Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych (bioenergia + system zbiórki odpadów) Magdalena Rogulska XII Forum Czystej Energii, POLEKO, Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych (bioenergia + system zbiórki odpadów) Magdalena Rogulska XII Forum Czystej Energii, POLEKO, Poznań"— Zapis prezentacji:

1 Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych (bioenergia + system zbiórki odpadów) Magdalena Rogulska XII Forum Czystej Energii, POLEKO, Poznań 2012

2 Kim jesteśmy? W 2007 po polsko-szwedzkiej konferencji dotyczącej bioenergii zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki zdecydowano o nakreśleniu ram dla współpracy bilateralnej Rezultatem tej decyzji było ustanowienie platformy na rzecz działań promujących i upowszechniających technologie i wiedzę w obszarze przyjaznych środowisku systemów energetycznych, do celów której należą: Promocja technologii zrównoważonych energetycznie - energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej Ułatwianie wypełnienia zobowiązań w zakresie unijnego pakietu energetycznego Wzmocnienie współpracy pomiędzy Polską a Szwecją w zakresie zrównoważonej energetyki i partnerstwa biznesowego

3 3 Partnerzy Założyciele: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Pion Paliw i Energii Odnawialnej International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Sztokholmie Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie Pa rtnerzy przemysłowi Sustainable Business Hub & related clusters Vattenfall PURAC Vireo Energy Malmberg Water & Energy Lund Energy SYSAV ……..i inni Około 300 partnerów w Polsce i Szwecji zapisało się do Platformy

4 Wymiana wiedzy i wspólne badania w zakresie systemów energetycznych Projekty technologiczne Mechanizmy wsparcia, polityki, strategie Know-how nt. finansowania, rynków i zasobów Wizyty studyjne Seminaria Match- making Dobre praktyki E-learning Platforma internetowa Rodzaje działań

5 Efekty działalności informacyjno-promocyjnej MPO Warszawa – przetarg na 27 pojazdów bezpylnych zasilanych CNG Polsko-szwedzki projekt w Zabrzu Konferencje Energia z odpadów – szwedzki model 2010, 2011 r. Krinova Study Tour, Szwecja marzec 2012

6 Polsko-szwedzki projekt w Zabrzu Projekt Produkcja biogazu z odpadów żywnościowych oraz obornika – przedstawienie podejścia systemowego do zarządzania odpadami organicznymi dla polskich gmin, uzyskał dofinansowanie z funduszu BSAP. Wdrożenie modelu szwedzkiego: energia z odpadów w warunkach polskich. Podpisanie umowy z funduszem BSAP miało miejsce w Zabrzu we wrześniu 2012 r.

7 Podpisanie umowy o dofinansowanie: Anders Alm (BSAF Fund), Mikael Backman (IIIEE) oraz reprezentanci beneficjenta: Zdzisław Iwański, Ryszard Bęben (MOSiR Zabrze),

8 Tło projektu Zabrze-Lund : miasta partnerskie Zabrze aktywnym członkiem SPPZE Wizyty studyjne w Szwecji samorządowców i przedsiębiorców Wizyty szwedzkich partnerów w Zabrzu, wspólne konferencje Studenci z Lund analizowali gospodarkę odpadami w Zabrzu (raport w j. angielskim, prezentacja w j. polskim) Studenci z Lund analizowali możliwość produkcji biogazu z Zabrzu (raport w j. angielskim)

9 Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Zabrzu w sposób zrównoważony? Studium przypadku Autorzy: Bernice Charles, Cornelia Moser, Chihiro Sawaki, Caroline Steinvig pod kierownictwem: Mikael Backman

10 Porównanie gospodarki odpadami recykling Odzysk energii zapobieganie Kg/osobę/rok Cele UE składowanie

11 Odpady komunalne W Szwecji na cele produkcji ciepła i energii elektrycznej spala się ok. 50 % odpadów komunalnych, które zawsze są sortowane u źródła – w bardziej lub mniej efektywny sposób. Ponad 45 % odpadów jest odzyskane i poddane recyklingowi (papier, karton, metal, szkło, opakowania plastikowe, frakcja biologiczna itd.). Zaledwie 4 % jest składowane, przede wszystkim jako popioły lotne ze spalarni odpadów. Przychody ze sprzedaży energii ze spalania odpadów dają przesłanki ekonomiczne do zbierania, sortowania i odzyskiwania odpadów i materiałów do ponownego użycia.

12 Za Gunnar Hoglund, Ambasada Szwecji, Kielce 2012 r.

13

14 Sortowanie w domu

15 Art. 3 ust. 2 Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: pkt 5. ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; pkt 6. tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

16 Konferencja Nasze Miasto, Nasze Odpady, Nasza Sprawa MOSIR ZABRZE, 2012 r.

17 Zdzisław Iwański, MOSiR, Zabrze, 2012 r.

18

19 BIOGAZOWNIA Dane ogólne, Etap I: promocja i edukacja, identyfikacja substratów, dobór technologii, business-plan, projekt Etap II: montaż finansowy Zdzisław Iwański, MOSiR, Zabrze, 2012 r.

20 Edukacja i promocja Dnia 26 października 2012 r. odbyła się inaugurująca projekt konferencja pt. Nasze miasto, nasze odpady, nasza sprawa. Organizatorami było Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Zabrzu. Celem konferencji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Zabrza oraz mobilizacja do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska poprzez segregację odpadów. Zdjęcia i prezentacje dostępne są na stronie Miasta Zabrze, MOSiR oraz projektu www.biogaz.zabrze.plwww.biogaz.zabrze.pl

21 Pytania? Magdalena Rogulska m.rogulska@pimot.org.pl Mikael Backman mikael.backman@iiiee.lu.se ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!! www.energyplatform.net


Pobierz ppt "Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych (bioenergia + system zbiórki odpadów) Magdalena Rogulska XII Forum Czystej Energii, POLEKO, Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google