Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alina Wojtowicz- Pomierna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych październik 2009 r. Osoba niepełnosprawna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alina Wojtowicz- Pomierna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych październik 2009 r. Osoba niepełnosprawna."— Zapis prezentacji:

1 Alina Wojtowicz- Pomierna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych październik 2009 r. Osoba niepełnosprawna w urzędzie pracy Klient trudny czy nieznany?

2 Trochę statystyki Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP - 107 775 w tym: bezrobotni - 82 766 poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu- 25 009 stan na 30 czerwca 2009 r.

3 Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP według stopnia niepełnosprawności Ogółem100,0 Ze znacznym stopniem niepełnosprawności 5,8 Z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 33,3 Z lekkim stopniem niepełnosprawności 60,9 Ze schorzeniami specjalnymi 27,8 stan na 30 czerwca 2009 r. Trochę statystyki cd.

4 Ogółem100,0 Osoby bez stażu pracy 18,1 Osoby bez kwalifikacji zawodowych 31,4 Osoby pozostające bez pracy powyżej 12 m-cy 40,6 Osoby pozostające bez pracy długotrwale (zgodnie z ustawą o promocji…) 53,1 Osoby z wykształceniem poniżej średniego 68,6 Osoby poniżej 25 lat 7,3 Osoby powyżej 45 lat58,9 Mieszkańcy miast70,1 Mężczyźni50,8 Trochę statystyki cd.

5 stan na 30 czerwca 2009 r.

6 Niepełnosprawność - podziały osoby z niepełnosprawnością sensoryczną –osoby niewidome i słabowidzace –osoby niesłyszące i słabosłyszące osoby z niepełnosprawnością fizyczną –osoby z uszkodzonym narządem ruchu –osoby z przewlekłymi chorobami narządów wewnętrznych

7 Niepełnosprawność - podziały osoby z niepełnosprawnością psychiczną ( z chorobą psychiczną z zaburzeniami osobowości i zachowania) osoby z niepełnosprawnością intelektualną (z upośledzeniem umysłowym) osoby z niepełnosprawnością złożoną dotknięte więcej niż jedną niepełnosprawnością

8 Niepełnosprawność - podziały Widoczna, niewidoczna Stała, labilna, (może się cofać, pogłębiać), postępująca Jako skutek wady wrodzonej, choroby, wypadku, urazu

9 Słowa kreują rzeczywistość Totalna sprawność Sprawność Niepełna sprawność Ograniczona sprawność Niesprawność Totalna niesprawność Źródło: A.I. Brzezińska Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych- materiały szkoleniowe 2007 Każdy z nas jest w jakimś miejscu pomiędzy sprawnością i niesprawnością Każdy ma jakiś czarny i jakiś złoty punkt

10 Jak mówimy tak się zachowujemy niewidomy ślepy niesłyszącywózkowicz osoba upośledzona kulawy kaleka osoba specjalnej troski głuchy chory na raka epileptyk ograniczony umysłowo cukrzyk Źródło: A.I. Brzezińska Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych – materiały szkoleniowe 2007 Jakich używać określeń aby nie naznaczać? Jakich używać określeń aby nie naznaczać?

11 Jak myślimy tak działamy Podejście I- Roślina –Ochrona, opieka, pielęgnacja Podejście II – Maszyna –Inicjowanie, ukierunkowanie, kontrolowanie Podejście III – Osoba –Inspiracja, DIALOG, wspieranie Źródło: A.I. Brzezińska Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - materiały szkoleniowe 2007

12 Skuteczna pomoc - warunki zaufanie podmiotowość relacji poczucie wpływu, kontroli nad sytuacją nadzieja na sukces zrozumienie zaangażowanie nastawienie na współpracę koncentracja na mocnych stronach

13 Utrudnienia - niesymetryczność relacji Naturalna przewaga pomagającego – wiedza – władza Obawy, nadmierne oczekiwania lub brak oczekiwań ze strony osoby niepełnosprawnej

14 Pole relacji - procesy Zrozumienie Porozumienie Współdziałanie

15 Pytania Czy znasz ograniczenia wynikające z różnego rodzaju niepełnosprawności? Czy potrafisz je uwzględnić w codziennym kontakcie z osobami niepełnosprawnymi?

16 Wskazówki Nie rób żadnych założeń Jeśli nie wiesz jak pomóc - zapytaj Traktuj niepełnosprawność jako jedną z cech osoby, a nie jej centralny wymiar Bądź otwarty; traktuj kontakt z osobą niepełnosprawną jako możliwość własnego rozwoju

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Alina Wojtowicz- Pomierna Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych październik 2009 r. Osoba niepełnosprawna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google