Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne Anna Kobylańska, adwokat 17 kwietnia 2012 www.pwc.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne Anna Kobylańska, adwokat 17 kwietnia 2012 www.pwc.pl."— Zapis prezentacji:

1 Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne Anna Kobylańska, adwokat 17 kwietnia 2012 www.pwc.pl

2 PwC Agenda 1.Reklama w Internecie w świetle prawa polskiego 2.Planowane zmiany przepisów dotyczące wykorzystania plików cookie 3.Marketing szeptany 4.Uprawnienia przysługujące konsumentom w razie naruszenia ich praw Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 2 17 kwietnia 2012

3 PwC Reklama w Internecie w prawie polskim -przepisy o zakazie rozsyłania spamu -przepisy o uprawnieniu do przechowywania plików tekstowych w końcowym urządzeniu abonenta (np. plików cookie) -przepisy o przetwarzaniu danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 3 17 kwietnia 2012 Brak specjalnych przepisów, które odróżniałyby prowadzenie reklamy w Internecie od prowadzenia reklamy w formie tradycyjnej Wyjątki:

4 PwC Akty prawne Dyrektywa 2009/136/WE (UE Cookie Directive) zmieniająca: -dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE) Ustawa z 18 lipca 2oo2 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 4 17 kwietnia 2012

5 PwC Profilowanie użytkowników Internetu Dostępne narzędzia: -pliki cookie -web tagi, web bug, tracking bug, tracking piksel Wykorzystanie zebranych danych: -tworzenie profili użytkowników Internetu -śledzenie zachowań w celu ustalenia najefektywniejszych reklam -kierowanie reklam zgodnie z ustalonymi profilami -optymalizacja baz klienckich -raportowanie skuteczności przez zliczanie aktywności (kliknięć) Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 5 17 kwietnia 2012

6 PwC Pliki cookie a dane osobowe Pliki cookie: -niewielkie pliki umożliwiające dostawcom usług internetowych rozpoznanie komputera użytkownika -fragment tekstu przechowywany na komputerze użytkownika, wysyłany jako fragment nagłówka http -mogą zawierać informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, ale w połączeniu z innymi informacjami o jego zachowaniu pozwalają na ustalenie jego tożsamości Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 6 17 kwietnia 2012

7 PwC Pliki cookie – stan prawny Stan prawny: -0b0wiązujące przepisy polskich ustaw -przepisy unijne do zaimplementowania -projekt nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne Różne interpretacje obowiązku uzyskania świadomej zgody użytkownika Internetu na przetwarzanie jego danych uzyskanych za pomocą plików cookie Prawo telekomunikacyjne – zgoda na przechowywanie danych Prawo o ochronie danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 7 17 kwietnia 2012

8 PwC Dyrektywa 2009/136/WE Zmiana art. 5 (3) dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE): Państwa członkowskie zapewniają, aby przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika było dozwolone wyłącznie pod warunkiem, że dany abonent lub użytkownik wyraził zgodę zgodnie z dyrektywą 95/46/WE po otrzymaniu jasnych i wyczerpujących informacji, między innymi o celach przetwarzania. Wcześniej: Państwa Członkowskie zapewniają, że korzystanie z sieci łączności elektronicznej w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowanej na terminalu abonenta lub użytkownika jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem że abonent lub użytkownik otrzyma jasną i wyczerpującą informację zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, między innymi o celach przetwarzania, oraz zostanie zaoferowane mu prawo do odmówienia zgody na takie przetwarzanie przez kontrolera danych. Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 8 17 kwietnia 2012

9 PwC Przykłady nowych regulacji Francja -szczegółowe dookreślenie sposobu uzyskiwania zgody i wyjątków od tej reguły Wielka Brytania -miękkie lądowanie (soft landing) Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 9 17 kwietnia 2012

10 PwC Marketing szeptany Word of mouth marketing, buzz marketing Działania marketingowe zmierzające do dotarcia z przekazem handlowym do odbiorcy końcowego za pośrednictwem bezpośredniego spontanicznego przekazu Związane z tym pojęciem: -marketing wirusowy -marketing partyzancki Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 10 17 kwietnia 2012

11 PwC Marketing szeptany – stan prawny Stan prawny: Nieuczciwą praktyką rynkową (wg ustawy z 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym) jest praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd, polegająca na: -twierdzeniu lub stwarzaniu wrażenia, że sprzedawca nie działa w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową lub podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą. Czynem nieuczciwej konkurencji (wg ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) jest reklama wprowadzająca w błąd oraz wypowiedź (reklamowa), która sprawia wrażenie neutralnej informacji Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 11 17 kwietnia 2012

12 PwC Prawo konsumenckie Nieuczciwe praktyki rynkowe Uprawnienia konsumentów Konsument może żądać: -zaniechania praktyki -usunięcia skutków praktyki -złożenia określonego oświadczenia -naprawienia wyrządzonej szkody -zasądzenia sumy pieniężnej na cel społeczny Konsument może także żądać: -ukarania za popełnione wykroczenie Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 12 17 kwietnia 2012

13 PwC Prawo konsumenckie Ochrona konkurencji i konsumentów Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Nieuczciwe praktyki rynkowe Czyny nieuczciwej konkurencji: -kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (do 10% przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary) Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne 13 17 kwietnia 2012

14 Pytania? Dziękuję, Anna Kobylańska T © 2012 PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp. k. jest firmą członkowską PricewaterhouseCoopers International Limited. Nazwy PricewaterhouseCoopers i PwC odnoszą się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.


Pobierz ppt "Reklama w Internecie – wybrane aspekty prawne Anna Kobylańska, adwokat 17 kwietnia 2012 www.pwc.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google