Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: IV Spotkanie informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: IV Spotkanie informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm IV Spotkanie informacyjne Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.4 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Schemat a Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.

2 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Podstawa prawna art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu Osób niepełnosprawnych Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

3 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Komu przysługuje dofinansowanie ? Zgodnie z art.26a ustawy o rehabilitacji podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być: pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %, pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

4 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Wysokość dofinansowania ? Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego oraz od : stopnia niepełnosprawności zatrudnionego szczególnych schorzeń ( choroba psychiczna, niewidomi) Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

5 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Wysokość dofinansowania ? Pracodawcom, którym przysługuje dofinansowania przysługuje w wysokości: 91% najniższego wynagrodzenia w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności 77% najniższego wynagrodzenia w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 35% najniższego wynagrodzenia w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

6 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Wysokość dofinansowania ? W przypadku schorzeń szczególnych to : 117% nw - stopień znaczny 99% nw - stopień umiarkowany 45% nw - stopień lekki Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

7 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Wysokość dofinansowania ? Najniższe wynagrodzenie, użyte jako podstawa do wyliczenia kwoty należnego dofinansowania to minimalne wynagrodzenie z grudnia roku poprzedniego w roku 2006 jest to kwota 849 zł Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

8 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Ograniczenia dofinansowania nie obejmuje wynagrodzenia sfinansowanego ze środków publicznych pracodawcy nie mogą posiadać zaległości w zobowiązaniach na PFRON Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

9 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Procedura ubiegania się o dofinansowanie Krok pierwszy: rejestracja pracodawcy w systemie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami w Oddziale PFRON – w terminie do 30 dni przed dniem przekazania pierwszej informacji o dofinansowaniu np. pierwsza informacja w terminie do 20 lutego- formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, w tym oświadczeniem o wyborze formy wymiany dokumentów (papierowa lub elektroniczna) należy złożyć w Oddziale PFRON do 20 stycznia. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

10 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Procedura ubiegania się o dofinansowanie Krok drugi weryfikacja złożonego formularza przez PFRON i nadanie identyfikatora oraz hasła dostępu Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

11 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Procedura ubiegania się o dofinansowanie Krok trzeci Pracodawca zostanie wstępnie zarejestrowany w systemie SOD. Pracodawca po otrzymaniu hasła wypełnia za pomocą aplikacji internetowej SOD OnLine wniosek rejestracyjny wraz z wnioskiem wypełnia żądanie wydania certyfikatu i wysyła do PFRON. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

12 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Aplikacja SOD OnLine dostępna jest pod adresem: www.sod.pfron.org.pl www.sod.pfron.org.pl Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

13 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Dokumenty, jakie należy złożyć: miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

14 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Procedura ubiegania się o dofinansowanie Krok czwarty – uzgodnienie salda. Jeśli wyliczona kwota jest prawidłowa należne dofinansowanie przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez Pracodawcę. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie

15 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Rozliczenie uzyskanej pomocy. Pomoc należy za okres roczny rozliczyć do 15 lutego roku następnego. Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie


Pobierz ppt "Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: IV Spotkanie informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google