Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie jest działaniem po części racjonalnym, logicznym, opartym na obiektywnych faktach i po części działaniem intuicyjnym, opartym na subiektywnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie jest działaniem po części racjonalnym, logicznym, opartym na obiektywnych faktach i po części działaniem intuicyjnym, opartym na subiektywnym."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Zarządzanie jest działaniem po części racjonalnym, logicznym, opartym na obiektywnych faktach i po części działaniem intuicyjnym, opartym na subiektywnym osądzie. Taka sytuacja może szybko przekształcić zarządzanie w bałagan – chyba, że dysponujemy sprawnym narzędziem zarządzania.

4 SIX SIGMA Metoda SIX SIGMA jest systemem ciągłego doskonalenia bazującym na stałym obniżaniu kosztów procesu – poprzez eliminację kosztów złej jakości. Polega ona na : określeniu przyczyn zmienności określeniu przyczyn zmienności minimalizowaniu zmienności minimalizowaniu zmienności w realizowanych procesach w realizowanych procesach Wyznacza się wtedy tzw. stopę procesu / sigma / czyli udział wyrobów bez wad w badanym zbiorze.

5 Parametr SIGMA / odchylenie standardowe / … oznacza prawdopodobieństwo pojawienia się wady. Im większa wartość parametru, tym lepsza jakość produktu – przy niezmienionej strukturze procesu. Six Sigma oznacza, że zmienność / możliwość pojawienia się wady / została ograniczona do 3,4 niezgodności na milion.

6 Przeciętne przedsiębiorstwa funkcjonują na poziomie 3 – 4 sigma. Uznaje się, że poziom poniżej 3 sigma jest zagrożeniem dla istnienia przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Dla poziomu 3 - koszt zapewnienia jakości wynosi 24 – 40 % przychodu 3 - koszt zapewnienia jakości wynosi 24 – 40 % przychodu 6 – koszt jw. poniżej 1 % przychodu 6 – koszt jw. poniżej 1 % przychodu / wg Harry, Schroeder / / wg Harry, Schroeder / Poziom Liczba wad na milion możliwości !!! 1 sigma / ??? / 2 sigma / firma niekonkurencyjna / 3 sigma / firma przeciętna / 4 sigma / firma dobra / 5 sigma 233 / firma z czołówki / 6 sigma 3,4 / firma idealna /

7 Założenia SIX SIGMA Wymagania klientów są dokładnie zdefiniowane Wymagania klientów są dokładnie zdefiniowane i stale uaktualniane i stale uaktualniane Procesy są udokumentowane i zarządzane Procesy są udokumentowane i zarządzane Pomiary efektów końcowych są jasne i zrozumiale Pomiary efektów końcowych są jasne i zrozumiale Menedżerowie wykorzystują pomiary i ich wyniki Menedżerowie wykorzystują pomiary i ich wyniki do oceny poziomu działania oraz identyfikacji do oceny poziomu działania oraz identyfikacji i problemów i możliwości ich rozwiązania i problemów i możliwości ich rozwiązania Doskonalenie procesów jest metodą zwiększania konkurencyjności firmy i jej rentowności. Doskonalenie procesów jest metodą zwiększania konkurencyjności firmy i jej rentowności.

8 Six Sigma i inne koncepcje doskonalenia Zarówno ISO 9001 / w zakresie ogólnych zasad /, koncepcja TQM, jak i metodyka Six Sigma opierają się na wspólnych założeniach. Poniżej dokonano porównania wg opisu 8 zasad zarządzania jakością.

9 1. Orientacja na klienta Six Sigma, zakładając praktycznie zerową liczbę wad wyrobu, jest w pełni skoncentrowana na wartości, jaką otrzymuje klient / zero defects /. Dodatkowo Six Sigma odpowiada na wyzwanie, związane ze zwiększającą się złożonością nowoczesnych wyrobów i procesów.

10 2. Przywództwo W Six Sigma niezbędne jest osobiste zaangażowanie i wsparcie przedstawicieli najwyższego kierownictwa, co powoduje zaangażowanie kierownictwa średniego szczebla i zdecydowanie zwiększa szanse sukcesu przedsięwzięcia.

