Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proponowane kierunki zmian prawa offsetowego XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. Tadeusz Pyrcak Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proponowane kierunki zmian prawa offsetowego XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. Tadeusz Pyrcak Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych."— Zapis prezentacji:

1 Proponowane kierunki zmian prawa offsetowego XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. Tadeusz Pyrcak Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych MG

2 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 2 GŁÓWNE ZAGADNIENIA PREZENTACJI CEL I GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ CEL I GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA RM NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA RM ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r.

3 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 3 DLACZEGO NOWELIZACJA ? DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI MINISTERSTWA GOSPODARKI Z MONITOROWANIA REALIZACJI UMÓW OFFSETOWYCH DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI MINISTERSTWA GOSPODARKI Z MONITOROWANIA REALIZACJI UMÓW OFFSETOWYCH PLANOWANE ZAWARCIE NOWYCH UMÓW OFFSETOWYCH PLANOWANE ZAWARCIE NOWYCH UMÓW OFFSETOWYCH PRIORYTET PROGRAMU PRAC RZĄDU RP W 2006 R. PRIORYTET PROGRAMU PRAC RZĄDU RP W 2006 R. XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r.

4 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 4 EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE UMÓW OFFSETOWYCH DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE UMÓW OFFSETOWYCH DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI CEL NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r.

5 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 5 GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI - I NOWA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH NOWA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH precyzyjne wskazanie praw i obowiązków stron postępowania precyzyjne wskazanie praw i obowiązków stron postępowania założenia do oferty offsetowej (kryterium ważone, element warunków postępowania) założenia do oferty offsetowej (kryterium ważone, element warunków postępowania) informacja nt. wartości zawartych umów dostawy informacja nt. wartości zawartych umów dostawy oferty (zobowiązania) offsetowe uzgodnione z offsetobiorcami oferty (zobowiązania) offsetowe uzgodnione z offsetobiorcami możliwość wykluczenia oferenta z postępowania i kontynuowania postępowania z kolejnym oferentem możliwość wykluczenia oferenta z postępowania i kontynuowania postępowania z kolejnym oferentem umowa dostawy nie może być zawarta przed zawarciem umowy offsetowej umowa dostawy nie może być zawarta przed zawarciem umowy offsetowej XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r.

6 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 6 GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI - II WYKAZ UZBROJENIA (rozporządzenie na potrzeby ustawy offsetowej) WYKAZ UZBROJENIA (rozporządzenie na potrzeby ustawy offsetowej) REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH BEZPOŚREDNICH (rozszerzenie możliwości realizacji przez włączenie nowych podmiotów z sektora prywatnego) REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH BEZPOŚREDNICH (rozszerzenie możliwości realizacji przez włączenie nowych podmiotów z sektora prywatnego) KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH (prowadzony przez MG na podstawie zgłoszeń ppo, jbr, innych podmiotów) KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH (prowadzony przez MG na podstawie zgłoszeń ppo, jbr, innych podmiotów) XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r.

7 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 7 GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI - III PRZYRZECZENIE OFFSETOWE (wynegocjowanie zobowiązania offsetowego z możliwością włączenia do przyszłej umowy offsetowej) PRZYRZECZENIE OFFSETOWE (wynegocjowanie zobowiązania offsetowego z możliwością włączenia do przyszłej umowy offsetowej) NOWE DEFINICJE (precyzja stosowania ustawy offsetowej) - ZAMAWIAJĄCY - ZAGRANICZNY DOSTAWCA - OFFSETODAWCA - PRZEKAZANIE TECHNOLOGII NOWE DEFINICJE (precyzja stosowania ustawy offsetowej) - ZAMAWIAJĄCY - ZAGRANICZNY DOSTAWCA - OFFSETODAWCA - PRZEKAZANIE TECHNOLOGII XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r.

