Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRANSFER WIEDZY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWYWANIA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH WEEEZO PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Warszawa, 25 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRANSFER WIEDZY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWYWANIA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH WEEEZO PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Warszawa, 25 października."— Zapis prezentacji:

1 TRANSFER WIEDZY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWYWANIA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH WEEEZO PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Warszawa, 25 października 2011

2 POLSKO-NORWESKIE PARTNERSTWO NA RZECZ TRANSFERU WIEDZY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWYWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W POLSCE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTW: MAZOWIECKIEGO I ŚLĄSKIEGO WSPARCIE UDZIELONE PRZEZ NORWEGIĘ ZE ŚRODKÓW MECHANIZMÓW FINANSOWYCH

3 WEEEZO to projekt ogólnopolski zajmujący się upowszechnianiem wiedzy i dobrych praktyk z zakresu odpowiedniego zagospodarowywania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Realizacja projektu obejmuje równoległe prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i biznesowym. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

4 WEEEZO to : - Realizacja programu edukacyjnego - Pomoc w wyszukiwaniu i transferze dobrych praktyk oraz innowacyjnych technologii - Bezpłatne usługi skierowane do przedsiębiorstw, JST, uczelni, instytutów badawczych oraz konsumentów

5 MECHANIZMY FINANSOWE Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweski Mechanizm Finansowy Darczyńcy: Norwegia, Islandia, Lichtenstein Dla Polski: 533,51 mln euro 2004 – 2009 Kolejne nabory wniosków już od 2012

6 Priorytet 9 NMF POLITYKA REGIONALNA I DZIAŁANIA TRANSGRANICZNE Tworzenie i wdrażanie programów współpracy transgranicznej Transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych Promowanie rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce Zapewnienie rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach Szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej w krajach EOG

7 PROJEKT Od pomysłu do realizacji Zidentyfikowanie problemu zagospodarowywania zużytego sprzętu elektrycznego Złożenie dokumentacji aplikacyjnej (kwiecień 2008) Podpisanie Umowy Finansowej (sierpień 2009)

8 PROJEKT Metryczka Tytuł projektu: Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz transferu wiedzy w zakresie zagospodarowywanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województw: mazowieckiego i śląskiego Planowany okres realizacji: – Faktyczny okres realizacji: – Partner/Wykonawca: SINTEF Stiftelsen

9 PROJEKT Cele BEZPOŚREDNI Upowszechnianie oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk z zakresu zagospodarowywania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego OGÓLNY Poprawa gospodarowania ZSEE w Polsce Poprzez działania: edukacyjne, promocyjne, biznesowe

10 PROJEKT Działania o State of the Art. Analiza i zarządzanie użytkownikiem końcowym o Kampanie edukacyjne o Transfer wiedzy i technologii o Upowszechnianie wiedzy z zakresu zagospodarowywania ZSEE o Promocja i zarządzanie projektem

11 Działanie I State of the Art. Analiza i zarządzanie użytkownikiem końcowym o Analiza State of the Art obecnie stosowanych technologii oraz funkcjonujących rozwiązań systemowych w zakresie zagospodarowania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE) o Działania wspierające współpracę biznesową w zakresie ZSEE - nawiązanie kontaktu i współpracy z podmiotami zainteresowanymi ZSEE - audyty technologiczne - identyfikacja i promocja technologii z zakresu zagospodarowywania ZSEE

12 Działanie II Kampanie edukacyjne o organizacja szkoleń poświęconych nowym technologiom oraz finansowaniu zagospodarowania ZSEE o wydanie monografii poświęconej najlepszym praktykom oraz najlepszym dostępnym technologiom w zakresie zagospodarowania ZSEE oraz ich wdrożeniu w warunkach polskich

13 Działanie III Transfer wiedzy i technologii o organizacja imprezy typu spotkania brokerskie w zakresie technologii zagospodarowania ZSEE o uruchomienie internetowego systemu kojarzącego partnerów polskich i zagranicznych oferujących lub poszukujących technologii z zakresu ZSEE

14 Działanie IV Upowszechnianie wiedzy z zakresu zagospodarowywania ZSEE o uruchomienie portalu internetowego jako platformy współpracy i wymiany informacji o promocja projektu podczas 6 krajowych imprez targowych oraz seminariów o opracowanie i dystrybucja broszur informacyjno-promocyjnych dotyczących problemu ZSEE o przygotowanie filmu dot. postępowania z ZSEE o organizacja konferencji międzynarodowej podsumowującej rezultaty projektu

15 Działanie V Promocja i zarządzanie projektem o wybór partnera projektu o zarządzanie projektem o promocja projektu zgodnie z wytycznymi Mechanizmów Finansowych o obsługa projektu o charakterze techniczno- administracyjnym

16 Klienci projektu o Podmioty działające w obszarze zagospodarowywania odpadów elektrycznych i elektronicznych o Jednostki samorządu terytorialnego o Uczelnie o Instytuty badawcze o Konsumenci

17 Bezpłatne usługi o Poszukiwanie i promocja technologii o Audyt technologiczny o Kojarzenie partnerów o Spotkania firm o Szkolenia

18 Internetowy System Kojarzenia Partnerów

19

20 Założenia projektu o Nawiązanie kontaktu z 200 podmiotami zainteresowanymi udziałem w projekcie - na : 206 o Przeprowadzenie 75 audytów technologicznych - na : 74 o Przygotowanie bazy technologii związanych z zagospodarowywaniem ZSEE o Organizacja 6 szkoleń (150 uczestników) o Organizacja 6 seminariów dot. problematyki ZSEE o Opracowanie Analizy State of the Art. oraz monografii

21 Założenia projektu o Organizacja Spotkań Brokerskich o Prezentacja projektu podczas 6 krajowych imprez targowych o Przygotowanie i dystrybucja broszur informacyjno- promocyjnych o Przygotowanie filmu o Organizacja konferencji

22 Wyniki projektu Podniesienie wiedzy i świadomości polskich podmiotów w zakresie: o konieczności efektywnego zagospodarowywania ZSEE o innowacyjnych technologii związanych z zagospodarowywaniem ZSEE o finansowania innowacyjnych przedsięwzięć o postępowania ze ZSEE

23 Wnioski o Nietrafione umiejscowienie projektu w czasie o Zaangażowanie podmiotów faktycznie zainteresowanych projektem o Osiągnięcie pomimo opóźnień założonych wyników o Zapotrzebowanie na usługi informacyjne o Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe

24 WEEEZO – dane kontaktowe Biuro projektu: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/ Warszawa Koordynator projektu: Magdalena Pańkowska Tel:


Pobierz ppt "TRANSFER WIEDZY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWYWANIA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH WEEEZO PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Warszawa, 25 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google