Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Warszawa, 25 października 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Warszawa, 25 października 2011"— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Warszawa, 25 października 2011
TRANSFER WIEDZY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWYWANIA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH WEEEZO PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Warszawa, 25 października 2011

2 NA RZECZ TRANSFERU WIEDZY
POLSKO-NORWESKIE PARTNERSTWO NA RZECZ TRANSFERU WIEDZY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWYWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W POLSCE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTW: MAZOWIECKIEGO I ŚLĄSKIEGO WSPARCIE UDZIELONE PRZEZ NORWEGIĘ ZE ŚRODKÓW MECHANIZMÓW FINANSOWYCH

3 WEEEZO to projekt ogólnopolski zajmujący się upowszechnianiem wiedzy i dobrych praktyk z zakresu odpowiedniego zagospodarowywania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Realizacja projektu obejmuje równoległe prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i biznesowym. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

4 WEEEZO to: Realizacja programu edukacyjnego Pomoc w wyszukiwaniu i transferze dobrych praktyk oraz innowacyjnych technologii Bezpłatne usługi skierowane do przedsiębiorstw, JST, uczelni, instytutów badawczych oraz konsumentów

5 MECHANIZMY FINANSOWE Norweski Mechanizm Finansowy
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweski Mechanizm Finansowy Darczyńcy: Norwegia, Islandia, Lichtenstein Dla Polski: 533,51 mln euro 2004 – 2009 Kolejne nabory wniosków już od 2012

6 POLITYKA REGIONALNA I DZIAŁANIA TRANSGRANICZNE
Priorytet 9 NMF POLITYKA REGIONALNA I DZIAŁANIA TRANSGRANICZNE Tworzenie i wdrażanie programów współpracy transgranicznej Transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych Promowanie rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce Zapewnienie rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w  rozwijających się regionach Szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej w krajach EOG

7 Od pomysłu do realizacji
PROJEKT Od pomysłu do realizacji Zidentyfikowanie problemu zagospodarowywania zużytego sprzętu elektrycznego Złożenie dokumentacji aplikacyjnej (kwiecień 2008) Podpisanie Umowy Finansowej (sierpień 2009)

8 PROJEKT Metryczka Tytuł projektu: Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz transferu wiedzy w zakresie zagospodarowywanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województw: mazowieckiego i śląskiego Planowany okres realizacji: – Faktyczny okres realizacji: – Partner/Wykonawca: SINTEF Stiftelsen

9 PROJEKT Cele BEZPOŚREDNI
Upowszechnianie oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk z zakresu zagospodarowywania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego OGÓLNY Poprawa gospodarowania ZSEE w Polsce Poprzez działania: edukacyjne, promocyjne, biznesowe

10 PROJEKT Działania State of the Art. Analiza i zarządzanie użytkownikiem końcowym Kampanie edukacyjne Transfer wiedzy i technologii Upowszechnianie wiedzy z zakresu zagospodarowywania ZSEE Promocja i zarządzanie projektem

11 State of the Art. Analiza i zarządzanie użytkownikiem końcowym
Działanie I State of the Art. Analiza i zarządzanie użytkownikiem końcowym Analiza State of the Art obecnie stosowanych technologii oraz funkcjonujących rozwiązań systemowych w zakresie zagospodarowania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE) Działania wspierające współpracę biznesową w zakresie ZSEE - nawiązanie kontaktu i współpracy z podmiotami zainteresowanymi ZSEE - audyty technologiczne - identyfikacja i promocja technologii z zakresu zagospodarowywania ZSEE

12 Działanie II Kampanie edukacyjne
organizacja szkoleń poświęconych nowym technologiom oraz finansowaniu zagospodarowania ZSEE wydanie monografii poświęconej najlepszym praktykom oraz najlepszym dostępnym technologiom w zakresie zagospodarowania ZSEE oraz ich wdrożeniu w warunkach polskich

13 Transfer wiedzy i technologii
Działanie III Transfer wiedzy i technologii organizacja imprezy typu spotkania brokerskie w zakresie technologii zagospodarowania ZSEE uruchomienie internetowego systemu kojarzącego partnerów polskich i zagranicznych oferujących lub poszukujących technologii z zakresu ZSEE

14 Upowszechnianie wiedzy z zakresu zagospodarowywania ZSEE
Działanie IV Upowszechnianie wiedzy z zakresu zagospodarowywania ZSEE uruchomienie portalu internetowego jako platformy współpracy i wymiany informacji promocja projektu podczas 6 krajowych imprez targowych oraz seminariów opracowanie i dystrybucja broszur informacyjno-promocyjnych dotyczących problemu ZSEE przygotowanie filmu dot. postępowania z ZSEE organizacja konferencji międzynarodowej podsumowującej rezultaty projektu

15 Promocja i zarządzanie projektem
Działanie V Promocja i zarządzanie projektem wybór partnera projektu zarządzanie projektem promocja projektu zgodnie z wytycznymi Mechanizmów Finansowych obsługa projektu o charakterze techniczno-administracyjnym

16 Klienci projektu Podmioty działające w obszarze zagospodarowywania odpadów elektrycznych i elektronicznych Jednostki samorządu terytorialnego Uczelnie Instytuty badawcze Konsumenci

17 Bezpłatne usługi Poszukiwanie i promocja technologii
Audyt technologiczny Kojarzenie partnerów Spotkania firm Szkolenia

18 Internetowy System Kojarzenia Partnerów

19

20 Założenia projektu Nawiązanie kontaktu z 200 podmiotami zainteresowanymi udziałem w projekcie - na : 206 Przeprowadzenie 75 audytów technologicznych - na : 74 Przygotowanie bazy technologii związanych z zagospodarowywaniem ZSEE  Organizacja 6 szkoleń (150 uczestników)  Organizacja 6 seminariów dot. problematyki ZSEE  Opracowanie Analizy State of the Art. oraz monografii 

21 Założenia projektu Organizacja Spotkań Brokerskich 
Prezentacja projektu podczas 6 krajowych imprez targowych  Przygotowanie i dystrybucja broszur informacyjno promocyjnych  Przygotowanie filmu  Organizacja konferencji 

22 Wyniki projektu Podniesienie wiedzy i świadomości polskich podmiotów w zakresie: konieczności efektywnego zagospodarowywania ZSEE innowacyjnych technologii związanych z zagospodarowywaniem ZSEE finansowania innowacyjnych przedsięwzięć postępowania ze ZSEE

23 Wnioski Zaangażowanie podmiotów faktycznie zainteresowanych projektem
„Nietrafione” umiejscowienie projektu w czasie Zaangażowanie podmiotów faktycznie zainteresowanych projektem Osiągnięcie pomimo opóźnień założonych wyników Zapotrzebowanie na usługi informacyjne Zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe

24 WEEEZO – dane kontaktowe
Biuro projektu: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 Warszawa Koordynator projektu: Magdalena Pańkowska Tel:


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Warszawa, 25 października 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google