Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Tczew, 22 marca 2011 r.

2 PROGRAM SPOTKANIA Powitanie gości - Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Otwarcie spotkania - Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Prezentacja firmy Flextronics - Bartosz Mazurek, Dyrektor Operacyjny Flextronics Rola Klastra ICT dla rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego - Maciej Filarecki, Dyrektor IT Flextronics, Przewodniczący Pomorskiego Klastra ICT Współpraca szkół i pracodawców w kontekście planowanej modernizacji szkolnictwa zawodowego - Piotr Cymanowski, Dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego i szkół zawodowych z Klastrem ICT – planowane efekty współpracy - Arkadiusz Wódarczyk, kierownik ds. szkoleń i rozwoju Flextronics, Członek Rady Klastra, Sekcja Kapitał Ludzki Dyskusja Przejście po obszarach produkcyjnych

3 ZADANIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Podejmowanie i realizowanie wzajemnie powiązanych działań: trwały i zrównoważony rozwój spójność społeczno - gospodarcza, regionalna i przestrzenna konkurencyjna gospodarka (na podstawie art. 2 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z późn. zm.) Wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli (art. 11 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 roku o samorządzie województwa, tj.: Dz.U. z 2001 Nr 142 poz z późn. zm.)

4 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO 2020 ROKU
Priorytet I. Konkurencyjność Cel strategiczny 2. Wysoki poziom edukacji i nauki Priorytet II. Spójność Cel strategiczny 1. Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej

5 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO 2013 ROKU
Priorytet I: Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej Cel 1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy Cel 3. Rozwój kształcenia ustawicznego Cel 4. Aktywizacja zawodowa osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy Priorytet II. Wzmacnianie integracji społecznej Cel 1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

6 CEL SPOTKANIA Nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami zawodowymi a Klasterem ICT w kontekście planowanej modernizacji kształcenia zawodowego

7 ZAŁOŻENIA: Utworzenie programów nauczania dla zawodu zgodnych z potrzebami pracodawców będących członkami Klastra ICT Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie treści programowych dotyczących realizacji praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu w poszczególnych zawodach. Wykorzystanie doświadczenia pracodawców oraz zaplecza technicznego i technologicznego zakładów pracy do podniesienia efektywności kształcenia zawodowego poprzez wsparcie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wzbogacenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej. Promocja branży ICT w placówkach edukacyjnych (przedszkole, SP, Gimnazjum, LO, SZKOŁY ZAWODOWE). Program: „Od przedszkolaka do inżyniera” Podniesienie kwalifikacji pracowników oraz młodzieży poprzez udział w formach kursowych.

8 SZKOLNICTWO ZAWODOWE Niepubliczne 186 Niepubliczne 14880 Publiczne 65

9 Szkoły kształcące w obszarze zawodowym ICT w woj
Szkoły kształcące w obszarze zawodowym ICT w woj. pomorskim z podziałem na powiaty (za wyjątkiem klas wielozawodowych) * Opracowanie własne na podstawie danych

10 Prezentacja firmy Flextronics
Design. Build. Ship. Service. Prezentacja firmy Flextronics Bartosz Mazurek Design. Build. Ship. Service.

11 HISTORIA KORPORACJI FLEXTRONCS
Rok Wydarzenie 1969 Joe Mckenzie zakłada firmę Flextronics 1980 Nowi właściciele Flextronics: Bob Todd, Joe Sullivan oraz Jack Watts. Bob Todd zostaje pierwszym dyrektorem generalny korporacji 1981 Powstaje pierwsza fabryka Flextronics na terenie Singapuru, założona przez amerykańskiego producenta Mid-80s Początki nowatorskich rozwiązań dostarczanych na rynek 1994 Michael Marks zostaje dyrektorem generalnym korporacji CEO Publiczne notowania na nowojorskiej giełdzie NASDAQ 1993 – 98 Zwiększenie liczby oddziałów operacyjnych oraz wzrost siły roboczej z 3000 do 13000 2000 Dochody przekraczają 5 miliardów dolarów Flextronics zostaje uznany największym, kontraktowym dostawcą usług elektronicznych. (EMS) Powstaje oddział Flextronics w Tczewie 2006 Michael Marks odchodzi na emeryturę, po czym Mike McNamara przejmuje jego obowiązki Ustalenie nowej strategii działania korporacji Flextronics, podział na segmenty rynkowe

