Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem Paola M. Manacorda Komisarz AGCOM Modele urzędów regulacji radiofonii i telewizji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem Paola M. Manacorda Komisarz AGCOM Modele urzędów regulacji radiofonii i telewizji."— Zapis prezentacji:

1 1 AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem Paola M. Manacorda Komisarz AGCOM Modele urzędów regulacji radiofonii i telewizji na podstawie doświadczeń europejskich Warszawa, 19 listopad 2003r.

2 2 AGCOM: fakty i liczby Utworzony w 1997r. (Ustawa Nr249/97) Działa od 1998r. Niezależny od rządu i składa doroczne sprawozdania Parlamentowi Zarząd: Prezes i 8 Komisarzy Personel: docelowo 320 (obecnie:ok. 250) Siedziby: Neapol i Rzym Obecny budżet: ok. 38 mln

3 3 Podstawowe czynniki niezbędne do zarządzania konwergencją AGCOM już w założeniach pomyślano, jako regulatora połączonego, z kompetencjami obejmującymi sektor telekomunikacyjny i audiowizualny (oraz w pewnym zakresie: prasę i prawa autorskie) Z sześcioletniego doświadczenia wynikają pewne strategiczne czynniki, niezbędne do właściwego zarządzania konwergencją: a) struktura b) zachowanie i kultura organizacji.

4 4 Organy decyzyjne Kompetencje podzielono zgodnie z zasadami połączonej misji. - Komisja Sieci i Infrastruktury (CIR): sieci, interconnection i dostęp, numeracja oraz planowanie wykorzystania widma częstotliwości - Komisja Wyrobów i Sieci (CSP): treści nadawane w sieciach (pluralizm polityczny, ochrona nieletnich, reklama...) -Rada: wszystkie zagadnienia konwergencji (regulacja cen i nadzór, zasady konkurencji w sektorze mediów…) oraz narządzia (Rejestr Operatorów Łączności).

5 5 Rada i Komisje Prezes Enzo Cheli Rada Komisja Sieci i Infrastruktury Komisja Wyrobów i Usług Silvio Traversa Vincenzo Monaci Alessandro Luciano Mario Lari Paola Manacorda Antonio Pilati Alfredo Meocci Giuseppe Sangiorgi

6 6 Struktura operacyjna Skutecznie działający regulator odpowiedzialny za systemy łączności musi posiadać strukturę operacyjną pozwalającą na uporanie się z problemami: - wysokiej złożoności zagadnień; - zarządzania kombinacją kwalifikacji (technicznych, ekonomicznych i prawniczych); - elastyczności niezbędnej do sprostania szybkim zmianom otoczenia, nieustającemu postępowi technicznemu/zaburzeniom finansowym.

7 7 AGCOM - struktura macierzowa Służby technologiczne Służby ds. agadnień prawnych i społecznych Departament Regulacji (Stanowienie przepisów) Służby analiz gospodarczych i rynkowych Departament Nadzoru i Kontroli (Monitorowa- nie przestrzegania przepisów i decyzji AGCOM ) Departament gwarancji i sporów ( Rozstrzyganie sporów, sankcjonowanie ochrony konsumentów) KWALIFIKACJE DZIAŁANIA

8 8 Sekretariat Generalny Stosunki instytucjonalne Public relations i kontakty z prasą Stosunki europejskie i międzynarodowe Zagadnienia prawne i społeczne Służby finansowe i kadrowe Gwarancje i spory Nadzór i kontrola Regulacja Komitet Departamentów Dokumentacja i publikacje Analiza gospodarcza i rynkowa Technologia Wykonawczy Zarząd Koordynacyjny Komitet Usług AGCOM - struktura formalna

9 9 Kultura i zachowanie Dobrze działający połączony regulator wymaga: właściwej mieszanki kulturowej (zachęcanie prawników, inżynierów, ekonomistów i socjologów do współpracy; porozumienie ponadkulturowe); organizacji sprzyjającej uczeniu się poprzez pracę (wspólne kreowanie polityki; dzielenie się informacją).

