Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kazimierz Gąsiorowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kazimierz Gąsiorowski"— Zapis prezentacji:

1 Kazimierz Gąsiorowski
Wydział Farmaceutyczny AM we Wrocławiu

2

3

4 60 lat temu...

5 Przybyli do Wrocławia naukowcy i studenci zastali......
ul. Szewska róg Grodzkiej ze zbiorów Muzeum Farmacji

6 dzięki ich zapałowi, ciężkiej pracy na gruzach...
ze zbiorów Muzeum Farmacji

7 …i pomysłowości - dla potrzeb wykładów adaptowano nawet korytarze…
ze zbiorów Muzeum Farmacji

8 możliwe było rozpoczęcie studiów. 6 marca 1946 r.
Prof. Grzegorz Poluszyński wygłosił wykład inauguracyjny. ze zbiorów Muzeum Farmacji

9 rys. Maria Gaworzewska

10

11 Wrocławski Wydział Farmaceutyczny
Aktualna struktura : 15 Katedr i 3 samodzielne Zakłady Wydział zatrudnia 144 nauczycieli akademickich, w tym: 11 z tytułem naukowym i 14 doktorów habilitowanych Pod względem potencjału naukowego Wydział Farmaceutyczny należy do I kategorii w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

12 Nasi pracownicy uzyskali w minionych
W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za ostatnie cztery lata Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu pod względem efektywności naukowej został sklasyfikowany na 4 miejscu w kraju wśród 61 Jednostek Szkół Wyższych i Instytutów Naukowych w grupie Nauki Medyczne. Nasi pracownicy uzyskali w minionych 4 latach 18 patentów. Pod względem liczby uzyskanych patentów na 1 pracownika naukowego zajmujemy 1 miejsce w kraju w grupie Nauk Medycznych.

13 i leków immunomodulujących,
Zespół naukowców z naszego Wydziału uzyskał certyfikat Centrum Doskonałości w zakresie poszukiwania nowych leków przeciwnowotworowych i leków immunomodulujących, potwierdzający wysoką jakość naszego warsztatu badawczego. Jest to jak dotąd jedyny certyfikat w skali kraju przyznany Wydziałowi Farmaceutycznemu i jeden z dwóch w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

14 Wydział prowadzi nauczanie na dwóch kierunkach studiów:
farmacja (816 studentów) i analityka medyczna (224 studentów), razem: 1040 studentów w roku akademickim 2006/2007 ================================== Blisko absolwentów ukończyło nasz Wydział

15 Organizacje studenckie
Przy Wydziale działają dwie „branżowe” organizacje studenckie: „Młoda Farmacja” – sekcja młodych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i „Forum Dolnośląskie Analityków” – sekcja młodzieżowa przy Dolnośląskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

16

17

18 Borowska Bo Centrum Kliniczne NAM

19

20

21

22

23 dotychczasowej siedziby WYDZIAŁU FARMACJI
PORÓWNNIE WYBRANYCH PARAMETRÓW dotychczasowej siedziby WYDZIAŁU FARMACJI AKADEMII MEDYCZNEJ we Wrocławiu i nowego OŚRODKA BADAWCZO- NAUKOWO- DYDAKTYCZNEGO DOLNOŚLĄSKIEJ FARMACJI Przygotował: Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny

24 lp. parametr dotychczasowy Wydział Farmacji AM nowy Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Dolnośląskiej Farmacji 1 Powierzchnia użytkowa około m² 18 905m² 2 Kubatura netto około m³ 3 Katedry 19 26 4 Sale wykładowe 4 x os. 1 x 300 os. dzielona na 2 x 150 os. (wyposażeniem multimedialnym dla celów kongresowych) 5 Sale wykładowo-seminaryjne 3 x 25 os. 4 x60os. (w cz. ogólnowydziałowej) Razem: 540 miejsc 6 Sale seminaryjne (w każdej jednostce dyd.-naukowej) 2 x 25 os. 24 x os. = 960 miejsc 7 Laboratoria ćwiczeniowe 9 12 8 Laboratoria specjalistyczne trudno określić – 77 Ilość studentów 1 040 1 200 Ilość pracowników 232 250 10 Ilość godzin wykładów 2 407 2 000 11 Ilość godzin ćwiczeń 5 567 5 700 Ilość godzin seminariów 270 500 13 Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych nie tak - cały obiekt i wyposażenie

25 Przewidywany koszt Przedsięwzięcia Inwestycyjnego:
(wg. Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego) Koszty budowlane - 100mln.zł brutto Koszt wyposażenia i aparatury - 20mln.zł Razem: 120mln.zł

26 Planowane środki na realizację Przedsięwzięcia:
Regionalny Program Operacyjny na tzw. ścieżce indykatywnej przyznano nam 30mln.zł dotacji EU Akademia Medyczna planuje zaciągnięcie kredytu bankowego hipotecznego (40mln.zł) z zabezpieczeniem w dotychczasowych budynkach Wydziału Łącznie w latach planujemy zainwestować 70mln.zł ( I etap budowy ) 2. Środki budżetowe Ministerstwa Zdrowia Na rok przyszły planowane jest wprowadzenie do budżetu zapisu o finansowaniu naszej inwestycji 3. Wyposażenie: środki EU - aplikacja na „ścieżkę konkursową”

27 Budowa nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego jest koniecznością z następujących powodów:
1. Wydział musi rozwijać badania naukowe w tym syntezy chemiczne nowych związków-kandydatów na leki Należy zwiększać udział zajęć praktycznych/ćwiczeń, z chemii i syntezy organicznej dla studentów kierunku farmacja.

28 Jest to zasadnicza bariera rozwoju Wydziału,
Zadań tych nie da się zrealizować mając do dyspozycji zabytkowe budynki w ciasno zabudowanym centrum miasta, budynki o starej, niefunkcjonalnej infrastrukturze. Jest to zasadnicza bariera rozwoju Wydziału, ale też bariera bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców ścisłego centrum Wrocławia.

29 W roku jubileuszu 60-lecia życzymy sobie,
aby udało się zapewnić warunki dalszego rozwoju Wydziału i jednocześnie i wyprowadzić ciężką chemię organiczną z centrum na obrzeża Wrocławia. Są to zatem życzenia zarówno dla Wydziału Farmaceutycznego jak i dla mieszkańców Wrocławia, szczególnie zabytkowego Centrum Uniwersyteckiego.

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kazimierz Gąsiorowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google