12 LOGO FLEXTRONICS 1980 1995 1982 2001 2011 1986

13 O FIRMIE FLEXTRONICS NA ŚWIECIE
200,000 pracowników 20 tys osób zatrudnionych w Logistyce/Usługach Powierzchnia wszystkich fabryk Flextronics na świecie – 27 tys. m2 11 głównych Parków Przemysłowych Ponad 140 oddziałów firmy 30 krajów 4 kontynenty 5 strategicznych segmentów rynkowych ponad $24 mld w rocznym zestawieniu dochodów za FY2010

14 FLEXTRONICS NA MAPIE ŚWIATA
Shown is our regional manufacturing sites focus on low mix / higher volume product types. For instance, San Jose, CA shipped xxx units of “this type of product” in Q3. Austria shipped xxx # of different products last year. 14

15 SEGMENTY RYNKOWE FLEXTRONICS
KOMPUTERY 1 INNE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU 2 INFRASTRUKTURA 3 MEDYCZNY 4 TELEFONY KOM. & URZADZ. CYFROWE 5

16 ZRÓŻNICOWANE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
Source: Flextronics Q3 FY11 Earnings Report 16

17 Nieustanny Rozwój– Nieograniczone działanie, Powtarzalne rozwiązania
PARK PRZEMYSŁOWY W CHINACH Nieustanny Rozwój– Nieograniczone działanie, Powtarzalne rozwiązania 60 tys pracowników Flextronics

18 ODDZIAŁY FLEXTRONICS W POLSCE
Poland Infrastructure Tczew Liczba pracowników Flextronics: 2800 Agencje Pracy Tymczasowej: 300 Poland Global Services Łódź Liczba pracowników: 160

19 ZARZĄD FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND
Janusz Popiela Quality Director Ove Witthuhn Program Mng Director Marta Orszulik-Gębczyńska HR Director Katarzyna Szyca Account Mng Peter Morfopoulos Financial Director Andrzej Połojko Dyrektor Generalny Piotr Dusowski Account Mng Sidhartha (Sid) Satpathy Materials Director Bartosz Mazurek Operations Director Maciej Filarecki IT Director Bruce Greener Engineering & Maintenance Director Weronika Piela Lean&Productivity Manager

20 PARK PRZEMYSŁOWY W POLSCE
Site Details | TCZEW Adres ul. Malinowska 28, Tczew, Polska Date Założenia Kwiecień 2000 Powierzchnia m2 dwóch hal produkcyjnych Zatrudnienie 2,800 pracowników Flextronics pracownicy zatrudnieni przez Agencje pracy Segmenty Rynkowe Infrastruktura; Przemysł; Urządzenia Przykładowe produkty Bezprzewodowe modele, Infrastruktura, moduły infrastruktury telefonii komórkowej oraz stacje RBS (CDMA & GSM), telefony stacjonarne, metro optical multi-service platforms, fixed wireless terminals, network field test equipment, ePayment terminals, płyty główne do TV, LCD, urządzenia do wideokonferencji Certyfikaty ISO 14001:2004, TL 9000-H, ISO 9001:2008 RoHS, CSER Oferta usług wytwórczych: Usługi projektowe Wdrożenia / Prototypowanie PCBA i Test Usługi mechaniczne Montaż systemów Optyka / Test Infrastruktura bezprzewodowa Terminale STB/CPE DF & Logistyka Usługi globalne

21 PARK PRZEMYSŁOWY W POLSCE - PRODUKTY
Sieć Serwery multimediów i punkty dostępowe Pełne spektrum instrumentów do diagnostyki sieci Stacje bazowe Moduły dostępowe/transportowe CDMA & GSM Moduły i mechanika dla UMTS (3G) Układy filtrujące do RBS Wzmacniacze wielopasmowe Optyka Metro optical multi-service platforms Multi-haul WDM platforms (up to 40Gb/s) Telekomunikacja bezprzewodowa Terminale bezprzewodowe Telekomunikacja - PBX Telefony: IP, cyfrowe, analogowe Inne segmenty - Przykłady Produkty konsumenckie

