Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biogazownia utylizacyjna jako uzupełnienie krajowego systemu gospodarki odpadami Barbara Smerkowska Magdalena Rogulska Forum Czystej Energii Poznań 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biogazownia utylizacyjna jako uzupełnienie krajowego systemu gospodarki odpadami Barbara Smerkowska Magdalena Rogulska Forum Czystej Energii Poznań 2013."— Zapis prezentacji:

1 Biogazownia utylizacyjna jako uzupełnienie krajowego systemu gospodarki odpadami Barbara Smerkowska Magdalena Rogulska Forum Czystej Energii Poznań 2013

2 Biogazownia utylizacyjna Główna funkcja – przetwarzanie odpadów (instalacja odzysku) Produkcja energii jako dodatkowy profit Źródło odpadów: z selektywnej zbiórki u źródła lub ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych Rozbudowany system przyjęcia i przetwarzania odpadów Przychody z tytułu opłaty utylizacyjnej Osad pofermentacyjny – właściwości nawozowe Zmiany w prawie w zakresie gospodarki odpadami zwiększają zainteresowanie tą technologią

3 Definicje ( Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r.) Bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; Biogazownia instalacją odzysku (recykling organiczny) Produkt pofermentacyjny - podstawowy produkt instalacji Biogaz - produkt uboczny Recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii (…) Odzysk energii – termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii W krajowych przepisach brak pojęcia odzysku materiałowego i energii w jednej instalacji. Za: E. Krasuska, prezentacja z konferencji Rozwój biogazowni w Polsce - nowe prawo, , Warszawa

4 4 Biogazownia utylizacyjna spalanie kompostowanie odzysk energii odzysk składników odżywczych fermentacja metanowa odzysk energii i składników odżywczych

5 5 Biogazownia utylizacyjna - schemat

6 Teoretyczny potencjał biogazu Źródło: B. Igliński et al. Agricultural biogas plants in Poland…, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (2012) Organiczna frakcja odpadów komunalnych Odchody zwierzęce

7 7 Systemy fermentacji Źródło: M. Seiffert, prezentacja BFB 2011 Gdańsk Systemy ciągłe: fermentacja mokra i sucha system okresowy – fermentacja sucha

8 8 Systemy fermentacji ciągłej Źródło: M. Seiffert, prezentacja BFB 2011 Gdańsk Zalety: Mieszanie – stabilność procesów biologicznych, jednolita temp. w komorze, dobre odprowadzanie biogazu Konserwacja bez opróżniania reaktora Wady: systemy kosztowne Występowanie zjawiska pienienia i osadów Możliwość wystąpienia stref nieruchomych i intensywnego mieszania W przypadku suchego wsadu niezbędna woda procesowa Duża ilość mokrego pofermentu do zagospodarowania Zalety: Mniejsze wymiary komór dla tego samego uzysku biogazu (większy OLR) Efektywne kosztowo dla mniejszych instalacji Rozdział faz fermentacji w przepływie Krótki czas retencji (HRT) Niskie straty ciepła (zwarta konstrukcja) Wady: Konserwacja urządzeń mieszających wymaga opróżnienia reaktora Znaczne zużycie energii Fermentacja mokra Fermentacja sucha

9 9 system okresowy – fermentacja sucha Źródło: M. Seiffert, prezentacja BFB 2011 Gdańsk Zalety: Utylizacja substratów stałych Niskie koszty inwestycyjne, systemy modułowe, łatwo adaptowalne, Niskie koszty operacyjne (niskie zapotrzebowanie na energię), Prosta konstrukcja – ograniczona awaryjność instalacji Wady: Brak mieszania – nierównomierna produkcja biogazu, Wymagane znaczne ilości inokulatu dla uzyskania wysokiej wydajności biogazu Utrzymanie produkcji ciągłej wymaga przesunięcia czasowego załadowania kolejnych komór

10 10 Kofermentacja Korzystna jest kofermentacja bioodpadów z odchodami zwierzęcymi lub osadami ściekowymi (poprawa zawartości biogenów i pojemności buforowej mieszaniny co prowadzi do zwiększonego wzrostu bakterii. Zalety: Zwiększony uzysk biogazu Wykorzystanie odpadów, które samodzielnie nie stanowią dobrego substratu Odpowiedni bilans składników odżywczych Możliwość zwiększenia wilgotności wsadu Wady: W przypadku osadów ściekowych należy liczyć się z wyższymi zawartościami metali ciężkich i ChZT. Dodatkowa wstępna obróbka odpadów Większe zapotrzebowanie na energię mieszania Problem prawny w zakresie zagospodarowania pofermentu

11 11 Przykładowe rozwiązania - Firma SYSAV w Malmo Firma SYSAV należy do związku 14 gmin szwedzkich i jest odpowiedzialna za gospodarkę odpadami w rejonie Skania na południu Szwecji. Od 2009 r. w Sysav obok instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych działa instalacja wstępnego przetwarzania odpadów żywnościowych. Obecnie produktem końcowym tej linii jest jednorodna zawiesina – substrat do produkcji biogazu. Przewożony jest cysternami do biogazowni Karpalund.

