Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni. 30 stycznia 2008Wrocław2 Specyfika zatrudniania osadzonych Korzyści zatrudnienia skazanych Zdobycie umiejętności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni. 30 stycznia 2008Wrocław2 Specyfika zatrudniania osadzonych Korzyści zatrudnienia skazanych Zdobycie umiejętności."— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

2 30 stycznia 2008Wrocław2 Specyfika zatrudniania osadzonych Korzyści zatrudnienia skazanych Zdobycie umiejętności Zdobywanie środków pieniężnych Obniżanie kosztów społecznych Uczenie właściwych postaw społecznych Zerwanie z więzienna nudą –wentyl bezpieczeństwa Dla pracodawcy Obniżenie kosztów pracy Stała liczebność grupy roboczej Możliwość zatrudnienia fachowca

3 30 stycznia 2008Wrocław3 Sytuacja w zatrudnieniu osadzonych Poziom zatrudnienia skazanych na koniec roku 2007 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni Na obszarze CZSW ( rok do roku) Osadzonych zatrudnionych Skazanych zatrudnionych Tymcz. Ar zatrudnionych Na obszarze OISW ( rok do roku) Osadzonych zatrudnionych Skazanych zatrudnionych Tymcz. Ar zatrudnionych Sk zatrudnieni Sk bez zatrudnienia

4 30 stycznia 2008Wrocław4 Sytuacja w zatrudnieniu osadzonych Bez zajęcia pozostaje: skazanych Forma zatrudnienia na dzień Na obszarze CZSW Zatrudnionych ogółem Zatrudnionych odpłatnie Zatrudnionych nieodpłatnie Na obszarze OISW Zatrudnionych ogółem Zatrudnionych odpłatnie Zatrudnionych nieodpłatnie 463 Bez zajęcia pozostaje skazanych Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

5 30 stycznia 2008Wrocław5 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni Zatrudnienie skazanych w roku 2007 na terenie Polski

6 30 stycznia 2008Wrocław6 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni Zatrudnienie odpłatne i nieodpłatne w Polsce odpłatne nieodpłatne

7 30 stycznia 2008Wrocław7 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni Zatrudnienie odpłatne i nieodpłatne w jednostkach OISW we Wrocławiu odpłatne nieodpłatne

8 30 stycznia 2008Wrocław8 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni Zatrudnienie przez kontrahentów pozawięziennych na terenie OISW we Wrocławiu

9 30 stycznia 2008Wrocław9 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni Zatrudnienie nieodpłatne na rzecz jednostek SW (OISW we Wrocławiu)

10 30 stycznia 2008Wrocław10 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni Zatrudnienie na zewnątrz jednostek penitencjarnych w latach OISW Prace publiczne Kontrahenci pozawięzienni Prace charytatywne

11 30 stycznia 2008Wrocław11 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni Zatrudnienie na zewnątrz jednostek penitencjarnych w roku 2007 na terenie Polski Prace publiczne Kontrahenci pozawięzienni Prace charytatywne

12 30 stycznia 2008Wrocław12 Struktura zatrudnienia odpłatnego CZSW OISW Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

13 30 stycznia 2008Wrocław13 Struktura zatrudnienia nieodpłatnego CZSW OISW Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

14 30 stycznia 2008Wrocław14 Organy samorządu i instytucji publicznych z którymi współpracuje SW Zarządy Miast Samorządy terytorialne Archiwa Państwowe Szkoły, przedszkola, domy dziecka Ośrodki Pomocy Społecznej Komendy Policji Ośrodki zdrowia Fundacje i Stowarzyszenia W miesiącach letnich do pracy nieodpłatnej z 14 jednostek okręgu wrocławskiego wychodzi dziennie 240 skazanych Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

15 30 stycznia 2008Wrocław15 Wartość prac wykonanych nieodpłatne przy pracach publicznych i na cele charytatywne przez skazanych z jednostek OISW we Wrocławiu Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

16 30 stycznia 2008Wrocław16 Prace na rzecz organów samorządu i instytucji publicznych Zatrudnienie nieodpłatne na rzecz organów administracji publicznej w tym samorządów terytorialnych oraz prace charytatywne od roku do dnia 31 grudnia 2007 roku to godzin Najliczniejsza grupa zatrudnienia na rzecz organów samorządu terytorialnego i organów administracji publicznej to zatrudnienie w ZK w Głogowie skazanych przez Gminę Miejską w Głogowie od blisko 10 lat Wartość prac wykonanych nieodpłatnie przez osadzonych na rzecz organów samorządu terytorialnego i organów administracji publicznej licząc po minimalnej stawce pracownika cywilnego to zł Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

17 30 stycznia 2008Wrocław17 Korzyści dla pracodawcy wynikające z zatrudniania skazanych należność za pracę w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia składka ZUS od faktycznego wynagrodzenia wynagrodzenie za faktyczny czas pracy nie stosowanie innych przepisów kodeksu pracy oprócz działu VI i X urlop po przepracowanym pełnym roku wykonane badania profilaktyczne ubezpieczenie wypadkowe możliwość zatrudnienia fachowców stała liczebność grupy roboczej Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

18 30 stycznia 2008Wrocław18 Inne czynniki wpływające na specyfikę zatrudniania osadzonych Znaczna fluktuacja zatrudnionych Niskie umiejętności i kwalifikacje Brak odpowiednich nawyków Obawy społeczne Obecna sytuacja Służby Więziennej Przepisy i procedury Sytuacja na rynku pracy Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

19 30 stycznia 2008Wrocław19 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

20 30 stycznia 2008Wrocław20 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

21 30 stycznia 2008Wrocław21 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni Ocenne elementy i wskaźniki zatrudnienia osadzonych Powszechność zatrudnienia skazanych i ukaranych - udział skazanych i ukaranych zatrudnionych odpłatnie i nieodpłatnie w ogólnej populacji skazanych. Wskaźnik bezrobocia skazanych i ukaranych - udział skazanych i ukaranych niezatrudnionych z powodu braku pracy w ogólnej populacji skazanych i ukaranych. Powszechność zatrudnienia osadzonych - udział wszystkich osadzonych ( tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych ) zatrudnionych odpłatnie i nieodpłatnie w ogólnej populacji osadzonych ( tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych )

22 30 stycznia 2008Wrocław22 Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni. 30 stycznia 2008Wrocław2 Specyfika zatrudniania osadzonych Korzyści zatrudnienia skazanych Zdobycie umiejętności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google