowymi w obrocie krajowym i zagranicznym HomeCash Zarządzanie środkami finansowymi firmy w obrocie krajowym ING BankOnLine Zarządzanie środkami finansowymi firmy w obrocie krajowym przez internet HaloŚląski z funkcją SMS Telefoniczna informacja i zarządzanie środkami na rachunku ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES - rozliczenia

22 -Otwierana w dowolnym czasie prowadzenia Rachunku ProBIZNES -Wpłaty i wypłaty - w dowolnej wysokości i terminie w formie bezgotówkowych przelewów na/z Rachunku ProBIZNES z wykorzystaniem systemów bankowości elektronicznej (HC, MC, HaloŚląski, ING BankOnLine) -Oprocentowanie - zmienne, progowe (uzależnione od wysokości salda na rachunku lokaty - 4 przedziały oprocentowania) -Kapitalizacja - kwartalna ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES - Lokata e-call ProBIZNES - zarządzanie wolnymi środkami finansowymi

23 Debet ProBIZNES - na finansowanie bieżących potrzeb finansowych -po 3 miesiącach posiadania rachunku lub na podstawie historii rachunku za okres ostatnich 3 miesięcy -okres: 1 rok -spłata: każdorazowo w terminie 30 dni kalendarzowych -max. kwota: 7- krotność średnich dziennych wpływów z ostatnich 3 miesięcy -zabezpieczenie: weksel in blanco i pełnomocnictwo do rachunku ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES - kredyty

24 Kredyt w Rachunku ProBIZNES - na finansowanie bieżących potrzeb finansowych -po 6 miesiącach posiadania rachunku lub na podstawie historii rachunku za okres ostatnich 6 miesięcy -okres: 1 rok -max. kwota: 15- krotność średnich dziennych wpływów z ostatnich 3 miesięcy -zabezpieczenie: standardowe. Kredyt do 30 tys. PLN: weksel in blanco i pełnomocnictwo do rachunku ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES - kredyty

25 Kredyt Inwestycyjny ProBIZNES -finansowanie zakupów fabrycznie nowych maszyn, urządzeń, samochodów -brak biznes planu -kwota: od 5.000 do 500.000 zł -okres kredytowania: do 36 miesięcy -udział własny: od 15% wartości netto środka trwałego -kredyt złotowy, indeksowany, dewizowy ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES - kredyty

26 KONTO z Lwem Prestiż i Konto z Lwem VIP - nowoczesne ROR –dostęp do usług przez 24 godziny –składanie dyspozycji poprzez systemy bankowości elektronicznej lub telefon –karty płatnicze –ochrona ubezpieczeniowa NNW dla posiadaczy KONT –limit zadłużenia profesjonalne zarządzanie portfelem papierów wartościowych oraz inwestowanie w fundusze powiernicze ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES Opcja Menedżerska - dla członków zarządu przedsiębiorstw

27 Podsumowanie Współpraca z nowoczesnym Bankiem, który jest partnerem i doradcą w prowadzeniu działalności, to niezbędny krok w realizacji celów biznesowych www.ing.pl


Pobierz ppt "Nowoczesny bank - partner i doradca dla MSP Joanna Pacuła Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych Katowice, 17 czerwca 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google