22 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW FLEXTRONICS
FlexTalent – elektroniczny system służący do oceny pracowniczej, tworzenia celów rozwojowych, ewaluacji wyników, rozwóju, ustalania ścieżki kariery, planów działania. FlexUniversity – elektroniczna baza szkoleń e-learningowych z zakresem obejmująca większość działów w firmie, szkolenia dostarczają pracownikom informacji dotyczących korporacyjnych procesów przydatnych w codziennej pracy. Book 24x7 – elektroniczna baza książek, z których można korzystać bezpośrednio na portalu, zawierająca tytuły z bardzo wielu dziedzin. Dzięki temu pracownicy mogą poszerzać swoją wiedzę i rozwój osobisty. Emerging Leaders Development Program – sześciodniowy program szkoleniowy skierowany do wszystkich przełożonych, prowadzony przez certyfikowanych trenerów wewnętrznych. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i dostarcza uczestnikom wiedzy na temat komunikacji, zarządzania, pracy zespołowej itp.

23 KULTURA FIRMY FLEXTRONICS
Kulturę firmy tworzą jej pracownicy, działania i decyzje jakie podejmują każdego dnia. W korporacji Flextronics dążymy do budowania otwartej komunikacji, współpracay, dążenia do osiągania wspólnych celów, a także do przestrzegania wspólnych wartości. “Społeczno-Środowiskowa Odpowiedzialność Biznesu jest nieustannym zaangażowaniem biznesu w przestrzeganie standardów etycznych a także przyczynianie się do ekonomicznego rozwoju biznesu w taki sposób, aby podnosić jakość życia pracowników, współpracować ze społecznością lokalną, dbać o środowisko naturalne i o społeczność w szerokim tego słowa znaczeniu.” Kodeks Postępowania i Etyki Flextronics zapewnia Reputację firmy Flextronics jako organizacji aktywnie przestrzegającej zasad etyki w biznesie. Wszędzie tam gdzie prowadzimy swoją działalność stosujemy się do jednolitych standardów i zasad, tworząc bezpieczne miejsce pracy, gdzie każdy może czuć się dobrze.

24 Platformy Kaizen w Flextronics Tczew
Planowane, sformalizowane Nauka od najlepszych Ekspertów Warsztaty Shingijutsu Wewnętrzne Warsztaty Kaizen Prowadzone przez wewnętrznych Liderów SGA – Inicjatywa dla Zespołów Inicjatywa dla ochotników / Zawody Program Sugestii 3xP, Warsztaty 5S, Przejścia Gemba Walk Zarządu , CFT Nieformalne Sposób życia, codzienna praca

25 Główna nagroda kwartalna 3xP Q1FY11 – pomysł Marcina Neumanna
Przed Po Przestoje na linii 132k$ oszczędności Likwidacja jednego stanowiska klejenia spowodowała powstawanie przestojów w produkcji. Samodzielne wykonanie balansu linii LG umożliwiło równomierne obciążenie stanowisk pracy, co wyeliminowało przestoje na linii. 25 25

26 Nagroda Kwartalna 3xP- Q1
Pomysły Adama Smagały Nagroda Kwartalna 3xP- Q1 Przed Po Ograniczenie wtrąceń zaślepki 7szt Otwory do pomp bez zabezpieczenia 25szt wtrącenia Lista kontrolna 1szt 4szt Cykl usprawnień w obszarze podwieszania detali – zawias do szafy 6201 – 25szt. Stworzenie specjalnych ramek dla detalu ERBH-SXA /1C/R1B_950, dzięki czemu zamiast 1szt wiszą 4. Stworzenie listy kontrolnej mającej na celu weryfikację ilość i kolor farby wsypywanej do zbiornika. Zabezpieczenie zbiorników z farbą specjalnymi zaślepkami, co ograniczyło wtrącenia w farbie. Długi czas malowania detali produkcyjnych – na 1 haku wisiał 1 detal, dla zawiasu szafy 6201 wisiało 7szt. Pojawianie się wtrąceń w farbie poprzez otwarte otwory do pomp proszkowych.

