Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne informacje o przedmiocie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne informacje o przedmiocie"— Zapis prezentacji:

1 Ogólne informacje o przedmiocie
SYSTEMY REZERWACJI I DYSTRYBUCJI

2 Ogólne informacje o przedmiocie
Kryteria i forma zaliczenia zajęć (studia stacjonarne) Kolokwium połówkowe – max 30 pkt. Kolokwium zaliczeniowe – max 60 pkt. Obecność – max 10 pkt. (2 nieobecności – 5 pkt., 3 i >3 – 0 pkt.) Razem 100 pkt. Punktacja (w nawiasie IOS): 0-50 – 2.0 (0–45) 51-60 – 3.0 (46-54) – 3.5 (55-63) – 4.0 (64-72) – 4.5 (73-81) – 5.0 (82-90)

3 Ogólne informacje o przedmiocie
Kryteria i forma zaliczenia zajęć (studia niestacjonarne) Kolokwium zaliczeniowe – max 90 pkt. Obecność – max 10 pkt. (2 nieobecności – 5 pkt., 3 i >3 – 0 pkt.) Razem 100 pkt. Punktacja (w nawiasie IOS): 0-50 – 2.0 (0–45) 51-60 – 3.0 (46-54) – 3.5 (55-63) – 4.0 (64-72) – 4.5 (73-81) – 5.0 (82-90)

4 Ogólne informacje o przedmiocie
Literatura: Jędrzejczyk I., - Nowoczesny Biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2000. AMADEUS VISTA /amadeus training module/ Amadeus Polska, Warszawa 2004 Materiały udostępnione na stronie WWW (Marek Gwóźdź)

5 Cykl wykładów na kierunku Turystyka i Rekreacja WSIiZ
Systemy rezerwacji i dystrybucji Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym Cykl wykładów na kierunku Turystyka i Rekreacja WSIiZ

6 Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 1
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 1. IATA – The International Air Transport Association IATA – The International Air Transport Association – powstała na Kubie w 1945 r. Główne cele: Ustalenie ogólnych norm obowiązujących w cywilnym transporcie lotniczym Opracowywanie i rozwój infrastruktury, produktów i programów umożliwiających towarzystwom lotniczym oraz agentom IATA świadczenie usług o najwyższej jakości

7 Korzyści dla agenta wynikające z akredytacji IATA:
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 1. IATA – The International Air Transport Association Korzyści dla agenta wynikające z akredytacji IATA: akredytacja IATA oznacza, że agent spełnia wymogi standardów międzynarodowych, uznawane przez towarzystwa lotnicze; agent może działać na rynku w imieniu najważniejszych światowych przewoźników lotniczych, uzyskując w ten sposób renomę wśród podróżujących; jedna standardowa umowa agencyjna podpisana z IATA staje się podstawą dalszych indywidualnych uzgodnień z przewoźnikami – członkami IATA; ujednoliceniu ulegają podstawowe zasady współpracy agenta z przewoźnikami – członkami IATA;

8 Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 1
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 1. IATA – The International Air Transport Association Akredytowani agenci IATA moją dostęp do specjalnego systemu zapewniającego uproszczenie sprzedaży, raportowania i rozliczania finansowego z liniami lotniczymi – tzw systemu BSP (Billing and Settlement Plan). Eliminuje on problem szczegółowych umów ze wszystkimi przewoźnikami, jednak nie zabrania ustalania specjalnych taryf negocjowanych, które mogą być przygotowane przez linie lotnicze dla wybranych agentów.

9 Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 1
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 1. IATA – The International Air Transport Association Przepisy ubiegania się agenta o akredytację IATA obejmują nie tylko warunki finansowe i lokalowe, ale także zapewnienie profesjonalnego dostępu do wybranego globalnego systemu rezerwacyjnego…

10 Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 2
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 2. Co to jest komputerowy system rezerwacji ? Terminem międzynarodowych lub globalnych systemów rezerwacji komputerowej określa się systemy informacji, komunikowania się, rezerwacji i dystrybucji usług (w skrócie CRS) W dobie globalizacji nowych systemów coraz częściej pojawia się również określenie: „Globalny system dystrybucji” GDS

11 Schemat działania CRS/GDS
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 2. Co to jest komputerowy system rezerwacji ? Schemat działania CRS/GDS

12 Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 3. Fazy rozwoju systemów rezerwacji Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju Faza 1. Faza rezerwacji przez osobisty kontakt (do końca lat pięćdziesiątych) (Pracochłonność i czasochłonność wszystkich czynności rezerwacyjnych) Tylko drukowane katalogi ofert (kilku linii lotniczych) Konieczność każdorazowego telefonicznego potwierdzenia rezerwacji Ręczne wypełnianie formularzy biletowych Ręczne wypełnianie grafików i blokowanie miejsc przez sztaby pracowników

