Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiej Andrzej Kraśniewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiej Andrzej Kraśniewski."— Zapis prezentacji:

1 1 1Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiej Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

2 2 2Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski Systemy szkolnictwa wyższego w Europie (kształcenia inżynierów) charakteryzują się znaczną różnorodnością struktura studiów programy studiów uzyskiwane kwalifikacje formalne (dyplomy) KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW W EUROPIE

3 3 3Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski STRUKTURA SYSTEMU STUDIÓW poziom mgr inż. profil zawodowy profil akademicki system binarny poziom inż. ? system 2-stopniowy studia II stopnia studia I stopnia poziom mgr inż. poziom inż.

4 4 4Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski KWALIFIKACJE FORMALNE (DYPLOMY) Akademiingeniør Bachelor of Arts Bachelor of Engineering Bachelor of Science Civilingeniør Civilingenjör Diplom-Ingenieur Diplom-Ingenieur ETH Diplom-Ingenieur (FH) Diplomi-Insinöör Diplomirani Inženir Doktor-Ingenieur Dottore in Ingegneria Engenheiro Europa-Ingenieur Ingenieur (grad.) Ingeniør Inginer Insinööri Ingeniero Químico Ingeniero Superior Ingeniero Técnico Ingénieur civil Ingénieur diplomé Ingénieur industriel Ingénieur technicien Inženyr Inžinier Inżynier Magister Inżynier Master of Arts Master of Engineering Master of Science Okleveles mérnök Okleveles üzemmérnök Sivilingeniør Teknikfræðingur Teknikumingeniør Verkfræðingur źródło: K. Hernault (Siemens)

5 5 5Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski Proces Boloński ( ) Europejska Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego European Higher Education Area PROCES BOLOŃSKI - 29 państw, w tym POLSKA Konieczność harmonizacji systemów kształcenia, nie tylko inżynierów Deklaracja Bolońska (1999) dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb europejskiego rynku pracy stworzenie warunków do przemieszczania się obywateli zwiększenie konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego

6 6 6Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski 2(3)-stopniowy system studiów punktowy system rozliczania osiągnięć studentów (European Credit Transfer System - ECTS) przepływ (mobilność) studentów i wykładowców czytelność, porównywalność i uznawalność stopni (dyplomów) FILARY EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI SZ. W.

7 7 7Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski studia I stopnia DWU(TRZY)STOPNIOWY SYSTEM STUDIÓW studia II stopnia studia III stopnia studia jednolite

8 8 8Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski za zaliczenie przedmiotu student uzyskuje określoną liczbę punktów określona jest minimalna liczba punktów niezbędna do - zaliczenia kolejnego semestru - ukończenia studiów punkty mogą być zdobywane na innej uczelni, także zagranicznej PUNKTOWY SYSTEM ROZLICZANIA European Credit Transfer System - ECTS

9 9 9Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski MOBILNOŚĆ STUDENTÓW uczelnia A mobilność pozioma uczelnia B (za granicą) studia II stopnia studia I stopnia uczelnia A mobilność pionowa uczelnia B (za granicą) studia II stopnia studia I stopnia możliwa zmiana kierunku studiów

10 10 Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski WSPÓLNE PROGRAMY STUDIÓW (JOINT DEGREES) Studia prowadzone wspólnie przez dwie uczelnie wspólnie opracowane programy studiów porównywalne okresy studiowania w uczelniach partnerskich wspólnie prowadzone prace dyplomowe wymiana wykładowców wspólny dyplom - dyplomy obu uczelni - dyplom + (wspólny) certyfikat uczelnia Auczelnia B (za granicą) Wspólne programy studiów - znak firmowy szkolnictwa europejskiego

11 11 Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski PROGRAMY UE WSPIERAJĄCE MOBILNOŚĆ kilkumiesięczne okresy studiów na uczelni zagranicznej : ponad 1 mln studentów, w tym kilka tysięcy polskich studentów rocznie 2002: Socrates-Erasmus Student Charter wymiana wykładowców projekty dydaktyczne realizowane wspólnie przez uczelnie z różnych krajów Socrates-Erasmus (ok. 1 mld euro ) kilkumiesięczne okresy praktyki zawodowej w firmach zagranicznych Leonardo da Vinci

