Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPO – ROL Działanie 2.2. Scalanie gruntów. Działania 2.2. Scalanie gruntów W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WDRAŻANIE CZERWIEC 2006 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPO – ROL Działanie 2.2. Scalanie gruntów. Działania 2.2. Scalanie gruntów W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WDRAŻANIE CZERWIEC 2006 R."— Zapis prezentacji:

1 SPO – ROL Działanie 2.2. Scalanie gruntów

2 Działania 2.2. Scalanie gruntów W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WDRAŻANIE CZERWIEC 2006 R.

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r., w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 149, poz. 1567, z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r., Nr 116 r., poz. 1206, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004 r., Nr 197, poz. 2032, z późniejszymi zmianami)

4 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r., w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2117, z późniejszymi zmianami) Priorytet 1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.1. Działanie 2.2. Scalanie gruntów Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 2.4. Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Działanie 2.6. Działanie 2.7. Priorytet 3. Pomoc techniczna

5 1.Złożenie wniosków o dofinansowanie projektów Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprosił do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 Wnioski dla działania 2.2. – Scalanie gruntów można było składać terminie od 1 czerwca 2005 r. do 1 sierpnia 2005 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 2. Weryfikacja wniosków przez Urząd Marszałkowski Termin od momentu złożenia wniosku, do Uchwały Zarządu w sprawie wyboru projektów do realizacji, nie może być dłuższy niż 3 miesiące

6 3. Uchwała nr 63/SPO/05 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu z dnia 17 października 2005 r. w sprawie: akceptacji i rekomendacji listy rankingowej projektów złożonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 w zakresie Działania 2.2 Scalanie gruntów. 4. Uchwała nr 3081/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego listy projektów do realizacji, złożonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 w zakresie Działania 2.2 Scalanie gruntów

7 Zabezpieczone środki na realizację Działania 2.2. na lata r. (z przedłużeniem na 2008 r.) dla województwa dolnośląskiego Środki Unii Europejskiej zł Środki Krajowe zł RAZEM zł Stan na X.2005 r.Stan na VI.2006 r zł

8

9

10 PROJEKT SKIEROWANY DO REALIZACJI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI: Scalenie gruntów wsi Krajów Liczba punktów: Kwota pomocy: EFOGR: Współfinansowanie krajowe: Powierzchnia scalenia: ,2150 ha zł zł

11

12 Prace przygotowawcze do Działania 2.2. Scalanie gruntów SPO-ROL Koncepcja projektu ogólnego scalenia (założenia do projektu scalenia gruntów) Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (studium środowiskowe)

13 5. Złożenie wniosku o płatność XII zakończenie I etapu realizacji projektu I.2006 r. – złożenie pierwszego wniosku o płatność weryfikacja wniosku o płatność kontrola w miejscu/siedzibie Beneficjenta VI.2006 r. – zatwierdzenie zlecenia płatności

14 PRZEPŁYW FINANSOWY WOJEWODA STAROSTA MRiRW 80% -§ % - § 2119 OPŁACA FAKTURY WYSTĘPUJE Z WNIOSKIEM O PŁATNOŚĆ DO IW O 80 % INSTYTUCJA WDRAŻAJACA WERYFIKUJE WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PRZEKAZUJE ZLECENIE PŁATNOŚCI DO ARiMR ARiMR PRZELEWA PIENIĄDZE NA KONTO STAROSTY – 80% PRZELEWA PIENIĄDZE 80% NA KONTO MRiRW

15

16 Aktualnie prowadzone prace przygotowawcze na kolejny okres programowania : Chróścina gmina Góra Witoszyce gmina Góra Trójca gmina Zgorzelec Krzydlina Mała gmina Wołów Krzydlina Wielka gmina Wołów Sucha Górna gmina Polkowice Kaźmierzów gmina Polkowice Szklary Dolne gmina Chocianów Różanka gmina Międzylesie Koźlice gmina Gaworzyce

17 Kontakt: IMIĘ i NAZWISKOTELEFONFAX Dyrektor - Geodeta Województwa: Robert Pajkert Zastępca Dyrektora Stanisław Talerzowski Kierownik: Beata Błaż Specjalista: Agnieszka Król Specjalista: Jacek Koperdowski Wydział Geodezji i Kartografii ul. Dobrzyńska 21/ Wrocław Przydatne adresy: www. minrol.gov.pl

18 Dziękuję bardzo za uwagę


Pobierz ppt "SPO – ROL Działanie 2.2. Scalanie gruntów. Działania 2.2. Scalanie gruntów W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WDRAŻANIE CZERWIEC 2006 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google