Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie badań młodych naukowców prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki mgr Albert Tomaszewski Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH KOMITET NAUK ORGANIZACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie badań młodych naukowców prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki mgr Albert Tomaszewski Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH KOMITET NAUK ORGANIZACJI."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie badań młodych naukowców prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki mgr Albert Tomaszewski Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KATEDRA ZARZĄDZANIA W GOSPODARCE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW Szkoła Letnia Zarządzania 2012 Jachranka, maja 2012 r.

2 Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego INNE: Środki uczelni Programy UE Fundacje Młody naukowiec Źródła finansowania badań młodych naukowców w Polsce

3 Definicja młodego naukowca Ustawa o Narodowym Centrum Nauki z 30 kwietnia 2010 r. (art. 2 ust. 3): – osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora lub osobą, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy Ustawa o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia 2010 r. (art. 2 ust. 19) – osoba prowadzącą działalność naukową, ktora nie ukończyła 35. roku życia

4

5 Statystyki kwalifikacji wniosków

6

7

8

9 Program Preludium – główne założenia Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową Adresaci: – osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora – wnioski składają jednostki naukowe Finansowanie: – budżet dla wszystkich edcji: 30 mln zł – max. wysokość finansowania jednego projektu: 50 tys. dla projektów do 12 miesięcy 100 tys. dla projektów do 24 miesięcy 150 tys. dla projektów do 36 miesięcy

10 Program Sonata – główne założenia Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego Adresaci: – osoby posiadające stopień naukowy doktora spełniające kryteria ustawy o zasadach finansowani nauki – wnioski składają jednostki naukowe Finansowanie: – budżet dla wszystkich edycji: 30 mln zł – max. wysokość finansowania: 500 tys. Zł – czas trwania projektu: max. 60 miesięcy

11 Program Sonata Bis – główne założenia Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego Adresaci: – osoby posiadające stopień naukowy doktora nie dłużej niż 10 lat – wnioski składają jednostki naukowe Finansowanie: – budżet dla wszystkich edycji: 60 mln zł – max. wysokość finansowania: 1,5 mln zł – czas trwania projektu: max. 60 miesięcy

12 Terminarz programów NCN

13 Program Lider – główne założenia Poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce Adresaci - młodzi naukowcy, którzy: – spełnią łącznie kryteria obu ustaw – przedstawią projekt innowacyjnych badań – posiadają udokumentowany dorobek naukowy – pozyskają jednostkę goszczącą Finansowanie: – budżet: 40 mln zł – planowana liczba projektów: 35 – czas trwania projektów: max. 36 miesięcy – średnia wartość projektu w 2011 r. wyniosła 900 tys. zł Nabór wniosków na III edycję Programu został zamknięty w styczniu 2012

14 Program START – główne założenia Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki Adresaci: – magistrowie i doktorzy do 30 roku życia – posiadają udokumentowany dorobek badawczy Finansowanie: – stypendium: 28 tys. zł rocznie – planowana liczba stypendiów: 130 Nabór wniosków trwa do 31 października 2012

15 Program Ventures – główne założenia Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej Adresaci: – uczestnicy studiów doktoranckich Wniosek składa jednostka naukowa, w której realizowany będzie projekt – jednostka zapewnia opiekę pracownika naukowego Finansowanie: – stypendium: 3 tys. zł miesięcznie – grant badawczy: 35 tys. zł – budżet na rok 2012: 900 tys. zł Nabór wniosków został zamknięty do 16 kwietnia 2012

16 Stypendia dla wybitnych młodych naukowców -główne założenia Adresaci: – naukowcy do 35 roku życia zatrudnieni w jednostkach naukowych – udokumentowany bogaty dorobek naukowy – wnioski zgłaszają rady naukowe i rady wydziałów Finansowanie: – stypendium: zł miesięcznie przez 3 lata Nabór wniosków został zamknięty 31 marca 2012

17 Inne możliwości Finansowanie zagranicznych wyjazdów badawczych: – Fundacja Foulbrighta Foulbright Junior Advanced Research Program Foulbright Senior Advanced Research Awards – DAAD Granty Funduszu Wyszehradzkiego Projekty finansowane z UE

18 Wnioski Istnieją duże możliwości finansowania badań dla młodych naukowców Główne bariery w dotarciu do środków: – Informacyjna – środki są rozproszone w wielu instytucjach, brak jednej bazy informacyjnej – Zasobowa – konieczność udokumentowania określonych kompetencji (dorobku, bazy infrastrukturalnej, kontaktów i relacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym) – Organizacyjna – wymogi formalne bywają niezgodne z procedurami uczelni – Motywacyjna – duże wymogi nakładu pracy związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i rozliczaniem projektów


Pobierz ppt "Finansowanie badań młodych naukowców prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki mgr Albert Tomaszewski Katedra Zarządzania w Gospodarce SGH KOMITET NAUK ORGANIZACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google