Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RESTRUKTURYZACJA REJONÓW. CEL : Ujednolicenie struktury organizacyjnej Rejonów celem poprawy efektywności działań służb drogowych w realizacji zadań nałożonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RESTRUKTURYZACJA REJONÓW. CEL : Ujednolicenie struktury organizacyjnej Rejonów celem poprawy efektywności działań służb drogowych w realizacji zadań nałożonych."— Zapis prezentacji:

1 RESTRUKTURYZACJA REJONÓW

2 CEL : Ujednolicenie struktury organizacyjnej Rejonów celem poprawy efektywności działań służb drogowych w realizacji zadań nałożonych ustawą o drogach publicznych oraz spełnienia coraz wyższych oczekiwań użytkowników dróg.

3 ZAŁOŻENIA: z miany organizacyjne nie będą wymagały zmiany prawa Maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów

4 Środki: Wybranie systemu utrzymania dróg: kompleksowy (zlecony) mieszany kontrakty wynikowe – PMMR Ustalenie elementów dróg podlegających standaryzacji Systemy patrolowania dróg ( 24h ? ) – decyzja do 15 lutego

5 Harmonogram działań: Narada służb utrzymaniowych GDDKiA Giżycko 27 – 28 listopada 2006 r. - Identyfikacja systemów utrzymania dróg - Powołanie zespołu roboczego ds. ustalenia modelu rejonu - Rozeznanie zasobów ludzkich oraz wyposażenia transportowo-sprzętowego w rejonach – grudzień 2006 r. *) - Propozycje kwalifikowania dróg do poszczególnych standardów z określeniem kosztów ich utrzymania – styczeń 2007 r. *) - Przyjęcie jednolitego modelu Rejonu przez Oddziały – styczeń 2007 r. *)

6 Harmonogram działań (cd): Zebranie informacji o modelach utrzymania ważnych dróg w krajach europejskich - luty 2007 r. *) Analiza ekonomiczna przyjętych rozwiązań - marzec 2007 r. *) Zatwierdzenie jednolitego modelu Rejonu – marzec 2007 r. *) Szczegółowy plan restrukturyzacji każdego Rejonu (Oddziały) – pierwsza dekada kwietnia 2007 r. *) Wdrożenie I etapu reorganizacji Rejonów – maj 2007 r. *) *) podane terminy oznaczają zakończenie procesu

7 PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA: Jednolity model Rejonu przyjęty przez Oddziały

8 Z-ca Dyrektora Rejonu

9 CENTRALA GDDKiA PID Dyżur 24 godziny GRUPY INTERWENCYJNE DYREKTOR REJONU KIEROWNIK OBWODU SŁUŻBY RATOWNICZE ODDZIAŁ GDDKiA PID Dyżur 24 godziny Grupy Interwencyjne Operatorzy sprzętu strategicznego do ZUD (pługi wirnikowe) i BUD Wykonywanie robót interwencyjnych (3 – 4 etaty) informacje interwencje

10 SKUTKI PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ZASOBY LUDZKIE : Rezygnacja z grup roboczych w Obwodach Sprzyjająca koniunktura na przekazanie, bez reperkusji społecznych, pracowników z grup roboczych do przedsiębiorstw Wzmocnienie kadry technicznej w Obwodach, umożliwiająca kompetentne patrolowanie dróg 7 dni w tygodniu

11 SPRZĘT Rezygnacja z drobnego sprzętu - Płyty wibracyjne - Młoty pneumatyczne - Piły do asfaltu, itp. Pozostaje wyposażenie strategiczne: - Wirniki - Magazyny soli - Środki transportowe


Pobierz ppt "RESTRUKTURYZACJA REJONÓW. CEL : Ujednolicenie struktury organizacyjnej Rejonów celem poprawy efektywności działań służb drogowych w realizacji zadań nałożonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google