13 Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 3. Fazy rozwoju systemów rezerwacji Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju Faza 2. Faza wprowadzania technologii komputerowej (koniec lat pięćdziesiątych do połowy lat sześćdziesiątych) Pierwszy CRS powstał w USA (IBM + American Airlines) Semi-Automated Business Research Environment SABRE Pozwalał na elektroniczne przypisanie nazwiska pasażera do miejsca w samolocie

14 Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 3. Fazy rozwoju systemów rezerwacji Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju Faza 3. Faza zastosowania technologii komputerowej do systemów informacji i rezerwacji (od połowy lat sześćdziesiątych do połowy lat siedemdziesiątych) Faza testów i wyboru najlepszych rozwiązań, w wyniku których pojawia się m.in. system Apollo amerykańskiego towarzystwa lotniczego United Airlines

15 Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 3. Fazy rozwoju systemów rezerwacji Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju Faza 4. Faza wykorzystania technologii komputerowej jako instrumentu dystrybucji na rynkach narodowych (od połowy lat siedemdziesiątych do 1987 roku) USA - pierwszy kraj, w którym wystartowały systemy APOLLO I SABRE, następnie pojawiły się systemy PARS I DATAS II (dostępne w biurach podróży) W Europie pierwszym systemem, który wszedł do biur podróży był niemiecki system START. Kolejne to AMADEUS I GALILEO Podobne tendencje wystąpiły na rynkach azjatyckich (systemy ABACUS I FANTASIA) W Australii powstał system SOUTHERN CROSS

16 Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 3. Fazy rozwoju systemów rezerwacji Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju Faza 4. Kryteria w zakresie kształtowania cen Liberalizacja międzynarodowego ruchu lotniczego zaowocowała zróżnicowaniem oferty przejawiającej się m.in. dużą różnorodnością kryteriów w zakresie kształtowania cen (taryf) Rodzaje taryf: Przestrzenne (cena przelotu zależy od trasy, kierunku lotu, odległości itp.) Czasowe (cena zależy od sezonu, od dnia tygodnia, od pory dnia, od czasu rezerwacji i zamówienia) Ilościowe (np. niższe ceny dla przelotów grupowych) Podmiotowe (różne ceny dla studentów, dla seniorów, dla dzieci, dla podróżujących wielokrotnie) Rzeczowe (różne ceny dla podróży służbowych, dla podróży urlopowych itp.)

17 Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 3
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 3. Fazy rozwoju systemów rezerwacji Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju Faza 5. Faza tworzenia sieci z komputerowych systemów narodowych i ich konsolidacja w jeden globalny komputerowy system rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych (od 1987 roku do końca lat dziewięćdziesiątych) Rynek amerykański i europejski zostaje praktycznie w całości pokryty sieciami systemów komputerowej rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych. Przyczyny konsolidacji CRS’ów Chęć osiągnięcia wysokiego udziału w rynku Zmniejszenie kosztów inwestycyjnych Zmniejszenie ryzyka oraz funkcjonalność nowych struktur

18 ABACUS-INFINI-AMADEUS-PARS AMADEUS-ABACUS-SYSTEM ONE
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 3. Fazy rozwoju systemów rezerwacji Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju Faza 5. Pierwszy globalny system rezerwacji i dystrybucji to system pod nazwą WORLDSPAN powstały w 1990 roku w wyniku konsolidacji dwóch wielkich systemów CRS (PARS i DATAS II) W kolejnych latach w wyniku procesów konsolidacji doszło do wielu porozumień i związków (typu kartelowego, koncernów i holdingów) różnych systemów CRS na świecie, spośród których do najważniejszych należy zaliczyć: ABACUS-INFINI-AMADEUS-PARS AMADEUS-ABACUS-SYSTEM ONE GALILEO-GEMINI-COVIA SABRE-FANTASIA WORLDSPAN-ABACUS

19 Evolutionary Development of GDS Technology
Karsten Karcher, 1996 Amadeus (1987)/1991 System One 1982 1994/95 Galileo (1987)/1989 Galileo International 1993 Apollo 1971 DATAS II 1982 PARS 1964/(1976) Worldspan 1990 SABRE 1953/1963 SABRE 1964 Present

20 Faza 6. Istota najnowszej fazy rozwoju wyraża się w:
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 3. Fazy rozwoju systemów rezerwacji Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju Faza 6. Istota najnowszej fazy rozwoju wyraża się w: konfrontacji komputerowych systemów z innymi alternatywnymi (głównie sieciowymi technologiami elektronicznymi w zakresie rezerwacji i sprzedaży) Producent Usług Organizator Narodowy CRS Biuro podróży Agent turystyczny Klient turysta Dotychczasowy łańcuch kooperacyjny Producent Usług Organizator Narodowy CRS Klient turysta Łańcuch kooperacyjny z wykorzystaniem techniki online

21 Faza 6. Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 3. Fazy rozwoju systemów rezerwacji Charakterystyka poszczególnych faz rozwoju Faza 6. W obronie przed konkurencją największe systemy CRS przygotowały swoje wersje online dostępne w Internecie: SABRE  Travelocity (portal GDS) MICROSOFT  EXPEDIA AMADEUS  SIRIUS (system dostępowy)

