Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPO – ROL Działanie 2.2. „Scalanie gruntów”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPO – ROL Działanie 2.2. „Scalanie gruntów”."— Zapis prezentacji:

1 SPO – ROL Działanie 2.2. „Scalanie gruntów”

2 WDRAŻANIE Działania 2.2. „Scalanie gruntów”
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM CZERWIEC 2006 R.

3 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju. (Dz. U
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r., Nr 116 r., poz. 1206, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r., w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 (Dz. U. z 2004 r., Nr 149, poz. 1567, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” (Dz. U. z 2004 r., Nr 197, poz. 2032, z późniejszymi zmianami)

4 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r., w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2117, z późniejszymi zmianami) Priorytet 1. „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym” Priorytet 2. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” Działanie 2.1. Działanie 2.2. „Scalanie gruntów” Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Działanie 2.4. Działanie 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” Działanie 2.6. Działanie 2.7. Priorytet 3. „Pomoc techniczna”

5 Złożenie wniosków o dofinansowanie projektów
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprosił do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” Wnioski dla działania 2.2. – Scalanie gruntów można było składać terminie od 1 czerwca 2005 r. do 1 sierpnia 2005 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 2. Weryfikacja wniosków przez Urząd Marszałkowski Termin od momentu złożenia wniosku, do Uchwały Zarządu w sprawie wyboru projektów do realizacji, nie może być dłuższy niż 3 miesiące

6 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu
3. Uchwała nr 63/SPO/05 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu z dnia 17 października 2005 r. w sprawie: akceptacji i rekomendacji listy rankingowej projektów złożonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie Działania 2.2 „Scalanie gruntów”.    4. Uchwała nr 3081/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego listy projektów do realizacji, złożonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie Działania 2.2 „Scalanie gruntów”   

7 Środki Unii Europejskiej
Zabezpieczone środki na realizację Działania na lata r. (z przedłużeniem na 2008 r.) dla województwa dolnośląskiego Stan na X.2005 r. Stan na VI.2006 r. Środki Unii Europejskiej Środki Krajowe RAZEM

8

9

10 PROJEKT SKIEROWANY DO REALIZACJI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI:
Scalenie gruntów wsi Krajów Liczba punktów: 59 Powierzchnia scalenia: 540,2150 ha Kwota pomocy: EFOGR: Współfinansowanie krajowe: 1  zł

11

12 Prace przygotowawcze do Działania 2.2. „Scalanie gruntów” SPO-ROL
Koncepcja projektu ogólnego scalenia (założenia do projektu scalenia gruntów) Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (studium środowiskowe)

13 5. Złożenie wniosku o płatność
XII zakończenie I etapu realizacji projektu I.2006 r. – złożenie pierwszego wniosku o płatność weryfikacja wniosku o płatność kontrola w miejscu/siedzibie Beneficjenta VI.2006 r. – zatwierdzenie zlecenia płatności

14 PRZELEWA PIENIĄDZE 80% NA KONTO MRiRW INSTYTUCJA WDRAŻAJACA
PRZEPŁYW FINANSOWY MRiRW WOJEWODA PRZELEWA PIENIĄDZE 80% NA KONTO MRiRW 80% -§ 2118 20% - § 2119 STAROSTA OPŁACA FAKTURY WYSTĘPUJE Z WNIOSKIEM O PŁATNOŚĆ DO IW O 80 % ARiMR INSTYTUCJA WDRAŻAJACA PRZELEWA PIENIĄDZE NA KONTO STAROSTY – 80% WERYFIKUJE WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PRZEKAZUJE ZLECENIE PŁATNOŚCI DO ARiMR

15

16 Aktualnie prowadzone prace przygotowawcze na kolejny okres programowania 2007 - 2013:
Chróścina gmina Góra Witoszyce gmina Góra Trójca gmina Zgorzelec Krzydlina Mała gmina Wołów Krzydlina Wielka gmina Wołów Sucha Górna gmina Polkowice Kaźmierzów gmina Polkowice Szklary Dolne gmina Chocianów Różanka gmina Międzylesie Koźlice gmina Gaworzyce

17 Wydział Geodezji i Kartografii ul. Dobrzyńska 21/23 50-403 Wrocław
Kontakt: IMIĘ i NAZWISKO TELEFON FAX Dyrektor - Geodeta Województwa: Robert Pajkert Zastępca Dyrektora Stanisław Talerzowski Kierownik: Beata Błaż Specjalista: Agnieszka Król Specjalista: Jacek Koperdowski Przydatne adresy:

18 Dziękuję bardzo za uwagę


Pobierz ppt "SPO – ROL Działanie 2.2. „Scalanie gruntów”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google