Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem"— Zapis prezentacji:

1 AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem
Paola M. Manacorda Komisarz AGCOM “Modele urzędów regulacji radiofonii i telewizji na podstawie doświadczeń europejskich “ Warszawa, 19 listopad 2003r.

2 AGCOM: fakty i liczby Utworzony w 1997r. (Ustawa Nr249/97)
Działa od 1998r. Niezależny od rządu i składa doroczne sprawozdania Parlamentowi Zarząd: Prezes i 8 Komisarzy Personel: docelowo 320 (obecnie:ok. 250) Siedziby: Neapol i Rzym Obecny budżet: ok. 38 mln €

3 Podstawowe czynniki niezbędne do zarządzania konwergencją
AGCOM już w założeniach pomyślano, jako regulatora połączonego, z kompetencjami obejmującymi sektor telekomunikacyjny i audiowizualny (oraz w pewnym zakresie: prasę i prawa autorskie) Z sześcioletniego doświadczenia wynikają pewne strategiczne czynniki, niezbędne do właściwego zarządzania konwergencją: struktura zachowanie i kultura organizacji.

4 Organy decyzyjne Kompetencje podzielono zgodnie z zasadami połączonej misji. - Komisja Sieci i Infrastruktury (CIR): sieci, interconnection i dostęp, numeracja oraz planowanie wykorzystania widma częstotliwości - Komisja Wyrobów i Sieci (CSP): treści nadawane w sieciach (pluralizm polityczny, ochrona nieletnich, reklama...) - Rada: wszystkie zagadnienia konwergencji (regulacja cen i nadzór, zasady konkurencji w sektorze mediów…) oraz narządzia (Rejestr Operatorów Łączności).

5 Komisja Sieci i Infrastruktury Komisja Wyrobów i Usług
Rada i Komisje Prezes Enzo Cheli Rada Komisja Sieci i Infrastruktury Komisja Wyrobów i Usług Silvio Traversa Vincenzo Monaci Alessandro Luciano Mario Lari Paola Manacorda Antonio Pilati Alfredo Meocci Giuseppe Sangiorgi

6 Struktura operacyjna Skutecznie działający regulator odpowiedzialny za systemy łączności musi posiadać strukturę operacyjną pozwalającą na uporanie się z problemami: - wysokiej złożoności zagadnień; - zarządzania kombinacją kwalifikacji (technicznych, ekonomicznych i prawniczych); - elastyczności niezbędnej do sprostania szybkim zmianom otoczenia, nieustającemu postępowi technicznemu/zaburzeniom finansowym.

7 AGCOM - struktura macierzowa
DZIAŁANIA KWALIFIKACJE Departament Regulacji (Stanowienie przepisów) Departament Nadzoru i Kontroli (Monitorowa-nie przestrzegania przepisów i decyzji AGCOM ) Departament gwarancji i sporów (Rozstrzyganie sporów, sankcjonowanie ochrony konsumentów) Służby analiz gospodarczych i rynkowych Służby ds. agadnień prawnych i społecznych Służby technologiczne

8 AGCOM - struktura formalna
Stosunki instytucjonalne Sekretariat Generalny Public relations i kontakty z prasą Zagadnienia prawne i społeczne Służby finansowe i kadrowe Wykonawczy Zarząd Koordynacyjny Stosunki europejskie i międzynarodowe Komitet Usług Komitet Departamentów Dokumentacja i publikacje Regulacja Nadzór i kontrola Gwarancje i spory Analiza gospodarcza i rynkowa Technologia

9 Kultura i zachowanie Dobrze działający połączony regulator wymaga: właściwej mieszanki kulturowej (zachęcanie prawników, inżynierów, ekonomistów i socjologów do współpracy; porozumienie “ponadkulturowe”); organizacji sprzyjającej “uczeniu się poprzez pracę” (wspólne kreowanie polityki; dzielenie się informacją).

10 Wykształcenie pracowników AGCOM
INNE 42% PRAWNICZE 24% TECHNICZNE 14% EKONOMICZNE 12% SOCJOLOGICZNE 8%

11 Kilka przykładów skutecznej pracy zespołowej
Już z powodzeniem uruchomiono specjalne zespoły “ponadkulturowe” do pracy nad szczegółowymi zagadnieniami sektorowymi: monitorowaniem dostępu partii politycznych do mediów; implementacją dyrektywy “Telewizja bez Granic” programem naziemnej telewizji cyfrowej; regulacjami dotyczącymi uwolnienia pętli lokalnej; regulacją przenaszalności numerów w telefonii komórkowej. Takie podejście jeszcze bardziej się rozwinie w ramach nowych ram regulacyjnych UE….

12 Model finansowania AGCOM
Odpowiednie i stałe finansowanie jest niezbędne dla zapewnienia oczekiwanych wyników, jak też szybkości reakcji na pojawiające się potrzeby; W prawodawstwie przewidziano system mieszany: fundusze publiczne zagwarantowane w Ustawie Budżetowej (ok. 23 mln € na 2003r.); fundusze prywatne (na mocy ustawy 249/97) do 1‰ (obecnie 0,50‰) przychodów spółek telekomunikacyjnych i medialnych (ok. 15 mln € w 2003r.) System mieszany gwarantuje odpowiedzialność, a jednocześnie niezależność od rządu i uczestników rynku.

13 Zmierzając do konwergencji otoczenia
Do tej pory, w oczekiwaniu na urzeczywistnienie się konwergencji na rynkach, konwergencja była dla AGCOM jedynie sposobem myślenia; weszły w życie nowe ramy regulacyjne UE dla elektronicznych sieci łączności; w ramach nowych regulacji, połączony urząd regulacji jest niewątpliwie najlepszą metodą sprostania nowym wyzwaniom w dziedzinie regulacji; kilka przykładów: nowe interaktywne usługi przenoszone na platformie 3G, stałe szerokopasmowe i cyfrowe platformy telewizyjne.

14 Kwestia dostępu W nowym otoczeniu technologicznym dostęp stał się kluczowym zagadnieniem dla skutecznej regulacji konwergencji. Konwergencja przypomina kilkupiętrowy budynek, gdzie zadaniem regulatora jest zapewnienie sprawiedliwych i niedyskryminujących warunków dostępu pomiędzy poszczególnymi piętrami. ODBIORCY KOŃCOWI TREŚCI SIECI USŁUGI

15 Regulowanie konwergencji: sprawa SKY
Przed wyrażeniem zgody na dokonanie przez SKY fuzji Stream i Tele+, UE postawiła kilka warunków dotyczących dostępu: dostępu do platformy dla innych dostawców usług; dostępu do treści dla innych platform; dostępu do usług dla odbiorców końcowych (gwarancje zawarcia nowych umów). AGCOM będzie nadzorował realizację tych zobowiązań. W takich sprawach najlepiej sprawdza się współpraca interdyscyplinarnych zespołów i organu decyzyjnego (Rady).

16 Wnioski Podsumowując, zorganizowanie połączonego urzędu regulacji jest ambitnym wyzwaniem, wiążącym się z problemami w zakresie: rekrutacji ludzi o odpowiednich kwalifikacjach; nakreśleniem interdyscyplinarnej organizacji; stworzenia wspólnej kultury organizacji. Włochom udało się sprostać temu wyzwaniu i są obecnie gotowe do regulacji konwergencji; Pozostałe kraje europejskie poszły w ich ślady, w kierunku modelu połączonego, zgodnie z nowymi ramami regulacyjnymi UE.


Pobierz ppt "AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google