Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBJAWY ZWIASTUJ Ą CE WYST Ą PIENIE PORODU 1.Obni ż enie dna macicy (3-4 tygodnie przed porodem) 1.Skurcze przepowiadaj ą ce (kilkana ś cie dni przed porodem)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBJAWY ZWIASTUJ Ą CE WYST Ą PIENIE PORODU 1.Obni ż enie dna macicy (3-4 tygodnie przed porodem) 1.Skurcze przepowiadaj ą ce (kilkana ś cie dni przed porodem)"— Zapis prezentacji:

1 OBJAWY ZWIASTUJ Ą CE WYST Ą PIENIE PORODU 1.Obni ż enie dna macicy (3-4 tygodnie przed porodem) 1.Skurcze przepowiadaj ą ce (kilkana ś cie dni przed porodem) 3.Odej ś cie czopu ś luzowego (kilka dni przed porodem) 4.Centralizacja i dojrzewanie szyjki

2 Czynniki wp ł ywaj ą ce na stan p ł odu w czasie ci ąż y i porodu Leki Stan zdrowia Sposób odżywiania Praca zawodowa Środowisko Sytuacja rodzinna

3 WARUNKI do PORODU Budowa miednicy kostnej rodz ą cej Prawid ł owa budowa i masa p ł odu Dynamiczna czynno ść skurczowa macicy Post ę puj ą ce rozwarcie szyjki macicy w trakcie pierwszego okresu porodu

4 OKRESY PORODU I OKRES (rozwieranie) II OKRES (wydalanie) III OKRES ( ł o ż yskowy) IV OKRES (wczesny poporodowy 2 godziny)

5 OKRESY PORODU ZWROTY G Ł ÓWKI W II OKRESIE 1. Przygi ę cie 2. Rotacja wewn ę trzna 3. Odgi ę cie 4. Rotacja zewn ę trzna

6 METODY NADZORU P Ł ODU badanie wewn ę trzne ultrasonografia ( USG ) kardiotokografia ( KTG ) pulsoksymetria p ł odowa elektrokardiografia p ł odowa badania równowagi kwasowo zasadowej

7

8 Prawid ł owa ocena równowagi kwasowo- zasadowej 1.Natychmiastowe zaci ś ni ę cie sznura p ę powinowego 2.Pobranie próbki krwi zarówno z t ę tnicy, jak i z ż y ł y p ę powinowej 3.Warto ś ci pH w t ę tnicy p ę powinowej powinny by ć przynajmniej o 0,03 jednostki ni ż sze, a warto ś ci pCO 2 co najmniej o 1,0 kPA wy ż sze ni ż w ż yle 4.Wysokie warto ś ci BD w t ę tnicy przy prawid ł owych w ż yle p ę powinowej - krótkotrwa ł e niedotlenienie 5.Wysokie warto ś ci BD zarówno w t ę tnicy, jak i w ż yle p ę powinowej - d ł ugotrwa ł e niedotlenienie

9 NIEPRAWID Ł OWY PRZEBIEG PORODU 1.nieprawid ł owe po ł o ż enie p ł odu 2.nieprawid ł owy mechanizm porodowy 3.niewspó ł mierno ść porodowa 4.dystocja szyjkowa 5.przedwczesne oddzielenie ł o ż yska 6.kolizja p ę powinowa 7.objawy niedotlenienia wewn ą trzmacicznego 8.poród przedwczesny


Pobierz ppt "OBJAWY ZWIASTUJ Ą CE WYST Ą PIENIE PORODU 1.Obni ż enie dna macicy (3-4 tygodnie przed porodem) 1.Skurcze przepowiadaj ą ce (kilkana ś cie dni przed porodem)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google