Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zobaczy ć niewidoczne.... Flora fizjologiczna S.aure us Skóra Jama ustn a Gardło Jelito grube ko ń cowy odcinek jelita cienkiego C NS Układ moczowo-płciowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zobaczy ć niewidoczne.... Flora fizjologiczna S.aure us Skóra Jama ustn a Gardło Jelito grube ko ń cowy odcinek jelita cienkiego C NS Układ moczowo-płciowy."— Zapis prezentacji:

1 Zobaczy ć niewidoczne...

2 Flora fizjologiczna S.aure us Skóra Jama ustn a Gardło Jelito grube ko ń cowy odcinek jelita cienkiego C NS Układ moczowo-płciowy Cewka moczowa Oko Enterococcus sp.

3 Zale ż y od nas...... krótki okres pobytu w szpitalu przed operacj ą · zachowanie zasad aseptyki · wielko ść urazu,krwiaki, niedotlenienie tkanek · drena ż,

4 Zale ż y od chorego.... wiek, otyło ść, cukrzyca, niedo ż ywienie, sterydoterapia, choroba nowotworowa, radioterapia lub chemioterapia, hipoperfuzja, transfuzja, rodzaj,lokalizacja,gł ę boko ść rany

5 Na czym to polega.... profilaktyka zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia rany · uniemo ż liwienie namna ż ania drobnoustrojów

6 nie wcze ś niej ni ż na 2 godz. przed wykonaniem naci ę cia skóry · o podaniu kolejnej dawki decyduje czas trwania i rodzaj zabiegu, ilo ść utraconej krwi oraz obj ę to ść uzupełniaj ą cej transfuzji, operacje na ż ółciowych,ci ę cie cesarskie: 1 dawka · operacje na jelicie grubym,wyrostek robaczkowy: profilaktyka 24 godz. · implantacja sztucznego materiału: profilaktyka 48 godz. Podajemy antybiotyki...


Pobierz ppt "Zobaczy ć niewidoczne.... Flora fizjologiczna S.aure us Skóra Jama ustn a Gardło Jelito grube ko ń cowy odcinek jelita cienkiego C NS Układ moczowo-płciowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google