Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w roku 2010 na tle lat ubiegłych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w roku 2010 na tle lat ubiegłych"— Zapis prezentacji:

1 w roku 2010 na tle lat ubiegłych
Rozliczenie zadań zrealizowanych w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”® w roku 2010 na tle lat ubiegłych Opracowanie: Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”

2 Ilość i rodzaj działań zrealizowanych w ramach Programu „OiT” w latach 2004–2010
W 2010 roku 32 firm realizujących Program „Odpowiedzialność i Troska” zrealizowało w pełni 81% zadań zadeklarowanych do wykonania tj. 316 zadania. Ilość ta jest o 35 % większa w stosunku do roku Pozostałe 19% zadań, w znaczącej części, jest w trakcie realizacji. Tylko w stosunku do niewielkiej ilości zadań podjęto decyzję o zaniechaniu ich realizacji (w większości z przyczyn technicznych). Największą ilość bo 100 zrealizowano działań w obszarze bezpieczeństwa procesowego i poprawy warunków pracy. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wzrost zrealizowanych działań w stosunku do roku ubiegłego odnotowano we wszystkich obszarach tematycznych Programu.

3 Ilość i rodzaj działań zrealizowanych w ramach Programu „OiT” w latach 2004–2010

4 Procentowy udział poszczególnych grup działań zrealizowanych w ramach Programu „OiT” w 2010 roku
W ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska” w roku 2010 zrealizowane zostały 316 zadania, tj. o 35% więcej w stosunku do roku 2009. W odniesieniu do zadań ujętych w poszczególnych grupach tematycznych dynamika zmian w stosunku do roku 2009 przedstawiała się następująco: o 36% więcej zrealizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska, o 43% więcej zrealizowanych działań w zakresie bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy, o 16% więcej zrealizowanych zadań w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, o 27% więcej zrealizowanych działań w zakresie obrotu chemikaliami, o 47,5% więcej wykonanych zadań w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Sumaryczna ilość zrealizowanych zadań 316

5 Struktura zrealizowanych działań w latach 2010 i 2009
Rok 2009 Sumaryczna ilość zrealizowanych zadań 234 Sumaryczna ilość zrealizowanych zadań 316 Rok 2010

6 Ilość działań zrealizowanych w ramach Programu „OiT” w latach 2004–2010 w obszarze ochrony środowiska Sumarycznie na przestrzeni 7 ostatnich lat realizatorzy Programu zrealizowali 544 zadań w zakresie ochrony środowiska. Największą ilość zadań w tym obszarze bo aż 97 zadań zrealizowano w roku W roku 2010 , zrealizowano o 36% zdań więcej w stosunku do roku ubiegłego .

7 Ilość działań zrealizowanych w ramach Programu „OiT” w latach 2004–2010 w obszarze poprawy bezpieczeństwa procesowego i warunków pracy Sumarycznie na przestrzeni 7 ostatnich lat realizatorzy Programu zrealizowali 493 zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa procesowego i warunków pracy. Największą ilość zadań w tym obszarze bo aż 101 zrealizowano w roku 2008. W roku 2010, zrealizowanych zostało o blisko 43% zadań więcej w stosunku do roku

8 Ilość działań zrealizowanych w ramach Programu „OiT” w latach 2004–2010 w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej Sumarycznie na przestrzeni 7 ostatnich lat realizatorzy Programu zrealizowali w tym obszarze tematycznym Programu 283 zadania. Największą ilość zadań w tym obszarze bo aż 51 zrealizowano w roku 2008. Natomiast w roku 2010, ilość zrealizowanych zadań w tym obszarze, była większa o 24% w stosunku do roku ubiegłego.

9 Ilość działań zrealizowanych w ramach Programu „OiT” w latach 2004–2010 w obszarze obrotu chemikaliami Sumarycznie na przestrzeni 7 ostatnich lat realizatorzy Programu zrealizowali w zakresie obrotu chemikaliami 122 zadania. Największą ilość zadań w tym obszarze – 27 zrealizowano w roku W roku 2010 zrealizowano zadań 19 – o 21% więcej w stosunku do roku 2009, i o 42% mniej w stosunku do roku 2005.

10 Ilość działań zrealizowanych w ramach Programu „OiT” w latach 2004–2010 w obszarze komunikacji
Sumarycznie na przestrzeni 7 ostatnich lat realizatorzy Programu zrealizowali w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej 382 zadania. Obszar ten charakteryzuje się dużą stabilnością realizacji zadań na przestrzenie lat Największą ilość zadań w tym obszarze - 66 zrealizowano w roku W roku 2010 zrealizowano 59 zadań – o 32% więcej w stosunku do roku 2009 i o 11% mniej w stosunku do roku 2004.

11 Nakłady poniesione na realizację działań w ramach Programu „OiT” w latach 2004–2010
W roku 2010 na realizację działań wydatkowana została kwota ogółem: zł tj. o 64% więcej w stosunku do roku ubiegłego.

12 Struktura nakładów poniesionych na realizacje poszczególnych grup działań w ramach Programu „OiT” w latach 2008 i 2009 r. Rok 2009 Rok 2010


Pobierz ppt "w roku 2010 na tle lat ubiegłych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google