10 10 Wykształcenie pracowników AGCOM INNE 42% TECHNICZNE 14% EKONOMICZNE 12% PRAWNICZE 24% SOCJOLOGICZNE 8%

11 11 Kilka przykładów skutecznej pracy zespołowej Już z powodzeniem uruchomiono specjalne zespoły ponadkulturowe do pracy nad szczegółowymi zagadnieniami sektorowymi: –monitorowaniem dostępu partii politycznych do mediów; –implementacją dyrektywy Telewizja bez Granic –programem naziemnej telewizji cyfrowej; –regulacjami dotyczącymi uwolnienia pętli lokalnej; –regulacją przenaszalności numerów w telefonii komórkowej. Takie podejście jeszcze bardziej się rozwinie w ramach nowych ram regulacyjnych UE….

12 12 Model finansowania AGCOM Odpowiednie i stałe finansowanie jest niezbędne dla zapewnienia oczekiwanych wyników, jak też szybkości reakcji na pojawiające się potrzeby; W prawodawstwie przewidziano system mieszany: –fundusze publiczne zagwarantowane w Ustawie Budżetowej (ok. 23 mln na 2003r.); –fundusze prywatne (na mocy ustawy 249/97) do 1 (obecnie 0,50) przychodów spółek telekomunikacyjnych i medialnych (ok. 15 mln w 2003r.) System mieszany gwarantuje odpowiedzialność, a jednocześnie niezależność od rządu i uczestników rynku.

13 13 Zmierzając do konwergencji otoczenia Do tej pory, w oczekiwaniu na urzeczywistnienie się konwergencji na rynkach, konwergencja była dla AGCOM jedynie sposobem myślenia; 25.07.2003 weszły w życie nowe ramy regulacyjne UE dla elektronicznych sieci łączności; w ramach nowych regulacji, połączony urząd regulacji jest niewątpliwie najlepszą metodą sprostania nowym wyzwaniom w dziedzinie regulacji; kilka przykładów: nowe interaktywne usługi przenoszone na platformie 3G, stałe szerokopasmowe i cyfrowe platformy telewizyjne.

14 14 Kwestia dostępu W nowym otoczeniu technologicznym dostęp stał się kluczowym zagadnieniem dla skutecznej regulacji konwergencji. Konwergencja przypomina kilkupiętrowy budynek, gdzie zadaniem regulatora jest zapewnienie sprawiedliwych i niedyskryminujących warunków dostępu pomiędzy poszczególnymi piętrami. TREŚCI SIECI ODBIORCY KOŃCOWI USŁUGI

15 15 Regulowanie konwergencji: sprawa SKY Przed wyrażeniem zgody na dokonanie przez SKY fuzji Stream i Tele+, UE postawiła kilka warunków dotyczących dostępu: dostępu do platformy dla innych dostawców usług; dostępu do treści dla innych platform; dostępu do usług dla odbiorców końcowych (gwarancje zawarcia nowych umów). AGCOM będzie nadzorował realizację tych zobowiązań. W takich sprawach najlepiej sprawdza się współpraca interdyscyplinarnych zespołów i organu decyzyjnego (Rady).

16 16 Wnioski Podsumowując, zorganizowanie połączonego urzędu regulacji jest ambitnym wyzwaniem, wiążącym się z problemami w zakresie: rekrutacji ludzi o odpowiednich kwalifikacjach; nakreśleniem interdyscyplinarnej organizacji; stworzenia wspólnej kultury organizacji. Włochom udało się sprostać temu wyzwaniu i są obecnie gotowe do regulacji konwergencji; Pozostałe kraje europejskie poszły w ich ślady, w kierunku modelu połączonego, zgodnie z nowymi ramami regulacyjnymi UE.


Pobierz ppt "1 AGCOM: doświadczenia i wyzwania stojące przed połączonym regulatorem Paola M. Manacorda Komisarz AGCOM Modele urzędów regulacji radiofonii i telewizji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google