Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczenie zadań zrealizowanych w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska ® w roku 2010 na tle lat ubiegłych Opracowanie: Sekretariat Programu Odpowiedzialność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczenie zadań zrealizowanych w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska ® w roku 2010 na tle lat ubiegłych Opracowanie: Sekretariat Programu Odpowiedzialność"— Zapis prezentacji:

1 Rozliczenie zadań zrealizowanych w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska ® w roku 2010 na tle lat ubiegłych Opracowanie: Sekretariat Programu Odpowiedzialność i Troska

2 Ilość i rodzaj działań zrealizowanych w ramach Programu OiT w latach 2004–2010 W 2010 roku 32 firm realizujących Program Odpowiedzialność i Troska zrealizowało w pełni 81% zadań zadeklarowanych do wykonania tj. 316 zadania. Ilość ta jest o 35 % większa w stosunku do roku 2009. Pozostałe 19% zadań, w znaczącej części, jest w trakcie realizacji. Tylko w stosunku do niewielkiej ilości zadań podjęto decyzję o zaniechaniu ich realizacji (w większości z przyczyn technicznych). Największą ilość bo 100 zrealizowano działań w obszarze bezpieczeństwa procesowego i poprawy warunków pracy. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wzrost zrealizowanych działań w stosunku do roku ubiegłego odnotowano we wszystkich obszarach tematycznych Programu.

3 Ilość i rodzaj działań zrealizowanych w ramach Programu OiT w latach 2004–2010

4 Procentowy udział poszczególnych grup działań zrealizowanych w ramach Programu OiT w 2010 roku W ramach Programu Odpowiedzialność i Troska w roku 2010 zrealizowane zostały 316 zadania, tj. o 35% więcej w stosunku do roku 2009. W odniesieniu do zadań ujętych w poszczególnych grupach tematycznych dynamika zmian w stosunku do roku 2009 przedstawiała się następująco: - o 36% więcej zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska, - o 43% więcej zrealizowanych działań w zakresie bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy, - o 16% więcej zrealizowanych zadań w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, - o 27% więcej zrealizowanych działań w zakresie obrotu chemikaliami, - o 47,5% więcej wykonanych zadań w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Sumaryczna ilość zrealizowanych zadań 316

5 Struktura zrealizowanych działań w latach 2010 i 2009 Rok 2010 Rok 2009 Sumaryczna ilość zrealizowanych zadań 234 Sumaryczna ilość zrealizowanych zadań 316

6 Ilość działań zrealizowanych w ramach Programu OiT w latach 2004–2010 w obszarze ochrony środowiska Sumarycznie na przestrzeni 7 ostatnich lat realizatorzy Programu zrealizowali 544 zadań w zakresie ochrony środowiska. Największą ilość zadań w tym obszarze bo aż 97 zadań zrealizowano w roku 2008. W roku 2010, zrealizowano o 36% zdań więcej w stosunku do roku ubiegłego.

7 Ilość działań zrealizowanych w ramach Programu OiT w latach 2004–2010 w obszarze poprawy bezpieczeństwa procesowego i warunków pracy Sumarycznie na przestrzeni 7 ostatnich lat realizatorzy Programu zrealizowali 493 zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa procesowego i warunków pracy. Największą ilość zadań w tym obszarze bo aż 101 zrealizowano w roku 2008. W roku 2010, zrealizowanych zostało o blisko 43% zadań więcej w stosunku do roku 2009.

8 Ilość działań zrealizowanych w ramach Programu OiT w latach 2004–2010 w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej Sumarycznie na przestrzeni 7 ostatnich lat realizatorzy Programu zrealizowali w tym obszarze tematycznym Programu 283 zadania. Największą ilość zadań w tym obszarze bo aż 51 zrealizowano w roku 2008. Natomiast w roku 2010, ilość zrealizowanych zadań w tym obszarze, była większa o 24% w stosunku do roku ubiegłego.

9 Ilość działań zrealizowanych w ramach Programu OiT w latach 2004–2010 w obszarze obrotu chemikaliami Sumarycznie na przestrzeni 7 ostatnich lat realizatorzy Programu zrealizowali w zakresie obrotu chemikaliami 122 zadania. Największą ilość zadań w tym obszarze – 27 zrealizowano w roku 2005. W roku 2010 zrealizowano zadań 19 – o 21% więcej w stosunku do roku 2009, i o 42% mniej w stosunku do roku 2005.

10 Ilość działań zrealizowanych w ramach Programu OiT w latach 2004–2010 w obszarze komunikacji Sumarycznie na przestrzeni 7 ostatnich lat realizatorzy Programu zrealizowali w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej 382 zadania. Obszar ten charakteryzuje się dużą stabilnością realizacji zadań na przestrzenie lat 2004-2009. Największą ilość zadań w tym obszarze - 66 zrealizowano w roku 2004. W roku 2010 zrealizowano 59 zadań – o 32% więcej w stosunku do roku 2009 i o 11% mniej w stosunku do roku 2004.

11 Nakłady poniesione na realizację działań w ramach Programu OiT w latach 2004–2010 W roku 2010 na realizację działań wydatkowana została kwota ogółem: 294 955 787 zł tj. o 64% więcej w stosunku do roku ubiegłego.

12 Struktura nakładów poniesionych na realizacje poszczególnych grup działań w ramach Programu OiT w latach 2008 i 2009 r. Rok 2009 Rok 2010


Pobierz ppt "Rozliczenie zadań zrealizowanych w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska ® w roku 2010 na tle lat ubiegłych Opracowanie: Sekretariat Programu Odpowiedzialność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google