11 3. Zaangażowanie personelu Metoda Six Sigma wymaga stworzenia struktury odpowiedzialności. Naczelne kierownictwo – identyfikuje obszary problemowe, dokonuje wyboru priorytetów, zatwierdza projekty Naczelne kierownictwo – identyfikuje obszary problemowe, dokonuje wyboru priorytetów, zatwierdza projekty Champion – wyżsi menedżerowie ; przygotowywanie wstępnych założeń projektów, nadzór kilku projektów, końcowa odpowiedzialność Champion – wyżsi menedżerowie ; przygotowywanie wstępnych założeń projektów, nadzór kilku projektów, końcowa odpowiedzialność Master Black Belt – eksperci w zakresie projektu, prowadzenie zespołu projektowego Master Black Belt – eksperci w zakresie projektu, prowadzenie zespołu projektowego Black Belt – eksperci wspierający pracę zespołów projektowych Black Belt – eksperci wspierający pracę zespołów projektowych Green Belt – pracownicy działający w zespołach projektowych – w odróżnieniu od poprzednich zajmują się także dotychczasowymi obowiązkami Green Belt – pracownicy działający w zespołach projektowych – w odróżnieniu od poprzednich zajmują się także dotychczasowymi obowiązkami

12 Dlaczego ? Np. posiadacz czarnego pasa / karate, dżudo / musi wykazać się umiejętnością wyboru, szybkiej reakcji, Np. posiadacz czarnego pasa / karate, dżudo / musi wykazać się umiejętnością wyboru, szybkiej reakcji, siłą i zdecydowaniem ; black belts muszą posiadać umiejętności prowadzenia w szybkim tempie kilku projektów naraz i szybkiej zmiany pozycji. siłą i zdecydowaniem ; black belts muszą posiadać umiejętności prowadzenia w szybkim tempie kilku projektów naraz i szybkiej zmiany pozycji. Pozyskiwanie i przekazywanie wiedzy jest podstawowym obowiązkiem pracowników na każdym poziomie firmy ; każde szkolenie kończy się egzaminem. Pozyskiwanie i przekazywanie wiedzy jest podstawowym obowiązkiem pracowników na każdym poziomie firmy ; każde szkolenie kończy się egzaminem.

13 4,5. Podejście procesowe i systemowe Metodę Six Sigma opiera się również na cyklu PDCA bardziej rygorystycznie bardziej rygorystycznie zaczynjąc od procesów biznesowych zaczynjąc od procesów biznesowych DMAIC DMAICDEFINEMEASUREANALYSEIMPROVECONTROL A P C D

14 Metoda DMAIC D – definiuj Należy definiować procesy i problemy tak dokładnie, jak to możliwe. Jakie istnieją potrzeby w zakresie dot. procesu ? Jakie istnieją potrzeby w zakresie dot. procesu ? Kto jest klientem ? Kto jest klientem ? Jak wygląda mapa stanu obecnego ? Jak wygląda mapa stanu obecnego ? Jaki jest cel procesu ? Jaki jest cel procesu ? Które elementy są krytyczne / najważniejsze / ? Które elementy są krytyczne / najważniejsze / ? Kiedy trzeba wykonać działania ? Kiedy trzeba wykonać działania ?

15 Metoda DMAIC M – mierz Należy zastosować najlepsze z dostępnych metod zbierania danych o procesie. Jakie są kluczowe wskaźniki dla procesu ? Jakie są kluczowe wskaźniki dla procesu ? Czy wskaźniki są wystarczająco dokładne i wiarygodne ? Czy wskaźniki są wystarczająco dokładne i wiarygodne ? Czy dają wystarczający obraz procesu ? Czy dają wystarczający obraz procesu ? Jaka jest obecna baza procesu ? Jaka jest obecna baza procesu ? Czy i jak można zmierzyć postęp ? Czy i jak można zmierzyć postęp ? Jak zmierzyć sukces ? Jak zmierzyć sukces ?

16 Metoda DMAIC A – analizuj Analiza ma wykazać poprawność zdefiniowania, związek i przydatność danych, określić przyczyny problemów, wskazać najlepsze rozwiązanie. Jaki jest stan obecny ? Jaki jest stan obecny ? Czy jest wystarczająco dobry ? Czy jest wystarczająco dobry ? Kto może przeprowadzić ewent. zmiany ? Kto może przeprowadzić ewent. zmiany ? Jakie są potrzeby w zakresie zasobów ? Jakie są potrzeby w zakresie zasobów ? Co może spowodować niepowodzenie ? Co może spowodować niepowodzenie ? Jakie są największe trudności wdrożeniowe ? Jakie są największe trudności wdrożeniowe ?

