Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ul. Szewska róg Grodzkiej ze zbiorów Muzeum Farmacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ul. Szewska róg Grodzkiej ze zbiorów Muzeum Farmacji."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 ul. Szewska róg Grodzkiej ze zbiorów Muzeum Farmacji

6

7

8

9 rys. Maria Gaworzewska

10

11 Wrocławski Wydział Farmaceutyczny Aktualna struktura : 15 Katedr i 3 samodzielne Zakłady Wydział zatrudnia 144 nauczycieli akademickich, w tym: 11 z tytułem naukowym i 14 doktorów habilitowanych Pod względem potencjału naukowego Wydział Farmaceutyczny należy do I kategorii w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

12 W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za ostatnie cztery lata W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za ostatnie cztery lata Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu pod względem efektywności naukowej został sklasyfikowany na 4 miejscu w kraju wśród 61 4 miejscu w kraju wśród 61 Jednostek Szkół Wyższych i Instytutów Naukowych w grupie Nauki Medyczne. Nasi pracownicy uzyskali w minionych 4 latach 18 patentów. 1 miejsce w kraju w grupie Nauk Medycznych. Pod względem liczby uzyskanych patentów na 1 pracownika naukowego zajmujemy 1 miejsce w kraju w grupie Nauk Medycznych.

13 Zespół naukowców z naszego Wydziału uzyskał certyfikat Centrum Doskonałości w zakresie poszukiwania nowych leków przeciwnowotworowych Zespół naukowców z naszego Wydziału uzyskał certyfikat Centrum Doskonałości w zakresie poszukiwania nowych leków przeciwnowotworowych i leków immunomodulujących, potwierdzający wysoką jakość naszego warsztatu badawczego. Jest to jak dotąd jedyny certyfikat w skali kraju przyznany Wydziałowi Farmaceutycznemu i jeden z dwóch w dziedzinie nauk farmaceutycznych. Jest to jak dotąd jedyny certyfikat w skali kraju przyznany Wydziałowi Farmaceutycznemu i jeden z dwóch w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

14 Wydział prowadzi nauczanie na dwóch kierunkach studiów: farmacja (816 studentów) farmacja (816 studentów) i analityka medyczna (224 studentów), i analityka medyczna (224 studentów), razem: 1040 studentów w roku akademickim 2006/2007 ================================== Blisko absolwentów ukończyło nasz Wydział

15 Organizacje studenckie Przy Wydziale działają dwie branżowe organizacje studenckie: Młoda Farmacja – sekcja młodych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Forum Dolnośląskie Analityków – sekcja młodzieżowa przy Dolnośląskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

16

17

18 BoBo Borowska Centrum Kliniczne NAM

19

20

21

22

23 PORÓWNNIE WYBRANYCH PARAMETRÓW dotychczasowej siedziby WYDZIAŁU FARMACJI AKADEMII MEDYCZNEJ we Wrocławiu i nowego OŚRODKA BADAWCZO- NAUKOWO- DYDAKTYCZNEGO DOLNOŚLĄSKIEJ FARMACJI Przygotował: Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny

24 lp.parametrdotychczasowy Wydział Farmacji AM nowy Ośrodek Badawczo- Naukowo-Dydaktyczny Dolnośląskiej Farmacji 1Powierzchnia użytkowaokoło m ² m ² 2Kubatura nettookoło m ³ m ³ 3Katedry1926 4Sale wykładowe4 x os.1 x 300 os. dzielona na 2 x 150 os. (wyposażeniem multimedialnym dla cel ó w kongresowych) 5Sale wykładowo-seminaryjne3 x 25 os.4 x60os. (w cz. og ó lnowydziałowej) Razem:540 miejsc 6Sale seminaryjne (w każdej jednostce dyd.-naukowej) 2 x 25 os.24 x os. = 960 miejsc 7Laboratoria ćwiczeniowe912 8Laboratoria specjalistycznetrudno określić – 77 8Ilość student ó w Ilość pracownik ó w Ilość godzin wykład ó w Ilość godzin ćwiczeń Ilość godzin seminari ó w Przystosowanie dla os ó b niepełnosprawnych nietak - cały obiekt i wyposażenie

25 Przewidywany koszt Przedsięwzięcia Inwestycyjnego: (wg. Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego) Koszty budowlane - 100mln.zł brutto Koszt wyposażenia i aparatury - 20mln.zł Razem: 120mln.zł

26 Planowane środki na realizację Przedsięwzięcia: 1.Regionalny Program Operacyjny na tzw. ścieżce indykatywnej przyznano nam 30mln.zł dotacji EU Akademia Medyczna planuje zaciągnięcie kredytu bankowego hipotecznego (40mln.zł) z zabezpieczeniem w dotychczasowych budynkach Wydziału Łącznie w latach planujemy zainwestować 70mln.zł ( I etap budowy ) 2. Środki budżetowe Ministerstwa Zdrowia Na rok przyszły planowane jest wprowadzenie do budżetu zapisu o finansowaniu naszej inwestycji 3. Wyposażenie: środki EU - aplikacja na ścieżkę konkursową

27 Budowa nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego jest koniecznością z następujących powodów: Budowa nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego jest koniecznością z następujących powodów: 1. Wydział musi rozwijać badania naukowe w tym syntezy chemiczne nowych związków- kandydatów na leki. 2. Należy zwiększać udział zajęć praktycznych/ćwiczeń, z chemii i syntezy organicznej dla studentów kierunku farmacja. 1. Wydział musi rozwijać badania naukowe w tym syntezy chemiczne nowych związków- kandydatów na leki. 2. Należy zwiększać udział zajęć praktycznych/ćwiczeń, z chemii i syntezy organicznej dla studentów kierunku farmacja.

28 Zadań tych nie da się zrealizować mając do dyspozycji zabytkowe budynki w ciasno zabudowanym centrum miasta, budynki o starej, niefunkcjonalnej infrastrukturze Zadań tych nie da się zrealizować mając do dyspozycji zabytkowe budynki w ciasno zabudowanym centrum miasta, budynki o starej, niefunkcjonalnej infrastrukturze. Jest to zasadnicza bariera rozwoju Wydziału, Jest to zasadnicza bariera rozwoju Wydziału, ale też bariera bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców ścisłego centrum Wrocławia. ale też bariera bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców ścisłego centrum Wrocławia.

29 W roku jubileuszu 60-lecia życzymy sobie, aby udało się zapewnić warunki dalszego rozwoju Wydziału i jednocześnie i wyprowadzić ciężką chemię organiczną z centrum na obrzeża Wrocławia. z centrum na obrzeża Wrocławia. Są to zatem życzenia zarówno dla Wydziału Farmaceutycznego jak i dla mieszkańców Wrocławia, szczególnie zabytkowego Centrum Uniwersyteckiego.

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ul. Szewska róg Grodzkiej ze zbiorów Muzeum Farmacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google