Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, styczeń 2010. OISW – 15 AŚ – 70 ZK – 87 Liczba jednostek organizacyjnych OZ – 35 Oddziały tymczasowego zakwaterowania skazanych – 9 Domy dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, styczeń 2010. OISW – 15 AŚ – 70 ZK – 87 Liczba jednostek organizacyjnych OZ – 35 Oddziały tymczasowego zakwaterowania skazanych – 9 Domy dla."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, styczeń 2010

2 OISW – 15 AŚ – 70 ZK – 87 Liczba jednostek organizacyjnych OZ – 35 Oddziały tymczasowego zakwaterowania skazanych – 9 Domy dla matki i dziecka – 2 Szpitale przy AŚ/ZK - 14 w tym:

3 Liczba jednostek organizacyjnych OISW – 15 AŚ – 70 ZK – 87 OZ – 35 Oddziały tymczasowego zakwaterowania skazanych – 9 Domy dla matki i dziecka – 2 Szpitale przy AŚ/ZK - 14 w tym:

4 Kraj Liczba pracowników Liczba osadzonych Stosunek liczby pracowników do liczby osadzonych Szwecja~ 5.0004.7621 : 0,95 Anglia + Walia~ 48.00083.2401 : 1,73 Węgry7.84314.9831 : 1,91 Czechy10.37620.7271: 1,99 Rumunia~ 12.50026.2121 : 2,09 Austria382382481 : 2,16 Litwa340078001 : 2,29 Polska27.95883.1521 : 2,97

5 Ogółem: 28.505 zatrudnionych funkcjonariusze 27.289 pracownicy 1.216 Wykształcenie kadry mężczyźni 80,61% kobiety 19,39% wyższe 45,60% średnie 54,01% bez matury 0,38%

6 Przez polskie więzienia przechodzi rocznie: [liczba osadzonych] W dniu 4 stycznia 2010 r. w polskich ZK i AŚ przebywało łącznie 83.778 osadzonych, z czego 2.185 w warunkach przeludnienia

7 Kraj Liczba samobójstw w 2008 r. Liczba osadzonych na 31.12.2008 Na 10 tys. osadzonych Hiszpania1961.7613,0 Węgry714.7484,6 Polska3983.1524,7 Litwa48.2004,8 Czechy1320.5026,3 Austria68.2487,2 Anglia + Walia 6183.0007,3 Słowacja78.3048,3 Włochy5058.0008,5 Szwecja64.76212,5 Dania53.41514,6 W POLSCE samobójstwa dokonane próby udaremnione WYBRANE KRAJE UE

8 BEZPIECZEŃSTWO OCHRONA RESOCJALIZACJA

9 Konieczność reformy spowodowana jest zdiagnozowanymi problemami polskiego więziennictwa przeludnieniem jednostek penitencjarnych samobójstwami, samouszkodzeniami, napaściami na funkcjonariuszy niebezpiecznymi kategoriami osadzonych z przestępczości zorganizowanej i grup ryzyka przestarzałą strukturą organizacyjną więzień ograniczonymi środkami finansowymi w budżecie Państwa

10 Oczekujemy, że przygotowany i wdrażany już do realizacji pakiet zmian organizacyjnych, przyniesie w konsekwencji: unowocześnienie sposobu zarządzania jednostkami penitencjarnymi poprawę efektywności funkcjonowania ochrony zwiększenie bezpieczeństwa jednostek racjonalizację wykorzystania potencjału kadry lepszą diagnozę i selekcję osadzonych z grup ryzyka redukcję nastrojów agresywności i klimatów samobójczych

11 Realizowane i projektowane zmiany dotyczyć będą przede wszystkim najpowszechniejszego i najważniejszego elementu więziennictwa, jakim jest podstawowa jednostka penitencjarna – zakład karny i areszt śledczy: struktura organizacyjna ukształtowana w drugiej połowie lat pięćdziesiątych w generalnych rozwiązaniach jest aktualna do dzisiaj jej dalsze funkcjonowanie w zastanej formie wykazuje oczywiste braki i postępujący spadek efektywności powoduje nieracjonalne wydłużenie drogi decyzyjnej i obiegu informacji spycha na drugi plan realizację podstawowych celów SW jakimi są wykonanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

12 DYREKTOR Z-CA DYREKTORA samodzielne stanowiska dział penitencjarny dział ochrony dział ewidencji dział finansowy dział kwatermistrzowski służba zdrowia OSADZENI

13 Oddział penitencjarny – wydzielona część zakładu karnego z oddzielną, specjalnie dobraną kadrą obsługującą poszczególne grupy osadzonych dobranych według takich kryteriów, jak stopień demoralizacji, stwarzane zagrożenie społeczne, podatność na resocjalizację itp... to obszar działań w zakładzie karnym lub areszcie śledczym obsługiwany kompleksowo przez mobilne zespoły funkcjonariuszy i pracowników kierowany bezpośrednio przez zastępcę dyrektora jednostki Aktualnie osadzeni są sklasyfikowani i osadzeni w oddziałach mieszkalnych i obsługiwani centralnie w skali jednostki, poza kategorią N i oddziałami terapeutycznymi.

