Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POŁĄCZONY REGULATOR BRYTYJSKI: OFCOM Eve Salomon Dyrektor Służb Prawnych, Urząd ds. Radia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POŁĄCZONY REGULATOR BRYTYJSKI: OFCOM Eve Salomon Dyrektor Służb Prawnych, Urząd ds. Radia."— Zapis prezentacji:

1 POŁĄCZONY REGULATOR BRYTYJSKI: OFCOM Eve Salomon Dyrektor Służb Prawnych, Urząd ds. Radia

2 §Zadania Ofcom §Struktura Ofcom §Konsekwencje

3 Zadania Ofcom §Radiofonia i Telewizja l telewizyjni i radiowi nadawcy komercyjni i publiczni l bez internetu l ocena fuzji gazet w aspekcie interesu publicznego §Telekomunikacja l wyznaczony regulator krajowy w zakresie dyrektyw łącznościowych UE §Gospodarka widma częstotliwości §Konkurencja l Działania antymonopolowe

4 Statutowe obowiązki Ofcom §Wspieranie interesów obywateli w odniesieniu do zagadnień łączności; oraz §Wspieranie interesów konsumentów na rynkach relewantnych, poprzez wspieranie konkurencji tam, gdzie jest to potrzebne

5 Realizując swoje obowiązki Ofcom ma zapewnić: §optymalne wykorzystanie widma częstotliwości §szeroką gamę usług telekomunikacyjnych na całym obszarze Wielkiej Brytanii §dostępność na terenie Wielkiej Brytanii szerokiej gamy usług radiowych i telewizyjnych (o odpowiedniej jakości), odpowiadających zróżnicowanym gustom i interesom §pluralizm dostawców usług radiowo-telewizyjnych §ochronę przed szkodami i obrazą wyrządzoną przez usługi radiowo-telewizyjne §uczciwość i prywatność w usługach radiowo- telewizyjnych

6 Structura Ofcom

7 Konsekwencje... §Konwergencja? l Radiofonia i Telewizja oraz Widmo l Telekomunikacja i Widmo l Radiofonia i telewizja, a telekomunikacja §Doświadczenie sektorowe? l Ogólne l Konkurencja §Wymagania dotyczące odpowiedzialności...

8 Wymagania dotyczące odpowiedzialności... §Najlepsza praktyka regulacji: l przejrzystość, odpowiedzialność, współmierność, konsekwencja oraz jasna orientacja §Promowanie: l nadawcy publiczni; konkurencja; samoregulacja §Zachęcanie: l inwestycje i innowacje: technologie szerokopasmowe §Zapewnianie: l swobody wypowiedzi

9 Wymagania dotyczące odpowiedzialności... §Zapobieganie: l przestępstwom i brakowi porządku §Uwzględnianie: l opinii konsumentów i opinii społecznej l potrzeb różnych użytkowników widma l zagrożeń dla dzieci i innych l potrzeb osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i ubogich l interesów osób mieszkających w różnych regionach Wielkiej Brytanii, społeczności etnicznych, różnic pomiędzy miastem i wsią

10 ...Wymagania dotyczące odpowiedzialności §Konflikt zadań - publikacja §coroczne przeglądy obciążeń regulacyjnych §rozważanie samoregulacji §ocena skutków regulacji §publiczne konsultacje §noty z wytycznymi §normy terminowości §badania §Panel Konsumencki, Komitety Narodowe, Komitet Doradczy ds. Osób w Podeszłym Wieku i Niepełnosprawnych

11 POŁĄCZONY REGULATOR BRYTYJSKI: OFCOM Eve Salomon Dyrektor Służb Prawnych, Urząd ds. Radia


Pobierz ppt "POŁĄCZONY REGULATOR BRYTYJSKI: OFCOM Eve Salomon Dyrektor Służb Prawnych, Urząd ds. Radia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google