12 12 Przykładowe rozwiązania - Firma SYSAV w Malmo Legenda: 1 – prasa, 2 – rozdrabnianie, 3 – mieszanie, 4 – ekstruder, 5 – zbiornik na frakcję płynną, 6 – transport frakcji do spalania

13 13 Sysav - 3 linie wstępnego przetwarzania odpadów Dwie pierwsze linie są przeznaczone do przyjmowania płynnych odpadów: jedna do odpadów przywożonych cysternami, druga dla pakowanych płynów (np. w kartonach lub plastykowych butelkach) – ton/rok. Trzecia linia o przepustowości ton/rok przeznaczona jest do przetwarzania stałych odpadów żywnościowych np. segregowanych w domach do specjalnych papierowych toreb. Odpady z leja zasypowego przekazywane są do rozdrabniacza (2), następnie są homogenizowane (3) i trafiają do ekstrudera (4). Odciek trafia do zbiornika (5) a pozostała frakcja przekazywana jest do spalenia (6). Źródło:

14 14 Krajowe uwarunkowania prawne Zarówno w obszarze odpadów jak i zielonej energii biogazownie utylizacyjne są niezauważone Przeoczenie czy świadome działanie?? Analizy z istniejących instalacji pokazują, że korzyści z biogazowni w całym cyklu życia przewyższają koszty inwestycyjne. Co mamy dziś? Ustawa o OZE nadal w przygotowaniu… Niepewność co do wsparcia Nieelastyczny system gospodarki odpadami (RIPOK) Brak współpracy międzyresortowej w zakresie wspólnych rozwiązań

15 15 Gdzie leży problem? odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych (art. 3 Ustawy Prawo energetyczne) może się okazać że biogaz z mieszanego strumienia substratów czy biogaz rolniczy nie jest w ogóle OZE…

16 16 Gdzie leży problem? Potrafimy zdziałać cuda z twoich odpadków żywnościowych. Przetwarzamy je w biogaz i bionawóz, które są alternatywą dla benzyny i nawozów sztucznych. (SE) Czy Twój samochód zatankujesz ogryzkami z jabłek?? – film o odpadach żywnościowych (SE)

17 Zamiast podsumowania… Znaczący potencjał rynku w Polsce (efekt synergii rynku OZE i gospodarki odpadami) Brak przeszkód technologicznych – istnieją sprawdzone rozwiązania Istniejący system prawny i przedłużające się prace nad ustawą o OZE Zmiany w prawie w zakresie gospodarki odpadami szansą, której nie warto marnować Uniezależnienie się od systemu wsparcia? - biogaz dla transportu Pierwsze projekty – projekt polsko-szwedzki w Zabrzu (zakończono inwentaryzację potencjalnych substratów)

18 18 Oferta Zakładu Odnawialnych Zasobów Energii projektowanie systemu zagospodarowania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych na cele energetyczne studia wykonalności dla wykorzystania biogazu, w tym w obszarze uzdatniania biogazu do jakości gazu ziemnego (sieć gazowa, transport) plany gospodarki niskoemisyjnej doradztwo inwestycyjne, analizy uwarunkowań inwestycji w OZE szkolenia dotyczące realizacji inwestycji w OZE Zapraszamy do współpracy!

19 19 Konferencja Rozwój w Technologii Produkcji Biogazu Ystad, Szwecja, listopada 2013r. Konferencja organizowana jest w ramach Szwedzko – Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki (www.energyplatform.net).www.energyplatform.net Głównym celem spotkania jest wymiana wiedzy i technologii pomiędzy podmiotami polskimi i szwedzkimi, omówienie zmian na polskim rynku biogazu oraz nawiązanie kontaktów biznesowych. Program: w-technologii-produkcji-biogazu Program: w-technologii-produkcji-biogazu Zapraszamy!!!

20 20 Dziękuję za uwagę Barbara Smerkowska Magdalena Rogulska


Pobierz ppt "Biogazownia utylizacyjna jako uzupełnienie krajowego systemu gospodarki odpadami Barbara Smerkowska Magdalena Rogulska Forum Czystej Energii Poznań 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google