Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sporządzanie świadectwa pracy.. Świadectwo pracy jest dokumentem, pełniącym dwie funkcje - reguluje sytuację prawną pracownika u byłego pracodawcy oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sporządzanie świadectwa pracy.. Świadectwo pracy jest dokumentem, pełniącym dwie funkcje - reguluje sytuację prawną pracownika u byłego pracodawcy oraz."— Zapis prezentacji:

1 Sporządzanie świadectwa pracy.

2 Świadectwo pracy jest dokumentem, pełniącym dwie funkcje - reguluje sytuację prawną pracownika u byłego pracodawcy oraz dostarcza nowemu pracodawcy niezbędnych informacji o poprzedniej sytuacji zawodowej pracownika. Świadectwo pracy jest dokumentem, pełniącym dwie funkcje - reguluje sytuację prawną pracownika u byłego pracodawcy oraz dostarcza nowemu pracodawcy niezbędnych informacji o poprzedniej sytuacji zawodowej pracownika.

3 Świadectwo powinno zawierać informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień dotyczących ubezpieczenia społecznego. Świadectwo powinno zawierać informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień dotyczących ubezpieczenia społecznego.

4 Jaka jest forma świadectwa? Jest to dokument formalny, w którym nie ma miejsca na osobistą ocenę pracownika. Jest to dokument formalny, w którym nie ma miejsca na osobistą ocenę pracownika. Dokument ten sporządzany jest zawsze w ściśle określonej formie regulowanej przepisami prawa pracy. Świadectwo musi zawierać określone elementy - fakty dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika. Dokument ten sporządzany jest zawsze w ściśle określonej formie regulowanej przepisami prawa pracy. Świadectwo musi zawierać określone elementy - fakty dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika. Na żądanie pracownika pracodawca może również umieścić informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia czy o uzyskanych kwalifikacjach. Na żądanie pracownika pracodawca może również umieścić informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia czy o uzyskanych kwalifikacjach.

5 Informacje, które powinny się znaleźć w świadectwie pracy: Wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, Wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, Podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, Liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, Liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

6 Wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy, Wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy, Należności finansowych nieuregulowanych przez pracodawcę Należności finansowych nieuregulowanych przez pracodawcę np: z powodu braku środków finansowych, Okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia, Okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia, Wykorzystanie urlopu wychowawczego, Wykorzystanie urlopu wychowawczego,

7 Łączna liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, Łączna liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, Wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, Wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, Okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy, Okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,

8 Okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych, Okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych, Okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, Okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, Dane, które są zamieszczane na żądanie pracownika. Dane, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

9 Kiedy świadectwo jest wadliwe? Świadectwo jest wadliwe w przypadku kiedy pracodawca zamieścił w dokumencie fałszywe i błędne informacje. Ustawodawca ściśle reguluje jakiego typu dane mają się znaleźć w tym dokumencie dlatego tez wadliwe jest również świadectwo, w którym pracodawca umieścił informacje niekompletne lub też umieścił ich zbyt dużo. Świadectwo jest wadliwe w przypadku kiedy pracodawca zamieścił w dokumencie fałszywe i błędne informacje. Ustawodawca ściśle reguluje jakiego typu dane mają się znaleźć w tym dokumencie dlatego tez wadliwe jest również świadectwo, w którym pracodawca umieścił informacje niekompletne lub też umieścił ich zbyt dużo.

10 Kiedy należy wydać świadectwo pracy i komu można je przekazać? Zawsze w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy. Zawsze w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy. Pracodawca musi wydać świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Dokument odbiera bezpośrednio pracownik lub osoba przez niego upoważniona na piśmie. Pracodawca musi wydać świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Dokument odbiera bezpośrednio pracownik lub osoba przez niego upoważniona na piśmie. Świadectwo można wysłać pocztą, w przeciągu nie dłuższym niż siedem dni od daty ustania stosunku pracy. Świadectwo można wysłać pocztą, w przeciągu nie dłuższym niż siedem dni od daty ustania stosunku pracy.

11 Czy można żądać sprostowania świadectwa? Pracownik może żądać sprostowania świadectwa jeśli pracodawca wypełnił je błędnie lub niekompletnie. W takiej sytuacji w ciągu siedmiu dni należy wystąpić z wnioskiem o sprostowanie świadectwa. Pracownik może żądać sprostowania świadectwa jeśli pracodawca wypełnił je błędnie lub niekompletnie. W takiej sytuacji w ciągu siedmiu dni należy wystąpić z wnioskiem o sprostowanie świadectwa.

12 Jeśli pracodawca przychyli się do wniosku, ma obowiązek w ciągu siedmiu dni wydać kolejne świadectwo, jeśli rozpatrzy wniosek negatywnie, również w ciągu siedmiu dni musi powiadomić pracownika o swojej decyzji. Jeśli pracodawca przychyli się do wniosku, ma obowiązek w ciągu siedmiu dni wydać kolejne świadectwo, jeśli rozpatrzy wniosek negatywnie, również w ciągu siedmiu dni musi powiadomić pracownika o swojej decyzji. Powiadomienie musi mieć formę pisemną. Daje ono możliwość wystąpienia pracownikowi z zażaleniem i o sprostowanie świadectwa do sądu pracy. Powiadomienie musi mieć formę pisemną. Daje ono możliwość wystąpienia pracownikowi z zażaleniem i o sprostowanie świadectwa do sądu pracy.

13 ŚWIADECTWO PRACY PRZYKŁADOWE ŚWIADECTWO PRACY PRZYKŁADOWE ŚWIADECTWO PRACY PRZYKŁADOWE ŚWIADECTWO PRACY PRZYKŁADOWE ŚWIADECTWO PRACY ŚWIADECTWO PRACY DO WYPEŁNIENIA ŚWIADECTWO PRACY DO WYPEŁNIENIA ŚWIADECTWO PRACY DO WYPEŁNIENIA ŚWIADECTWO PRACY DO WYPEŁNIENIA WZÓR UPOWAŻNIENIA WZÓR UPOWAŻNIENIA WZÓR UPOWAŻNIENIA WZÓR UPOWAŻNIENIA


Pobierz ppt "Sporządzanie świadectwa pracy.. Świadectwo pracy jest dokumentem, pełniącym dwie funkcje - reguluje sytuację prawną pracownika u byłego pracodawcy oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google