Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia Alina Wojtowicz – Pomierna Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia Alina Wojtowicz – Pomierna Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych."— Zapis prezentacji:

1 Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia Alina Wojtowicz – Pomierna Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

2 Główne czynniki kształtujące dostęp Sytuacja społeczno – gospodarcza Polityka rynku pracy Otoczenie prawne Zasoby finansowe Zachowania i postawy głównych aktorów Klimat społeczny

3 Legislacja Ustawa zasadnicza Kodeks pracy (art. 11 3, 94, Rozdział IIa) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Karta praw osób niepełnosprawnych

4 Instrumenty finansowe Budżet państwa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Europejski Fundusz Społeczny

5 Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku 15 lat i więcej 2004 4167 Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) 2004 2458 Osoby niepełnosprawne prawnie (w tys.) Źródło: BAEL, GUS 2004

6 Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej według aktywności zawodowej, w tys. w wieku 15 lat i więcej w wieku produk- cyjnym Razem 41672458 Aktywni zawodowo 677576 Pracujący 544446 Bezrobotni 133130 Bierni zawodowo 34901882 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych Źródło: BAEL, GUS 2004

7 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych NSNS Wskaźniki w wieku 15 lat i więcej w wieku produk- cyjnym współczynnik aktywności zawodowej 16,260,723,474,9 wskaźnik zatrudnienia 13,149,218,160,4 stopa bezrobocia 19,618,922,619,3 Źródło: BAEL, GUS 2004

8

9 Rehabilitacja zawodowa/zatrudnianie - narzędzia Szkolenia dla osób niepełnosprawnych Szkolenia pracowników niepełnosprawnych Wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby niepełnosprawne Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (chroniony i otwarty rynek pracy) Inne działania Programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą PFRON

10 Praktyka Rehabilitacja zawodowa 7 411 osób skorzystało z dofinansowania ze szkoleń (7 228 056zł) Wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby niepełnosprawne 568 osób skorzystało z pożyczki na rozpoczęcie działalności (18 590 861zł) 64 osób skorzystało z dofinansowania odsetek kredytu zaciągniętego na kontynuację działalności (115 743zł) (stan na 31 grudnia 2004r. źródło PFRON)

11 Praktyka Rehabilitacja zawodowa W 25 zakładach aktywności zawodowej było zatrudnionych 870 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym Dofinansowano przystosowanie 489 stanowisk pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym i chronionym rynku pracy Udzielono dofinansowania w kwocie 885 815 361,75zł. do wynagrodzeń: 257 240 osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej 41 632 osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy stan na 31 grudnia 2004r. źródło PFRON )

12 Wyszczególnienie styczeń2 004 styczeń 2005 % 2:1 czerwiec 2005 % 4:1 12345 Pracownicy niepełnosprawni ogółem 192 598196 934102,25202 298105,04 w zakładach pracy chronionej177 309170 91496,39171 99297,00 na otwartym rynku pracy15 28926 020170,1930 306198,22 Pracodawcy ogółem 4 4896 246139,146 929154,36 prowadzący zakłady pracy chronionej 2 512241095,942 40695,78 otwarty rynek pracy1 9773 836194,034 523228,78 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań PFRON

13 Główni aktorzy administracja rządowa samorząd terytorialny przedsiębiorstwa, regionalne i lokalne środowiska gospodarcze organizacje pozarządowe osoby niepełnosprawne

14 Administracja rządowa Kreowanie polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych Inicjatywa ustawodawcza

15 Samorząd terytorialny kreowanie i realizacja lokalnej polityki gospodarczej i społecznej uwzględniającej perspektywę osób niepełnosprawnych promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wdrażanie skutecznych instrumentów włączania osób niepełnosprawnych w lokalny rynek pracy

16 Przedsiębiorstwa, lokalne środowiska gospodarcze społeczna odpowiedzialność biznesu świadome budowanie dobrego, społecznego wizerunku firmy gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych informacja i promocja

17 Organizacje pozarządowe podejmowanie działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy rola łącznika pomiędzy osobą niepełnosprawną, instytucjami rynku pracy i pracodawcą funkcje informacyjne i promocyjne

18 Osoby niepełnosprawne większa aktywność, gotowość na zmiany gotowość do współpracy

19 Obawy pracodawców Źródło:Polacy o niepełnosprawności TNS OBOP, 2004

20 Osoby niepełnosprawne a praca Źródło:Polacy o niepełnosprawności TNS OBOP, 2004

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dostęp osób niepełnosprawnych do szkolenia i zatrudnienia Alina Wojtowicz – Pomierna Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google