Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Baron Nr albumu: 98545 STUDIA NIESTACJONARNE II st. KIERUNEK: TRANSPORT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Baron Nr albumu: 98545 STUDIA NIESTACJONARNE II st. KIERUNEK: TRANSPORT."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Baron Nr albumu: 98545 STUDIA NIESTACJONARNE II st. KIERUNEK: TRANSPORT

2 WYWOZY wersja 3.0

3 Jest to program dla firm zajmujących się zbieraniem i transportem odpadów oraz nieczystości komunalnych i selektywnych. Program "Wywozy" należy do grupy programów spedycyjnych nastawionych na transport odpadów. Służy do zarządzania zbiórką i wywozem odpadów począwszy od wprowadzenia umowy z klientem, poprzez tworzenie terminarza wywozu dla każdej umowy, rozliczenia wykonanych usług wywozu, wystawienia faktury, a skończywszy na tworzeniu statystyk wywozu. Podstawową funkcją programu jest generowanie terminarza zbiórki i wywozu odpadów komunalnych i selektywnych. Generowanie odbywa się na podstawie wprowadzonych umów dla danego miejsca wywozu odpadów i ustawionych parametrów wywozu.

4 Umowa z klientem. W oknie Edycji umowy wprowadza się parametry wywozu: typ (wielkość w litrach, rodzaj) pojemnika na odpady (sm120, sm240, pa1100, worki, dzwony), cena jednostkowa wywozu odpadów i nieczystości z pojemnika danego typu, ilość wystawionych dla klienta pojemników danego typu, dzień tygodnia, w którym nastąpi wywóz odpadów i nieczystości (śmieci), częstotliwość wywozu odpadów i nieczystości, nr samochodu, którym ma nastąpić wywóz odpadów i nieczystości (śmieci).

5 Terminarz wywozu. Generowanie terminarza wywozu odpadów, czyli tworzenie harmonogramu wywozu, pozwala zorganizować transport odpadów i w zdecydowany sposób, przyspiesza rozliczanie i wystawianie faktur dla klientów. Automatycznie utworzony terminarz wywozu dla każdego klienta można w dowolnym momencie w oknie Kalendarza terminów poprawić ręcznie, dodając nowe terminy lub usuwając istniejące. Dzienna lista wywozu. Program tworzy listy wywozu na dany dzień z uwzględnieniem numeru samochodu. Alfabetyczna (wg nazwy ulicy) kolejność na liście może być dowolnie zmieniona przez użytkownika z uwzględnieniem własnych preferencji.

6 Rozliczenie klienta. Teraz rozliczenie klienta staje się banalnie proste. Wystarczy wskazać dowolną umowę klienta, a program wyświetli chronologicznie całą historię wywozu odpadów w wymaganym okresie rozliczeniowym, ze wszystkich umów dla tego klienta. Łącznie z liczbą opróżnionych pojemników i sumaryczną kwotą. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk i utworzona zostanie nowa faktura, którą można w razie potrzeby poprawić, a następnie wydrukować. Zestawienie faktur. Program udostępnia zestawienie faktur, w którym znajdują się wszystkie wystawione faktury. Istnieje możliwość szybkiego znalezienia właściwej faktury (po numerze lub nazwie klienta), edycji faktury lub dodania nowej. Rejestr sprzedaży. Automatycznie tworzony jest rejestr sprzedaży za wybrany okres, który można przeglądać i wydrukować. Stawki VAT. Program umożliwia użytkownikowi samodzielne ustawienie obowiązujących stawek VAT w zadanym okresie. Dzięki temu program może stale zachowywać zgodność z istniejącymi rozporządzeniami dotyczącymi stawek VAT.

7 Program umożliwia między innymi: rejestrowanie klientów i danych potrzebnych do rozliczenia i wystawienia faktury, rejestrowanie umów na wywóz odpadów (komunalnych, selektywnych) z danego miejsca, wydruk listy umów z klientami (oddzielnie dla firm i osób prywatnych), generowanie terminarzy wywozu odpadów z wybranymi parametrami w podanym przedziale czasowym, przeglądanie kalendarza wywozu odpadów z możliwością dodawania i usuwania terminów, przeglądanie i wydruk listy wywozu dla danego dnia i wybranego samochodu, aktualizację liczby faktycznie opróżnionych pojemników w danym dniu, rozliczanie wywozu odpadów dla każdego klienta (miesięczne lub kwartalne), ryczałtowe rozliczenie klienta, generowanie faktur na podstawie rozliczeń klienta za dany okres, zwykłe (nie generowane z rozliczenia) wystawianie faktur, automatyczne tworzenie rejestru dłużników na podstawie wystawionych faktur, wystawianie wezwania do zapłaty, z możliwością naliczania odsetek za dni zwłoki, automatyczne tworzenie i wydruk rejestru sprzedaży w wybranym zakresie czasowym, blokowanie/odblokowanie terminów wywozu w określonym zakresie czasowym, ustalenie daty zerwania umowy wywozu odpadów, przypominanie o kończących się umowach, przedłużanie terminów wywozu dla istniejących umów, szybkie generowanie skomplikowanych i pracochłonnych statystyk wywozu odpadów, tworzenie sprawozdań dotyczących umów zawartych, wygasłych i rozwiązanych, ustawienie opcji programu w celu dopasowania do własnych potrzeb, obsługę archiwum terminów wywozu odpadów komunalnych i selektywnych z lat poprzednich, ustawienie obowiązujących w danym okresie stawek VAT, tworzenie w dowolnej chwili kopii zapasowej bazy danych, proste odtwarzanie bazy danych z wybranej kopii zapasowej.

8 Mimo, że program Wywozy jest bardzo rozbudowany i posiada wiele zaawansowanych funkcji, jest wyjątkowo łatwy w użyciu ze wzglądu na przyjazny interfejs użytkownika.

9 Program jest stale rozwijany i udoskonalany. Ma zapewnione wsparcie techniczne poprzez Internet. Możliwe jest także udzielanie pomocy telefonicznej. Program przygotowywany jest dla klienta na zamówienie i dostosowywany do indywidualnych jego potrzeb w ramach umowy z autorem programu.

10 KONIEC PREZENTACJI


Pobierz ppt "Piotr Baron Nr albumu: 98545 STUDIA NIESTACJONARNE II st. KIERUNEK: TRANSPORT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google