27 ________ _______ ________ _____ Nagrody Dodatkowe
________ _______ Kreatywność i oryginalność. Jasna prezentacja, efektywne użycie pomocy wizualnych. ________ _____ Orły z Malarnii: pralka do filtrów Fault Fighters : fixtura

28 ___ ________ ____________
Finał II Campusowych Zawodów SGA ________ _____ ___ ________ ____________ ________ ___________ Champion 1st Runner Up 2nd Runner Up Office Supply Chain Operations RouTeam Pack Team Eagles FlexBay Ideas Sowers Motomans Project N Code Masters Fault Fighters

29 Warsztaty Shingijutsu (6-10.09.2010)
Warsztaty Kaizen mające na celu wdrożenie „przełomowych” usprawnień, zmianę sposobu myślenia oraz naukę od Ekspertów. Shingijutsu – czołowa firma konsultingowa w zakresie Systemu Produktyjnego Toyoty (TPS) Nazwe można przetłumaczyć jako: shin: nowy gijutsu: umiejętność, techniki, technologia

30 FlexInfrastructure Globalne Zawody Lean FY’10
7 Zespołów  Penang (Malezja), Champion Tczew Enclosures (Polska), Runners Up Austin Manufacturing (USA), Jury’s Speial Award Guadalahara Enclosures (Meksyk), Austin Services (USA), Zhuhai (Chiny), Guadalajara Infrastructure (Meksyk). NASZ PROJEKT: System ciągniony Od Drzwi do Drzwi oraz Wzrost Produktywności dla Strumienia Wartości Ericsson

31 Rola Klastra ICT dla rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego
Maciej Filarecki

32 Definicja i struktura klastra
Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji B+R w poszczególnych dziedzinach konkurujących między sobą, ale również współpracujących M. Porter (2001) Firma ICT/ETI Jednostka B+R, instytucja otoczenia biznesu, administracja publiczna Klastry wysokich technologii powstają zwykle wokół dynamicznych ośrodków B+R ICT – Information and Communication Technology (technologie informacyjne i telekomunikacyjne) 32 32

33 Klaster jako współpraca w ramach potrójnej helisy (złotego trójkąta)
Biznes Nauka Administracja 33

34 Pomorski Klaster ICT - Klaster Kluczowy Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski przyznał Pomorskiemu Klastrowi ICT status Klastra Kluczowego, co oznacza, że Klaster uważany jest za jeden z sektorów odgrywających znaczącą rolę w gospodarczym rozwoju Regionu ( ) Tylko trzy klastry w Regionie mogą się poszczycić statusem Klastra Kluczowego 34 34

35 Misja, wizja i cele Klastra
Rozpoznawalny w skali światowej, innowacyjny i atrakcyjny pomorski klaster ICT integrujący partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi partnerami ICT. Misja Klaster ICT stwarza szczególnie korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra. Cele strategiczne: Cel 1: Ułatwianie dostępu do nowej wiedzy i stymulowanie innowacji Cel 2: Zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich Cel 3: Rozwój współpracy między uczestnikami klastra i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw Cel 4: Promocja klastra jako atrakcyjnego i innowacyjnego ośrodka ICT 35

36 Struktura Pomorskiego Klastra ICT
Zgromadzenie Członków Rada Klastra Animator Klastra Projekty Administrator Klastra Grupy Zadaniowe 36 36

37 Kto tworzy Pomorski Klaster ICT
Pomorski klaster ICT składa się z 3 zasadniczych podsektorów: szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego produkującego zarówno wyroby gotowe jak i podzespoły elektroniczne, sektora usług informatycznych (produkcji oprogramowania, jego elementów, usług utrzymania systemów informatycznych, przetwarzania baz danych,…) sektora usług telekomunikacyjnych. Obecnie klaster to Politechnika Gdańska + ponad 80 Uczestników Klastra 37

38 Zatrudnienie w Klastrze
Przedsiębiorstwa Duże Średnie Małe Mikro Ilość podmiotów 12 9 21 33 Liczb zatrudnionych osób 7391 1143 420 133 9087 % 81,3% 12,6% 4,6% 1,5% 38