8 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 8 GŁÓWNE ELEMENTY NOWELIZACJI - IV NOWA IDEA ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAGRANICZNEGO DOSTAWCY NOWA IDEA ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAGRANICZNEGO DOSTAWCY (przeniesienie szczegółowych regulacji z ustawy offsetowej na poziom umów offsetowych) DOPRECYZOWANIE I UCHYLENIE NIEKTÓRYCH REGULACJI (np. redefinicja zadań Komitetu ds. Umów Offsetowych) DOPRECYZOWANIE I UCHYLENIE NIEKTÓRYCH REGULACJI (np. redefinicja zadań Komitetu ds. Umów Offsetowych) JAWNOŚĆ UMÓW OFFSETOWYCH JAWNOŚĆ UMÓW OFFSETOWYCH XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r.

9 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 9 SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI - I USPRAWNIENIE PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH USPRAWNIENIE PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH LEPSZE OFERTY OFFSETOWE LEPSZE OFERTY OFFSETOWE WPŁYW OFFSETU NA WYBÓR OFERTY DOSTAWY WPŁYW OFFSETU NA WYBÓR OFERTY DOSTAWY ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM SEKTORA OBRONNEGO ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM SEKTORA OBRONNEGO XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r.

10 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 10 SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI - II ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWE KORZYSTNIEJSZE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWE KORZYSTNIEJSZE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI POZYTYWNY WPŁYW NA POSTAWY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW OFFSETOWYCH POZYTYWNY WPŁYW NA POSTAWY DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW OFFSETOWYCH PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY ZAWARTY JEST W DRUKU SEJMOWYM NR 717 (20 lipca 2006 r. - pierwsze czytanie projektu ustawy w KG KON i ukonstytuowanie podkomisji nadzwyczajnej) PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY ZAWARTY JEST W DRUKU SEJMOWYM NR 717 (20 lipca 2006 r. - pierwsze czytanie projektu ustawy w KG KON i ukonstytuowanie podkomisji nadzwyczajnej) XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r.

11 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 11 NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MNOŻNIKOWEGO - ZAMIERZENIA DOPRECYZOWANIE OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH DLA GOSPODARKI RP DOPRECYZOWANIE OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH DLA GOSPODARKI RP LEPSZE ZRÓŻNICOWANIE WIELKOŚCI MNOŻNIKÓW OFFSETOWYCH LEPSZE ZRÓŻNICOWANIE WIELKOŚCI MNOŻNIKÓW OFFSETOWYCH PREFEROWANE: TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, B+R PREFEROWANE: TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, B+R ZMOTYWOWANIE ZAGRANICZNYCH DOSTAWCÓW DO REALIZOWANIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH ZMOTYWOWANIE ZAGRANICZNYCH DOSTAWCÓW DO REALIZOWANIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r.

12 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 12 OFFSET – ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE PRACE KE ZMIERZAJĄCE DO INTERPRETCJI ART. 296 TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ (sprecyzowanie kryteriów warunkujących wyłączenie, o którym mowa w art. 296) PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO MIĘDZYNARODO- WEGO REŻIMU STYMULUJĄCEGO KONKURENCYJNOŚĆ EUROPEJSKIEGO RYNKU OBRONNEGO Z DNIEM 1 LIPCA 2006 R. ( oznacza udział w pracach nad harmonizacją wymogów offsetowych na szczeblu UE) XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r.

13 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 13 KONTAKT MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel.: (+48 22) 628-16-91 693-50-14 fax: (+48 22) 693-40-56 TADEUSZ PYRCAK TADEUSZ PYRCAK Dyrektor e-mail: Tadeusz.Pyrcak@mg.gov.pl Dyrektor e-mail: Tadeusz.Pyrcak@mg.gov.plwww.mg.gov.pl

14 MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Programów Offsetowych 14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Proponowane kierunki zmian prawa offsetowego XIV MSPO KIELCE SEMINARIUM OFFSETOWE 5.IX.2006 r. Tadeusz Pyrcak Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google