Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesny bank - partner i doradca dla MSP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesny bank - partner i doradca dla MSP"— Zapis prezentacji:

1

2 Nowoczesny bank - partner i doradca dla MSP
Joanna Pacuła Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych Katowice, 17 czerwca 2003

3 Wstęp Misja Percepcja ING Bank jako banku dedykowanego do obsługi MSP
Cel poznawczy prezentacji Nowoczesny bank to bank dla MSP Przedstawienie działań banku dotyczących współpracy i finansowania MSP Cel praktyczny wykorzystanie oferty banku w procesie rozwoju przedsiębiorstwa

4 Plan prezentacji Miejsce MSP na rynku
Bank na rynku finansowej obsługi MSP MSP w banku Oferta Banku: Programy Pomocowe KONTO ZYSK i PAKIET ProBIZNES Zarządzanie środkami finansowymi Finansowanie działalności Podsumowanie

5 MSP na rynku MSP to ponad 2 mln przedsiębiorstw w Polsce 2 na 3 pracowników zatrudnianych jest przez MSP 48% 52% MSP wypracowują 48% PKB Kryzys ekonomiczny szybciej i poważniej wpływa na ME niż na inne podmioty Dochodowość sektora została oszacowana na poziomie 230 mln zł

6 Rozwój sektora MSP umożliwia: zmniejszenie bezrobocia
MSP na rynku Rozwój sektora MSP umożliwia: zmniejszenie bezrobocia zwiększenie udziału sektora prywatnego w strukturze gospodarki aktywizację lokalnej społeczności zwiększenie eksportu tworzenie otoczenia kooperacyjnego i usługowego Kryzys ekonomiczny szybciej i poważniej wpływa na ME niż na inne podmioty Dochodowość sektora została oszacowana na poziomie 230 mln zł

7 Organizacje wspierające przedsiębior-czość
MSP na rynku Otoczenie MSP Organizacje wspierające przedsiębior-czość Programy rządowe MSP Kryzys ekonomiczny szybciej i poważniej wpływa na ME niż na inne podmioty Dochodowość sektora została oszacowana na poziomie 230 mln zł bank

8 Bank na rynku MSP Nowoczesny Bank kompleksowa oferta dla MSP
Dopasowana cena (opłaty i prowizje) bank przyjazny dla przedsiębiorców - relacje, współpraca, procedury Kryzys ekonomiczny szybciej i poważniej wpływa na ME niż na inne podmioty Dochodowość sektora została oszacowana na poziomie 230 mln zł nowoczesne kanały komunikacji i promocji multichanneling

9 Bank na rynku MSP Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców to bank, który:
reprezentuje najwyższe standardy współpracy z MSP posiada kompleksową ofertę produktów bankowych dostosowanych do potrzeb i specyfiki MSP zalicza MSP do kluczowych segmentów swoich klientów dysponuje kadrą wyspecjalizowaną w zakresie obsługi MSP zapewnia wysoką jakość obsługi przedsiębiorców, podejmuje aktywne działania wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości Kryzys ekonomiczny szybciej i poważniej wpływa na ME niż na inne podmioty Dochodowość sektora została oszacowana na poziomie 230 mln zł

10 MSP w banku Współpraca z Klientem: Doradca Klienta
wstępna informacja dla Klienta-MSP szczegółowe omówienie potrzeb Klienta-MSP dopasowanie produktów rozwiązujących problemy finansowe klienta-MSP Umowy Utrzymywanie kontaktu i współpracy Kryzys ekonomiczny szybciej i poważniej wpływa na ME niż na inne podmioty Dochodowość sektora została oszacowana na poziomie 230 mln zł Obsługa finansowa to m.in. antycypacja potrzeb, bieżąca współpraca i aktywna opieka nad Klientem

11 ING Bank - doradca w zakresie finansowania
Termomodernizacja EBOR – Linia dla MSP Phare 2000 ARiMR Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