14 DYREKTOR Z-CA DYREKTORA Z PERSONELEM ODDZIAŁU samodzielne stanowiska dział ochrony dział ewidencji dział finansowy dział kwatermistrzowski służba zdrowia OSADZENI ODDZIAŁ PENITENCJARNY Z-CA DYREKTORA Z PERSONELEM ODDZIAŁU OSADZENI ADMINISTRACJA

15 Mniejsze, komplementarne zespoły funkcjonariuszy, bez szczebli pośrednich, mogą szybciej i skuteczniej reagować na wszystko, co dzieje się w zakresie ich działania, na każde pojawiające się zagrożenie, na wszelkie niepokojące zachowania osadzonych wzrost efektywności merytorycznej i formalno-organizacyjnej w zakresie realizowanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania osadzonych aktualnie większość informacji przechodzi przez szczebel pośredni, co wydłuża czas reakcji i prowadzi czasem do zniekształcenia rzeczywistej sytuacji.

16 Do bezpośredniej pracy z osadzonymi skierowana zostanie większa liczba funkcjonariuszy i pracowników, a zmiany w obowiązujących przepisach obejmą zmodyfikowane procedury postępowania w zakresie takich zdarzeń jak bójki, pobicia, samobójstwa, samoagresje osadzonych, napaści na funkcjonariuszy podnosi poziom bezpieczeństwa jednostki, funkcjonariuszy i samych osadzonych aktualnie brak jest jednolitych procedur w zakresie działań profilaktycznych przeciwdziałających niepożądanym zachowaniom, a istniejące powstawały w różnym okresie czasu

17 Legenda: różne typy informacji Aktualna struktura osadzony oddziałowy Z-ca Kierownika D.O. Kierownik D.O. Z-ca Dyrektora Dyrektor Odprawa penitencjarno- ochronna wychowawca Z-ca Kierownika D.P. Kierownik D.P. Decyzja Informacja Oddział penitencjarny osadzony oddziałowywychowawca Z-ca Dyrektora Dyrektor Decyzja Informacja

18 Wydarzenia nadzwyczajne w instytucjach totalnych typu zakład karny czy areszt śledczy, takie jak: agresja osadzonych, samobójstwa, próby samobójcze to zdarzenia immanentnie wpisane w charakter tej instytucji oddziały penitencjarne nie wyeliminują ich do końca, jednak zmniejszą prawdopodobieństwo ich zaistnienia wprowadzanie nowej struktury nie grozi czasowym wzrostem wypadków nadzwyczajnych wymienionych wyżej (doświadczenia białostockie)

19 Etap I – od maja 2010 r. obejmie następujące jednostki: ZK / AŚ 7 jednostek okręgu białostockiego ZK nr 1 Grudziądz, AŚ Inowrocław AŚ Wejherowo, AŚ Elbląg ZK Wojtkowice, ZK Zabrze, AŚ Katowice ZK Czarne, ZK Wierzchowo, OZ w Dąbrowie / AŚ Koszalin AŚ Kielce, ZK Tarnów, ZK Pińczów ZK Opole Lubelskie, AŚ Lublin ZK Garbalin, ZK nr 1 Łódź ZK Barczewo, ZK Iława, AŚ Olsztyn ZK nr 1 Strzelce Opolskie, ZK Nysa AŚ Zielona Góra, ZK Gębarzewo ZK Rzeszów AŚ Szczecin, ZK Stargard Szczeciński ZK Żydkowice, AŚ W-wa Białołęka AŚ Jelenia Góra, ZK Głogów

20 Etap II – od października 2010 r. Pozostałe jednostki Służby Więziennej o pojemności powyżej 200 osadzonych

21 Pełna realizacja koncepcji oddziałów penitencjarnych w 2010 roku stanowi jednocześnie silny impuls modernizacyjny w wielu obszarach funkcjonowania Służby Więziennej: zmienia koncepcję ochrony jednostek ze statycznej na dynamiczną uelastycznia strukturę pozostałych szczebli zarządzania tj. Centralnego Zarządu Służby Więziennej i okręgowych inspektoratów SW wymusza jakościową zmianę systemu kontroli w Służbie daje nowy punkt odniesienia dla systemu szkolenia funkcjonariuszy i pracowników przyspiesza proces standaryzacji stanowisk w skali Służby, wspomaga procesy racjonalizacji kosztów jej funkcjonowania

22 BEZPIECZEŃSTWO OCHRONA RESOCJALIZACJA


Pobierz ppt "Warszawa, styczeń 2010. OISW – 15 AŚ – 70 ZK – 87 Liczba jednostek organizacyjnych OZ – 35 Oddziały tymczasowego zakwaterowania skazanych – 9 Domy dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google