39 Delloitte Business Consulting
„Pomorski Klaster ICT jest najlepszym reprezentantem tego sektora w kraju oraz jednym z najbardziej zaawansowanych pod względem rozwoju klastrów w Polsce.” Delloitte Business Consulting Benchmarking klastrów w Polsce. Raport dedykowany. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010 39

40 Współpraca szkół i pracodawców w kontekście planowanej modernizacji szkolnictwa zawodowego
Piotr Cymanowski

41 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ. POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Głównymi przesłankami modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce są min.: globalizacja i rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, przekształcenia w gospodarce, nowe techniki i technologie (szczególnie informacyjno-komunikacyjne), 4. zmiany w organizacji pracy, wynikające częściowo ze zmian technologicznych i wzrostu oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu umiejętności pracowników.

42 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ. POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Do kwalifikacji i umiejętności wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami poprzez kształcenie: w trybie formalnym (szkolnym), w trybie pozaformalnym (dokształcanie, doskonalenie i szkolenie), w trybie nieformalnym (samouczenie się oraz doświadczenie uzyskane w pracy).

43 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ. POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Powoduje to ciągłą konfrontację szkolnictwa zawodowego z tymi wymaganiami, a w konsekwencji wymusza dostosowywanie podaży umiejętności do potrzeb rynku pracy, oczekującego nowych umiejętności w nowych miejscach pracy

44 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ. POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego – proponuje się usprawnienie procedur tworzenia klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego poprzez zapewnienie możliwości zgłaszania nowych zawodów do klasyfikacji przez organizacje branżowe i pracodawców oraz stowarzyszenia zawodowe. Przykład podziału zawodu na kwalifikacje w zawodzie elektryk 724[01] Kwalifikacja Kwalifikacja 2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

45 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ. POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Priorytetowym działaniem w zakresie dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy jest prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego, w powiązaniu z pracodawcami. Wpływ pracodawców na proces kształcenia zawodowego powinien być wkomponowany w jego planowanie, organizowanie, realizację oraz ewaluację.

46 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ. POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Proponowany zakres współpracy obejmuje m. in.: • tworzenie sieci zakładów pracy, w których uczniowie i słuchacze ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą odbywać kształcenie praktyczne; • podniesienie poziomu praktyk zawodowych poprzez wypracowanie, we współpracy szkół z pracodawcami, lub zrzeszeniami branżowymi pracodawców, standardów praktyk w poszczególnych zawodach; skuteczna promocja szkolnictwa zawodowego powodująca wzrost zainteresowania uczniów świadomym wyborem drogi zawodowej ;

47 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ. POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. • wspieranie szkół w zakresie wyposażenia bazy dydaktycznej, w tym w nowoczesne środki dydaktyczne i materiały; • udział pracodawców w organizowaniu dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla uczniów ostatnich klas w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, zwiększających szansę ich zatrudnienia po ukończeniu szkoły; współpraca z dyrektorem szkoły przy tworzeniu programu praktycznej nauki zawodu • prowadzenie przez pracodawców doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej szkół.

48 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ. POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe będzie można przystępować: • w trakcie nauki w zasadniczej szkole zawodowej lub w technikum (konkretny zawód może być nabywany w jednym, określonym typie szkoły lub w innych formach – kursy, rynek pracy), • po ukończeniu odpowiednich form kursowych kształcenia ustawicznego, • po nabyciu kwalifikacji na otwartym rynku pracy lub za granicą.

49 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJ. POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe to także udział pracodawców różnych branż w tworzeniu sieci ośrodków egzaminacyjnych oraz uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych.

