Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Buzek – Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Członek Komisji Zmian Klimatycznych Sprawozdawca 7 Programu Ramowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Buzek – Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Członek Komisji Zmian Klimatycznych Sprawozdawca 7 Programu Ramowego."— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Buzek – Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Członek Komisji Zmian Klimatycznych Sprawozdawca 7 Programu Ramowego Badań i Technologii Sprawozdawca Europejskiego Strategicznego Planu w dziedzinie Technologii Energetycznych Warszawa, Debata PKPP Lewiatan Partnerstwo dla klimatu Czy energia jest luksusem? "Instrumenty wspierania poprawy sprawności i efektywności energetycznej jako drogi do zmniejszenia popytu na energię, ograniczenia skutków wzrostu cen, a także ochrony klimatu"

2 Wyzwania: Działania polityczne (traktat) Konkurencyjność (wobec globalizacji) Zagrożenia: Problemy demograficzne i migracje ludności Energia i ocieplenie klimatu Strategia rozwojowa Unii Europejskiej:

3 Przewidywane Globalne Ocieplenie Globalne Emisje CO 2 Globalna Temperatura Czarna linia – zaobserwowane zmiany temperatury, Kolorowe linie – pokazują obszar zawarty w 90% w ostatnich symulacjach modeli Czerwona linia – symulacje zawierające czynniki naturalne i antropogeniczne Niebieska linia – symulacje dotyczące wyłącznie czynników naturalnych Przerywana szara linia – lata i obszary, dla których przeprowadzono mniej obserwacji

4 - Poznań, Grudzień 2008 (COP14) - Kopenhaga, Grudzień 2009 (COP15) Międzynarodowa Konferencja Klimatyczna ONZ: Ostatni dzwonek na osiągnięcie Międzynarodowego Porozumienia

5 UE- Lider w walce z ociepleniem Rada Europejska, marzec % udział odnawialnych CELE NA ROK % ograniczenie zużycia energii 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych CO2 10% udziału energii odnawialnej w transporcie drogowym

6 Pierwotne źródła: OdnawialneOdnawialne WęgielWęgiel RopaRopa przyczyna kryzysu } przyczyna kryzysu GazGaz NuklearnaNuklearna Przeciwdziałanie kryzysom: Nowe źródła dostaw lubNowe źródła dostaw lub Zastąpienie ropy i gazuZastąpienie ropy i gazu Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy

7 Ochrona środowiska (walka z ociepleniem) Bezpieczeństwo dostaw koszty, konkurencyjność Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy

8 Mieszanka energetyczna dla Europy Mieszanka energetyczna dla Europy Priorytet: sprawność i oszczędzanie energii Jak wiele odnawialnych i za jaką cenę? Co z odpadami promieniotwórczymi i z uranem? Jak ograniczyć efekt cieplarniany stosując węgiel? Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy

9 Dzięki węglowi: 1. Polska – najbardziej niezależny i bezpieczny energetycznie członek Unii Europejskiej 2. Zagrożenie: efekt cieplarniany i inne niepożądane skutki ekologiczne 3. Efekt: niebezpieczeństwo wysokich kosztów produkcji energii elektrycznej z węgla

10 Systemy konwersji paliw Technologie pomostowe Technologie zaawansowane

11 Przykład synergii wynikającej z integracji energii wiatru i procesu zgazowania węgla

12 Schemat ideowy zintegrowanego zgazowania węgla z wytwarzaniem energii elektrycznej i produktów chemicznych Schemat technologiczny układu zgazowania i wytwarzania metanolu z reaktorem jednokrotnego przejścia gazu i syntezy metanolu WĘGIEL gaz procesowy gaz syntezowy silnikowe paliwa płynne i surowce chemiczne czysty wodór dla ogniw paliwowych

13 zdrowiebio żywn roln ISTProdukcja nano materiał ó w energiaŚrod.transportsocjo- ekonom obszar bezp. budzet miliardy euro ERCMarie Curie infrastr.SMEsRegiony wiedzyPotencjał badawczy nauka &społ. INCOJRC budzet miliardy euro Siódmy Program Ramowy Badań i Technologii UE Współpraca pomysły ludzie możliwości JRC + EUROATOM

14 Rosnący budżet programów ramowych badań i technologii

15 Wodór i ogniwa paliwowe Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Produkcja paliw odnawialnych Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu bezemisyjnego wytwarzania energii Inteligentne sieci energetyczne Efektywność energetyczna i energooszczędność Wiedza na rzecz polityki energetycznej Czyste technologie węglowe Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia 7 PR Energia - priorytety tematyczne

16 PROPOZYCJA opublikowana 23 stycznia 2008 r. Główne elementy: Dyrektywa – w sprawie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Decyzja – w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020r. Zobowiązań UE (non ETS) Dyrektywa – w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (CCS) Dyrektywa – w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Wytyczne dotyczące pomocy państwom członkowskim w ochronie środowiska + Legislacja dla przemysłu samochodowego Pakiet energetyczno – klimatyczny

17 Europejski Strategiczny Plan w dziedzinie Technologii Energetycznych 1. Europejska przemysłowa inicjatywa w energii wiatrowej 2. Europejska przemysłowa inicjatywa w energii słonecznej 3. Europejska przemysłowa inicjatywa w bioenergii 4. Europejska przemysłowa inicjatywa w wychwytywaniu, transporcie i składowaniu CO2 5. Europejska przemysłowa inicjatywa w sieciach elektrycznych 6. Europejska przemysłowa inicjatywa zrównoważonego rozszczepiania jądrowego 7. Europejska przemysłowa inicjatywa dla sprawności i oszczędności energii

18 Koordynacja klastrów poprzez POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE lub WSPÓLNE INICJATYWY TECHNOLOGICZNE Klastry Innowacyjne Klastry Innowacyjne Regiony Wiedzy i Innowacji

19 Wyzwania: Działania polityczne (traktat) Konkurencyjność (wobec globalizacji) Zagrożenia: Problemy demograficzne i migracje ludności Energia i ocieplenie klimatu Strategia rozwojowa Unii Europejskiej:

20 Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego Warszawa, Debata PKPP Lewiatan Partnerstwo dla klimatu Dziękuję za uwagę Czy energia jest luksusem


Pobierz ppt "Jerzy Buzek – Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Członek Komisji Zmian Klimatycznych Sprawozdawca 7 Programu Ramowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google