22 Zalety najnowszych tendencji rozwojowych
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 3. Fazy rozwoju systemów rezerwacji Zalety najnowszych tendencji rozwojowych Szybkość Wygoda Dostępność Niskie koszty Zagrożenia dla dotychczasowych CRS’ów Wyparcie firm reprezentujących CRS (poprzez wejście biur podróży i producentów bezpośrednio do Internetu z gotowymi atrakcyjnymi pakietami usług turystycznych) np. towarzystwa lotnicze

23 Podstawowe funkcje realizowane
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 4. Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS: Prezentacja oferty producentów usług turystycznych Towarzystw lotniczych i innych przewoźników Wypożyczalni samochodów Hoteli Organizatorów imprez turystycznych

24 Podstawowe funkcje realizowane
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 4. Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS: 2. Informacja o taryfach i obliczenia taryf Na podstawie wielu milionów taryf zgromadzonych w centralnym komputerze dokonuje się obliczenia cen biletów samolotowych dla niezliczonych kombinacji tras przelotu i dla różnych klas. System pokazuje ofertę Umożliwia porównanie cen Umożliwia poszukiwanie taryf specjalnych Przekazuje szczegółowe informacje na temat produktu

25 Podstawowe funkcje realizowane
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 4. Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS: 3. Informacja i przyjmowanie zamówień na bilety i bony (vouchers) Przy pomocy programu PNR (Passenger Name Records) tworzone są banki danych o klientach i dostarczane klientom szczegółowe informacje rynkowe. Banki te zawierają listy pasażerów wraz ze szczegółowymi informacjami personalnymi, ich preferencjami, życzeniami i oczekiwaniami w zakresie: Sposobu podróżowania Noclegu Rodzaju wypożyczonego samochodu itp.

26 Podstawowe funkcje realizowane
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 4. Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS: 4. Informacja i przyjmowanie zamówień w zakresie produktów i usług komplementarnych W terminalu CRS zgodnie z życzeniem klienta można pokazywać odpowiadające podróży informacje takie jak: Czas odlotu i przylotu samolotu Taryfy w wybranej walucie Pozostające do wyboru miejsca (klasa, przy oknie, przód lub tył samolotu) Czas i miejsce przesiadki Trasę podróży Prognozę pogody Informacje o miejscowości docelowej podróży Walucie i kursach walutowych Przepisach wizowych i celnych Wymaganych szczepieniach

27 Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS:
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 4. Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS: 4. Informacja i przyjmowanie zamówień w zakresie produktów i usług komplementarnych Przyjmowane są rezerwacje bądź zamówienia w zakresie: Wypożyczenia samochodu Wycieczek statkiem Biletów kolejowych i autobusowych Biletów na prom Prowadzi się sprzedaż ubezpieczeń, kart wejściowych na imprezy, lub całych pakietów usług turystycznych oferowanych przez touroperatorów

28 Podstawowe funkcje realizowane
Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym 4. Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS Podstawowe funkcje realizowane przez systemy CRS: 5. Administrowanie i zarządzanie dochodami CRS – to potężne źródło danych wspomagane przez podsystem zarządzania dochodami z funkcją maksymalizacji tych dochodów, wykorzystujący technikę prognozowania, na podstawie danych statystycznych z poprzednich okresów obrachunkowych. CRS – to także baza danych preferencji klientów mogąca znaleźć zastosowanie do określenia optymalizacji wielkości i kierunków strumieni ruchu turystycznego Celem jest tu uzyskanie przy optymalnych cenach możliwie najwyższego wykorzystania dostępnych miejsc.

29 Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym
Techniczna niezawodność i funkcjonalność Na którą składa się: Pewność danych Wysoka i globalna dostępność Nieograniczony czas pracy systemów (7 dni w ciągu tygodnia, 24h na dobę) Krótki czas odpowiedzi (krótszy niż 3 sek.) Zdolność do obróbki wielkiego woluminu danych i do zawierania wielkiej liczby transakcji, Kontakt z bardzo wieloma przewoźnikami i innymi oferentami usług turystycznych Otwarcie na ofertę wszystkich chętnych użytkowników, Błyskawiczne rozpowszechnianie informacji o zmianach oferty (np. SABRE w szczycie sezonu turystycznego dokonuje 4500 transakcji na sekundę).

30 Globalne systemy komputerowe w przemyśle turystycznym GDS AMADEUS
System Amadeus: Założony w 1987 r. przez linie lotnicze Air France, Lufthansa, Iberia i SAS Główna siedziba – Madryt Erding k. Monachium – jedno z największych komputerowych centrów przetwarzania danych na świecie (Amadeus Data Center) Działa w ponad 200 krajach Ponad 100 linii lotniczych (wśród nich LOT) używa systemu Amadeus jako swojego wewnętrznego centrum przetwarzania danych Ogólnoświatowy udział w rynku wynosi ok. 30%, w Europie ponad 50%, w Polsce ok % (dane z 2003 r.)


Pobierz ppt "Ogólne informacje o przedmiocie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google