12 Bank - doradca w zakresie finansowania
Kredyty z EBOR - kredyty finansujące działalność bieżącą i inwestycyjną MSP Program Termomodernizacyjny na realizowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w wysokości do 80% kosztów przedsięwzięcia z premią modernizacyjną FT BGK - w wysokości 25% kwoty wykorzystanego kredytu Kredyty obrotowe i inwestycyjne z dopłatami ARiMR Poręczenia (do 5 mln EUR) lub gwarancje (do 0,5 mln EUR) kredytów i pożyczek ze środków Funduszu Poręczeń Kredytowych

13 Bank - doradca w zakresie finansowania
PHARE (2000) Spójność Społeczno-Gospodarcza Rozwój MSP – Fundusz Dotacji Inwestycji Cel strategiczny projektu: wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej, umacnianie i zwiększanie roli MSP Fundusz dotacji inwestycyjnych bezpośrednio wiąże dotację z kredytem bankowym, udzielonym na potrzeby danego projektu. Wnioskujący o przyznanie dotacji ma zapewnić następujące finansowanie projektu: ze środków własnych przedsiębiorcy od 20% - 50% łącznych kosztów projektu inwestycyjnego z kredytu bankowego, który łącznie ze środkami własnymi przedsiębiorcy stanowiłyby do 75% łącznych kosztów projektu inwestycyjnego

14 ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi
Kompleksowa oferta pakietowa dla MSP KONTO ZYSK - dla małych przedsiębiorstw PAKIET ProBIZNES - dla średnich przedsiębiorstw Grupy produktów kompleksowo zaspokajające potrzeby MSP: Rozliczenia Zarządzanie środkami finansowymi Finansowanie działalności

15 ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi
KONTO ZYSK ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi KONTO ZYSK przeznaczone dla: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących wolny zawód wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich korzystających z uproszczonych form księgowości składa się z następujących elementów: Rachunek bieżący/pomocniczy KONTO ZYSK Rachunek Depozytowy ZYSK karty płatnicze- VISA Business charge i Maestro Business systemy bankowości elektronicznej: ING BankOnLine, HomeCash, HaloŚląski Standardowa Linia Kredytowa

16 KONTO ZYSK - kredyty Standardowa Linia Kredytowa Kredyt Obrotowy ZYSK
ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi KONTO ZYSK - kredyty Standardowa Linia Kredytowa finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności firmy przyznawana na okres 12 miesięcy charakter odnawialny odsetki pobierane są od wykorzystanej kwoty kredytu maksymalna kwota kredytu PLN każdy wpływ na rachunek automatycznie spłaca zaciągnięty kredyt Kredyt Obrotowy ZYSK Kredyt na zakup pojazdów Kredyt inwestycyjny Kredyt za środków EBOR

17 atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych lokat bankowych
ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi KONTO ZYSK - Rachunek Depozytowy ZYSK - zarządzanie wolnymi środkami finansowymi atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych lokat bankowych oprocentowanie wyższe niż na rachunku bieżącym i rośnie wraz ze wzrostem zdeponowanych środków miesięczna kapitalizacja odsetek stały dostęp do zgromadzonych pieniędzy przez możliwość dokonywania wpłat i wypłat

18 samodzielni przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość
ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES ADRESACI PAKIETU ProBIZNES samodzielni przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość o rocznych przychodach netto ze sprzedaży nie przekraczających 30 milionów złotych

19 ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi
PAKIET ProBIZNES Indywidualna obsługa Doradcy Specjalnie opracowane produkty podzielone na grupy: Rozliczenia - Rachunek ProBIZNES, bankowość elektroniczna, karty, polecenie zapłaty Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi - Lokata e-call ProBIZNES Finansowanie działalności - Debet ProBIZNES - Kredyt w Rachunku ProBIZNES - Kredyt Inwestycyjny ProBIZNES Opcja menedżerska

