Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych"— Zapis prezentacji:

1 Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych
XII Forum Czystej Energii, POLEKO, Poznań 2012 Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych (bioenergia + system zbiórki odpadów) Magdalena Rogulska

2 Kim jesteśmy? W 2007 po polsko-szwedzkiej konferencji dotyczącej bioenergii zorganizowanej w Ministerstwie Gospodarki zdecydowano o nakreśleniu ram dla współpracy bilateralnej Rezultatem tej decyzji było ustanowienie platformy na rzecz działań promujących i upowszechniających technologie i wiedzę w obszarze przyjaznych środowisku systemów energetycznych, do celów której należą: Promocja technologii zrównoważonych energetycznie - energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej Ułatwianie wypełnienia zobowiązań w zakresie unijnego pakietu energetycznego Wzmocnienie współpracy pomiędzy Polską a Szwecją w zakresie zrównoważonej energetyki i partnerstwa biznesowego

3 Partnerzy Założyciele: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Pion Paliw i Energii Odnawialnej International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Sztokholmie Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie Partnerzy przemysłowi Sustainable Business Hub & related clusters Vattenfall PURAC Vireo Energy Malmberg Water & Energy Lund Energy SYSAV ……..i inni Około 300 partnerów w Polsce i Szwecji zapisało się do Platformy 3 3

4 Wymiana wiedzy i wspólne badania w zakresie systemów energetycznych
Rodzaje działań Platforma internetowa Mechanizmy wsparcia, polityki, strategie technologiczne Projekty E-learning Dobre praktyki Wymiana wiedzy i wspólne badania w zakresie systemów energetycznych Know-how nt. finansowania, rynków i zasobów Seminaria Match- making Wizyty studyjne

5 Efekty działalności informacyjno-promocyjnej
Krinova Study Tour, Szwecja marzec 2012 Konferencje „Energia z odpadów – szwedzki model” 2010, 2011 r. MPO Warszawa – przetarg na 27 pojazdów bezpylnych zasilanych CNG Polsko-szwedzki projekt w Zabrzu

6 Polsko-szwedzki projekt w Zabrzu
Projekt „Produkcja biogazu z odpadów żywnościowych oraz obornika – przedstawienie podejścia systemowego do zarządzania odpadami organicznymi dla polskich gmin”, uzyskał dofinansowanie z funduszu BSAP. Wdrożenie modelu szwedzkiego: energia z odpadów w warunkach polskich. Podpisanie umowy z funduszem BSAP miało miejsce w Zabrzu we wrześniu 2012 r.

7 Podpisanie umowy o dofinansowanie: Anders Alm (BSAF Fund), Mikael Backman (IIIEE)
oraz reprezentanci beneficjenta: Zdzisław Iwański, Ryszard Bęben (MOSiR Zabrze),

8 Tło projektu Zabrze-Lund : miasta partnerskie
Zabrze aktywnym członkiem SPPZE Wizyty studyjne w Szwecji samorządowców i przedsiębiorców Wizyty szwedzkich partnerów w Zabrzu, wspólne konferencje Studenci z Lund analizowali gospodarkę odpadami w Zabrzu (raport w j. angielskim, prezentacja w j. polskim) Studenci z Lund analizowali możliwość produkcji biogazu z Zabrzu (raport w j. angielskim)

9 Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Zabrzu w sposób zrównoważony
Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Zabrzu w sposób zrównoważony? Studium przypadku Autorzy: Bernice Charles, Cornelia Moser, Chihiro Sawaki, Caroline Steinvig pod kierownictwem: Mikael Backman

10 Porównanie gospodarki odpadami
Cele UE Kg/osobę/rok zapobieganie recykling Odzysk energii składowanie

11 Odpady komunalne W Szwecji na cele produkcji ciepła i energii elektrycznej spala się ok. 50 % odpadów komunalnych, które zawsze są sortowane u źródła – w bardziej lub mniej efektywny sposób. Ponad 45 % odpadów jest odzyskane i poddane recyklingowi (papier, karton, metal, szkło, opakowania plastikowe, frakcja biologiczna itd.). Zaledwie 4 % jest składowane, przede wszystkim jako popioły lotne ze spalarni odpadów. Przychody ze sprzedaży energii ze spalania odpadów dają przesłanki ekonomiczne do zbierania, sortowania i odzyskiwania odpadów i materiałów do ponownego użycia.

12 Za Gunnar Hoglund, Ambasada Szwecji, Kielce 2012 r.

13 Za Gunnar Hoglund, Ambasada Szwecji, Kielce 2012 r.

14 Sortowanie w domu

15 USTAWA z dnia 13 września 1996r
USTAWA z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r., poz. 391) Art. 3 ust. 2 „Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: pkt 5. ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; pkt 6. tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych”.

16 ILOŚĆ ODPADÓW ZEBRANYCH I PRZEKAZANYCH DO ZAGOSPODAROWANIA W [Mg]
Konferencja „Nasze Miasto, Nasze Odpady, Nasza Sprawa” MOSIR ZABRZE, 2012 r.

17 Zdzisław Iwański, MOSiR, Zabrze, 2012 r.
17

18 Zdzisław Iwański, MOSiR, Zabrze, 2012 r.
18

19 Zdzisław Iwański, MOSiR, Zabrze, 2012 r.
BIOGAZOWNIA Dane ogólne, Etap I: promocja i edukacja, identyfikacja substratów, dobór technologii, business-plan, projekt Etap II: montaż finansowy Zdzisław Iwański, MOSiR, Zabrze, 2012 r. 19

20 Edukacja i promocja Dnia 26 października 2012 r. odbyła się inaugurująca projekt konferencja pt.” Nasze miasto, nasze odpady, nasza sprawa”. Organizatorami było Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Zabrzu. Celem konferencji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Zabrza oraz mobilizacja do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska poprzez segregację odpadów. Zdjęcia i prezentacje dostępne są na stronie Miasta Zabrze, MOSiR oraz projektu

21 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
Pytania? Magdalena Rogulska Mikael Backman ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!


Pobierz ppt "Polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google