Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System weryfikacji technologii środowiskowych ETV

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System weryfikacji technologii środowiskowych ETV"— Zapis prezentacji:

1 System weryfikacji technologii środowiskowych ETV
mgr Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe

2 Sytuacja technologii biomasowych na polskim rynku
ETV -europejski system weryfikacji technologii środowiskowych 3. Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe 4. Obszary weryfikacji Korzyści z weryfikacji Etapy weryfikacji Świadectwo weryfikacji Publikacja Koszty weryfikacji Kontakt

3 Polski rynek biomasy brak ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii stanowi w Polsce problem szczególnie dla twórców innowacyjnych technologii, na nieujednoliconym systemie certyfikacji trudno jest się przebić z innowacyjną technologią, niektórzy producenci starają się o uzyskanie renomowanych certyfikatów cieszących się powszechnym uznaniem wydawanych przez takie instytucje jak Niemiecki Urząd Dozoru Technicznego TUV lub amerykańskie stowarzyszenie ASME, niestety brakuje systemu, który pozwalałby na porównywanie poszczególnych technologii według stałej grupy kryteriów odpowiadających potrzebom użytkowników.

4 System Weryfikacji Technologii
System weryfikacji ETV to narzędzie rynkowe, które z jednej strony umożliwia nabywcom dokonanie porównań technologii zgodnie z ich zapotrzebowaniem a z drugiej strony gwarantuje, że parametry sprawności technicznej zadeklarowane przez dostawców są wiarygodne.

5 Międzynarodowe programy weryfikacji technologii środowiskowych

6 Aktorzy systemu

7 Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTS) ITP Oddział Poznań
pierwsza w Polsce akredytowana jednostka inspekcyjna typu A, działa w oparciu o normę oraz Ogólny Protokół Weryfikacji (GVP), Jednostka współpracuje ze sztabem wykwalifikowanych ekspertów. procedury weryfikacyjne stosowane przez Jednostkę Weryfikującą są solidne, przejrzyste i ujednolicone dla obszarów technologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii gwarantuje to rzetelność i wiarygodność wyników weryfikacji oraz uznawalność na rynkach Unii Europejskiej a docelowo również światowych.

8 Obszary weryfikacji Odpady produkty otrzymane z biomasy (np.biopaliwa, biogaz) Technologie energetyczne: pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej z biomasy

9 Korzyści z weryfikacji dla nabywcy technologii
Dane z weryfikacji mogą stanowić dowód w procedurach przetargowych, zamówieniach publicznych Zwiększenie konkurencyjności na rynku Raport z weryfikacji ETV potwierdzający innowacyjne cechy technologii dla wnioskodawcy Korzyści z weryfikacji dla nabywcy technologii Informacje uzyskane podczas weryfikacji umożliwiają porównanie technologii, identyfikowanie nowych rozwiązań zgodnie z wymaganiami lub potrzebami Dostarcza wiarygodnej i użytecznej rynkowo informacji na temat innowacyjności technologii

10 Etapy weryfikacji technologii

11 Przygotowanie Wniosku na weryfikację i zawarcie umowy
Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji powinien zawierać: ogólny opis technologii, projekt koncepcyjny, rysunki, schematy produkcyjne przedstawiające komponenty i podzespoły, opisy i wyjaśnienia konieczne do zrozumienia tych rysunków, normy i specyfikacje techniczne, wyniki obliczeń projektowych, raporty z badań, Wstępna deklaracja sprawności wraz z opisem wszelkich założeń dla których parametry są sprawdzone, Zastosowanie technologii opisane za pomocą pojęć: matryca, cel działania oraz warunki techniczne

12 Uzgodnienie umowy o przeprowadzenie weryfikacji
Gdy wnioskodawca podejmie decyzję o przystąpienie do weryfikacji Jednostka Weryfikująca przedstawia szczegółowy kosztorys weryfikacji wraz z listą potencjalnych badań oraz analiz, które zostaną wykonane

13 Etapy weryfikacji: opracowanie szczegółowego protokołu weryfikacji, ocena istniejących danych, wykonanie dodatkowych badań w Jednostkach Badawczych posiadających wdrożony system 9001 lub jednostek akredytowanych wg norm lub 17025, dostarczenie Jednostce Weryfikującej planu badań i raportu z badań, sporządzenie raportu końcowego, wydanie Świadectwa Weryfikacji.

14 Świadectwo Weryfikacji
Jest to cztero stronnicowy dokument stanowiący podsumowanie przeprowadzonej weryfikacji. Świadectwo Weryfikacji jest podpisywane przez Jednostkę Weryfikującą a następnie rejestrowane przez służby Komisji Europejskiej z przypisaniem numeru rejestracyjnego.

15 Publikacja Raport końcowy stanowi własność wnioskodawcy, ale zaleca się aby wnioskodawcy udostępniali raporty poprzez jego publikację w kanałach komunikacji Programu ETV. Raport powinien być dostępny na żądanie innych Jednostek Weryfikujących służb Komisji, jednostek akredytujących.

16

17 Wstępny etap weryfikacji- tzw. quick scan jest darmowy!
Koszty Weryfikacji Koszty i czas trwania weryfikacji uzależnione będą od stopnia złożoności zgłaszanej technologii Wstępny etap weryfikacji- tzw. quick scan jest darmowy! Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty związane z analizą parametrów określających sprawność technologii.

18 KONTAKT Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTS)
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu ul. Biskupińska 67, Poznań mgr Agnieszka Wawrzyniak Kierownik Jednostki Weryfikującej tel wew. 262 e mail: Informacje o programie ETV i Jednostce Weryfikującej dostępne są także na stronach:

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System weryfikacji technologii środowiskowych ETV"

Podobne prezentacje


Reklamy Google