Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„OD KOMPETENCJI DO KWALIFIKACJI”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„OD KOMPETENCJI DO KWALIFIKACJI”"— Zapis prezentacji:

1 „OD KOMPETENCJI DO KWALIFIKACJI”
Możliwości nabywania doświadczenia zawodowego poprzez praktykę absolwencką u pracodawców na nowych zasadach prawnych Zielona Góra,16 czerwca 2010 r.

2 Co dalej po szkole? dalsza edukacja praca urząd pracy
praktyka absolwencka

3 Założenia nowej regulacji
Ustawa Praktykantom Praktyczne doświadczenie Pracodawcom Usankcjonowanie obecności absolwenta w firmie

4 Kto może być praktykantem?
Ukończył co najmniej gimnazjum Nie ukończył 30 roku życia

5 Kto może przyjąć na praktykę?
Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

6 Jak długo może trwać praktyka?
Do 3 miesięcy Do 3 miesięcy Praktykant może zawrzeć kolejną umowę z tym samym pracodawcą ale tylko gdy łączny czas nie przekroczy 3 miesięcy.

7 Praca dla praktykanta

8 Umowa o praktykę absolwencką
Pisemna Umowa cywilno – prawna Nie ma charakteru umowy o pracę Zawarta pomiędzy praktykantem a przyjmującym na praktykę

9 Co powinna zawierać umowa?
Rodzaj pracy Tygodniowa ilość godzin Filary wsparcia młodzieży Okres odbywania praktyki Wysokość świadczeń pieniężnych

10 Praca praktykanta Praktyka Płatna Bezpłatna Uwaga:
wysokość płacy nie może być wyższa niż 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę

11 Wypowiedzenie umowy o praktykę absolwencką Praktyka płatna
Siedmiodniowy okres wypowiedzenia Praktyka bezpłatna W każdej chwili

12 Zaświadczenie o odbytej praktyce.
na wniosek praktykanta obowiązek wystawienia wystawiane na piśmie informacja o rodzaju wykonywanej pracy informacja o nabytych umiejętnościach

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„OD KOMPETENCJI DO KWALIFIKACJI”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google