50 Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego i szkół zawodowych z Klastrem ICT - Planowane efekty współpracy Arkadiusz Wódarczyk

51 Demografia w systemie edukacji liczba młodzieży w wieku 16 -18 lat
Wg. danych GUS w 2009 r. jest ok. 1,5 mln młodzieży w wieku lat, tj. o ponad 190 tys. młodzieży mniej (o ok. 12 %) w porównaniu z rokiem 2005 r. w 2030 r. liczba ta spadnie do poziomu ok. 1 mln osób, będzie ona mniejsza o ok. 700 tys. mniej (o ok. 33%) w porównaniu z rokiem 2009. Źródło; Prognoza GUS, 51

52 Cele strategiczne ECD Fundacja „Edukacyjne Centrum Doskonalenia” ECD
Character Humble & Unselfish Loyal & Honest Uczniowie Technikum, ZSZ Potencjalni pracownicy branży ICT Studenci Pracownicy Firm ICT ECD Działanie na rzecz rozwoju branży ICT w Regionie poprzez: Podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników branży ICT Lepsze wdrażanie uczniów i studentów do potrzeb rynku pracy Przekwalifikowywanie osób z rynku pracy do potrzeb branży ICT Wzrost poziomu konkurencyjności regionu poprzez dostęp do wykwalifikowanych kadr Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Atrakcyjność branży ICT Ścieżka edukacyjna Rynek pracy Potencjalni inwestorzy 52 52

53 Cele operacyjne ECD ECD Character Pracownicy Firm ICT Studenci
Humble & Unselfish Loyal & Honest Uczniowie Technikum, ZSZ Potencjalni pracownicy branży ICT Studenci Pracownicy Firm ICT Pracownicy Firm ICT ECD Studenci Zbudowanie ustrukturyzowanego procesu współpracy w ramach staży i praktyk studenckich a firmami klastra Wpływanie na dostosowanie programów studiów do potrzeb biznesu Rozwój kadr pracowników firm Klastra Potencjalni pracownicy branży ICT Zbudowanie wizerunku sektora ICT jako atrakcyjnego miejsca pracy Zdobywanie nowych kwalifikacji, kształcenie ustawiczne 53 53

54 Cele operacyjne ECD ECD
Współutworzenie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla branży ICT (ZSZ i Technika) „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” – w kontekście reformy MEN Character Humble & Unselfish Loyal & Honest Uczniowie Technikum, ZSZ Potencjalni pracownicy branży ICT Studenci Pracownicy Firm ICT ECD Wpływanie na dostosowanie programów nauczania do potrzeb firm Klastra Udział w systemie egzaminacyjnym poprzez przeprowadzanie branżowych egzaminów Prowadzenie przez pracodawców doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej Wspieranie szkół w zakresie wyposażenia bazy dydaktycznej, w tym w nowoczesne środki dydaktyczne i materiały Podniesienie poziomu praktyk zawodowych poprzez wypracowanie, we współpracy ze szkółami standardów praktyk zawodowych w poszczególnych zawodach Promocja dziedzin ICT w placówkach edukacyjnych (przedszkole, SP, Gimnazjum, LO), której celem ma być w przyszłości wybór przez uczniów kierunków związanych z branżą ICT „Od przedszkolaka do inżyniera” Uczniowie Technikum i ZSZ 54 54

55 Współpraca z ECD Zróbmy pierwszy krok
Uczniowie Technikum i ZSZ Ścisła współpraca Klastra z Departamentem Edukacji i Sportu UMWP Zróbmy pierwszy krok Zapraszamy szkoły i JST do przystąpienia do Pomorskiego Klastra ICT Wspólne cele na rok szkolny 2011/ PROPOZYCJA Praktyki uczniowskie (miesięczne, tygodniowe) – skoordynowane w całym roku szkolnym Staże, dokształcanie nauczycieli Rada programowa Szkoły / Klaster ICT Promocja szkół w Gimnazjach, wycieczki w zakładach pracy Mapa szkół / mapa firm Klastra ICT Portal praktyk uczniowskich i szkół branży ICT Klasy profilowane, patronackie pod daną dziedzinę, firmę Porównanie oczekiwań kompetencyjnych biznesu a poszczególnych zawodów Udostępnienie infrastruktury faktycznej i wirtualnej (IT) Pomoc szkołom w pisaniu projektów Stworzenie kryteriów rekomendacji (certyfikaty) szkoły przez Klaster ICT

56 Dyskusja


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I PRACODAWCÓW Z OBSZARU ZAWODOWEGO KLASTRA ICT W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W KONTEKŚCIE PLANOWANEJ MODERNIZACJI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google