17 Metoda DMAIC I – poprawiaj Po znalezieniu rozwiązania należy je wdrożyć, rezultaty powinny być zweryfikowane w oparciu o nowe dane. Jak wygląda przyszła mapa procesu ? Jak wygląda przyszła mapa procesu ? Czy istnieje możliwość załamania się procesu zmian ? Czy istnieje możliwość załamania się procesu zmian ? Jakie jeszcze działania są potrzebne by osiągnąć postawione Jakie jeszcze działania są potrzebne by osiągnąć postawione cele ? cele ?

18 Metoda DMAIC C – sprawdź Zweryfikuj podjęte działania – efekt ! Czy proces daje się sterować / ryzyko, koszty / ? Czy proces daje się sterować / ryzyko, koszty / ? Jakie typy raportu są niezbędne do kontroli ? Jakie typy raportu są niezbędne do kontroli ? Jak można udowodnić, że cele są osiągnięte i będą Jak można udowodnić, że cele są osiągnięte i będą dotrzymywane ? dotrzymywane ? Jak zostanie zapewnione utrzymanie osiągniętych korzyści ? Jak zostanie zapewnione utrzymanie osiągniętych korzyści ?

19 6. Ciągłe doskonalenie Projekt w Six Sigma trwa średnio 2 – 3 miesiące i pozwala udoskonalić w określonym stopniu kluczowy proces. Następnie – po okresie zakorzenienia się zmiany - można szukać możliwości dalszego doskonalenie lub zająć się innym procesem.

20 7. Podejmowanie decyzji opartych na faktach Zasadą Six Sigma jest podejmowanie decyzji na podstawie danych z pomiarów, np. zadowolenia klientów czy wydajności / kosztów / procesów – przy zastosowaniu zaawansowanych technik statystycznych.

21 8. Współpraca z dostawcami oparta na wzajemnych korzyściach Wg Six Sigma jednym z podstawowych aksjomatów dot. ograniczania zmienności procesów jest osiągnięcie sytuacji, w której organizacja i jej dostawcy posługują się tym samym podejściem i stają się partnerami.

22 Kaizen Podejście Six Sigma można połączyć z koncepcją KAIZEN, umozliwiającą wprowadzanie ciągłych, drobnych zmian i usprawnień w zakresie wszystkich realizowanych procesów. Istotę KAIZEN oddaje poniższy przykład, znany jako Diagram lokalizacji

23 Blaszka Nakrętka Narzędzie Blaszka Nakrętka Narzędzie Śruba Podkładka Śruba PodkładkaIlość użycia x Odległość m Narzędzie Nakrętka Blaszka Narzędzie Nakrętka Blaszka Śruba Podkładka Śruba Podkładka

24 Metodę Six Sigma opracowała w latach osiemdziesiątych Motorola. W jej ślady poszły m.in. GE, ABB, Sony, Polaroid, Texas \instruments. W Polsce stosują ją w swoich zakładach m.in. Whirlpool, GE Capital Bank, Sauer Danfoss, Bombardier Transportation. Korzyści obliczone : MOTOROLA / 1986 – 2001 / 16 mld USD GENERAL ELECTRIC / 1996 – 1999 / 4,4 mld USD HONEYWELL / 1998 – 2000 / 1,8 mld USD ALLIED SIGNAL / 1998 / 0,5 mld USD

25 Six Sigma Nie jest metodą prostą i łatwą w stosowaniu, choć po jej poznaniu staje się oczywistą. Najlepiej kręte ścieżki wdrożeniowe oddają słowa Jacka WELCHa, prezesa GE : Postrzega się nas jako dość niezrównoważonych Postrzega się nas jako dość niezrównoważonych w zakresie implementacji Six Sigma. To słuszny komentarz. Jesteśmy."

26 Literatura ECKES G. Six Sigma for everyone, J. Willey & Sons, 2003 MODLIŃSKI W. Sześć Sigma, Of. Wyd. Pol. Warsz., 2004 Artykuły PJ, A. Domańska, R. Wolniak, 2005

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie jest działaniem po części racjonalnym, logicznym, opartym na obiektywnych faktach i po części działaniem intuicyjnym, opartym na subiektywnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google