20 PAKIET ProBIZNES - rozliczenia
ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES - rozliczenia 1. Rachunek ProBIZNES (rachunek bieżący) Główna składowa oferty umożliwiająca korzystanie z produktów i usług zawartych w Pakiecie Rachunek o transakcyjnej strukturze prowizji Kapitalizacja kwartalna 2. Karty płatnicze Maestro Business, VISA Business Charge 3. Bankowość Elektroniczna HomeCash, MultiCash, HaloŚląski, ING BankOnLine

21 PAKIET ProBIZNES - rozliczenia
ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES - rozliczenia Bankowość elektroniczna MultiCash Zarządzanie środkami finansowymi w obrocie krajowym i zagranicznym HomeCash Zarządzanie środkami finansowymi firmy w obrocie krajowym ING BankOnLine Zarządzanie środkami finansowymi firmy w obrocie krajowym przez internet HaloŚląski z funkcją SMS Telefoniczna informacja i zarządzanie środkami na rachunku

22 Otwierana w dowolnym czasie prowadzenia Rachunku ProBIZNES
ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES - Lokata e-call ProBIZNES - zarządzanie wolnymi środkami finansowymi Otwierana w dowolnym czasie prowadzenia Rachunku ProBIZNES Wpłaty i wypłaty - w dowolnej wysokości i terminie w formie bezgotówkowych przelewów na/z Rachunku ProBIZNES z wykorzystaniem systemów bankowości elektronicznej (HC, MC, HaloŚląski, ING BankOnLine) Oprocentowanie - zmienne, progowe (uzależnione od wysokości salda na rachunku lokaty - 4 przedziały oprocentowania) Kapitalizacja - kwartalna

23 PAKIET ProBIZNES - kredyty
ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES - kredyty Debet ProBIZNES - na finansowanie bieżących potrzeb finansowych po 3 miesiącach posiadania rachunku lub na podstawie historii rachunku za okres ostatnich 3 miesięcy okres: 1 rok spłata: każdorazowo w terminie 30 dni kalendarzowych max. kwota: 7- krotność średnich dziennych wpływów z ostatnich 3 miesięcy zabezpieczenie: weksel in blanco i pełnomocnictwo do rachunku

24 PAKIET ProBIZNES - kredyty
ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES - kredyty Kredyt w Rachunku ProBIZNES - na finansowanie bieżących potrzeb finansowych po 6 miesiącach posiadania rachunku lub na podstawie historii rachunku za okres ostatnich 6 miesięcy okres: 1 rok max. kwota: 15- krotność średnich dziennych wpływów z ostatnich 3 miesięcy zabezpieczenie: standardowe. Kredyt do 30 tys. PLN: weksel in blanco i pełnomocnictwo do rachunku

25 PAKIET ProBIZNES - kredyty
ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES - kredyty Kredyt Inwestycyjny ProBIZNES finansowanie zakupów fabrycznie nowych maszyn, urządzeń, samochodów brak biznes planu kwota: od do zł okres kredytowania: do 36 miesięcy udział własny: od 15% wartości netto środka trwałego kredyt złotowy, indeksowany, dewizowy

26 ING Bank - doradca w zakresie kompleksowej obsługi PAKIET ProBIZNES
Opcja Menedżerska - dla członków zarządu przedsiębiorstw KONTO z Lwem Prestiż i Konto z Lwem VIP - nowoczesne ROR dostęp do usług przez 24 godziny składanie dyspozycji poprzez systemy bankowości elektronicznej lub telefon karty płatnicze ochrona ubezpieczeniowa NNW dla posiadaczy KONT limit zadłużenia profesjonalne zarządzanie portfelem papierów wartościowych oraz inwestowanie w fundusze powiernicze

27 Podsumowanie www.ing.pl
Współpraca z nowoczesnym Bankiem, który jest partnerem i doradcą w prowadzeniu działalności, to niezbędny krok w realizacji celów biznesowych


Pobierz ppt "Nowoczesny bank - partner i doradca dla MSP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google