12 12 Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski MOBILNOŚĆ WIRTUALNA Kształcenie bez granic (transnational education) wspólny program studiów ośrodek kształcenia filia student franchising uczelnia instytucja nadzorująca (wydająca dyplom) uczelnia

13 13 Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski CZYTELNOŚĆ I PORÓWNYWALNOŚĆ DYPLOMÓW SUPLEMENT DO DYPLOMU (Diploma Supplement) system studiów w kraju program studiów indywidualne osiągnięcia studenta narzędzie oceny absolwentów przez pracodawców na globalnym rynku pracy? inicjatywa Komisji Europejskiej, Rady Europy i UNESCO wydawany w 2 językach obecnie - opcjonalnie od obowiązkowo

14 14 Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski UZNAWALNOŚĆ WYKSZTAŁCENIA UZNAWALNOŚĆ DO CELÓW AKADEMICKICH (dalsze kształcenie) Lisbon Recognition Convention Konwencja Lizbońska (1997) podpisana przez 41 krajów Zasada: Uznawać porównywalne kwalifikacje, jeśli nie ma wyraźnych przeciwwskazań

15 15 Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski UZNAWALNOŚĆ WYKSZTAŁCENIA UZNAWALNOŚĆ DO CELÓW ZAWODOWYCH (podjęcie pracy, wykonywanie zawodu inżyniera) dyrektywy UE zalecenia międzynarod. stowarzyszeń zawod. Fédération Européenne dAssociations dIngénieurs Nationales regulacje krajowe często tworzone przez stowarzyszenia zawodowe

16 16 Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski PROGRAM STUDIÓW Zmieniające się warunki pracy inżynierów i zróżnicowany charakter pracy odejście od kształcenia wąskich specjalistów metody i praktyka pracy inżyniera (problemy) wiedza nietechniczna podstawy teoretyczne (matematyka, fizyka) podstawy dyscypliny technicznej wiedza z obszaru specjalności wiedza spoza obszaru specjalności umiejętności ogólne - samokształcenie - komunikowanie się - praca w zespole - przedsiębiorczość - podejmowanie decyzji - zarządzanie projektem

17 17 Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski PROCES BOLOŃSKI NA NASZYM WYDZIALE Polska uczestniczy formalnie w Procesie Bolońskim od jego zainicjowania (1999) od 1990 r. – system punktowego rozliczania osiągnięć studentów od 1994 r. - studia dwustopniowe możliwość indywidualizacji programu i toku studiów – sprzyja mobilności i kształceniu interdyscyplinarnemu WETI realizuje postulaty Deklaracji Bolońskiej ze znacznym wyprzedzeniem

18 18 Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW A POLITYKA Cele polityczne szefów rządów krajów UE - wizja Europe of knowledge (Lizbona 2000, Barcelona 2002) W 2010 r. w krajach Unii Europejskiej 3% PKB na prace badawczo-rozwojowe (R&D) nowych miejsc pracy w Europie związanych z badaniami naukowymi - znaczna część w obszarze nauk ścisłych i nowoczesnych technologii Szansa dla absolwentów uczelni technicznych, ale... dla absolwentów właściwe przygotowanych

19 19 Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski JAK WYKORZYSTAĆ SZANSĘ? Przygotowanie do pracy w sektorze badawczo-rozwojowym umiejętność myślenia abstrakcyjnego i systemowego umiejętność samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów Jak to osiągnąć? nie lekceważyć przedmiotów teoretycznych działać w kole naukowym skorzystać z programów wymiany międzynarodowej (Socrates-Erasmus) realizować pracę dyplomową w ramach międzynarodowego programu badawczego rozważyć podjęcie studiów doktoranckich

20 20 Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski ZAKOŃCZENIE O pozycji naszego kraju w Europie Wiedzy będzie decydował poziom wykształcenia absolwentów polskich uczelni, zwłaszcza w takich dziedzinach jak nauki ścisłe i nowoczesne technologie Studenci - przyszli inżynierowie - w Was nasza nadzieja

21 21 Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski


Pobierz ppt "1 1Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiejA.Kraśniewski Kształcenie inżynierów z perspektywy integracji europejskiej Andrzej Kraśniewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google