Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 XII posiedzenie Grupy do spraw Przedsiębiorców Zasady udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 XII posiedzenie Grupy do spraw Przedsiębiorców Zasady udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych."— Zapis prezentacji:

1

2 2 XII posiedzenie Grupy do spraw Przedsiębiorców Zasady udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Warszawa, 5 października 2010 r.

3 3 Ustalenia z X spotkania Grupy ds. Przedsiębiorców Przygotowanie propozycji w zakresie sposobu udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą PZP. Poddanie ww propozycji pod dyskusję na kolejnym spotkaniu Grupy ds. Przedsiębiorców. Propozycja ta powinna: wynikać z analizy procedur funkcjonujących w ramach RPO, być zgodna z obowiązującymi zasadami, w szczególności: wytycznymi KE oraz UFP, być liberalna z punktu widzenia beneficjentów wsparcia.

4 4 Analiza informacji przekazanych przez instytucje zaangażowane w realizację RPO IZ PO IG otrzymała informacje dotyczące stosowanych procedur w zakresie udzielania zamówień w ramach 12 RPO. Przyjęte w ramach RPO rozwiązania charakteryzują się znaczną różnorodnością: od braku szczegółowych rozwiązań – ogólnie sformułowany obowiązek stosowania zasad wynikających z wytycznych KE, po procedury szczegółowo opisujące obowiązki beneficjentów. W ramach poszczególnych RPO przedmiotowe procedury są zawarte w różnych dokumentach: treść umów o dofinansowanie, wytyczne, podręczniki dla beneficjentów, instrukcje wydatkowania środków publicznych itp.

5 5 Propozycja zastosowania jednolitych zasad do zastosowania w ramach RPO Możliwość zastosowania procedury uproszczonej w przypadku zamówienia o mniejszej wartości. Każdy RPO dokonuje analizy wartości projektów oraz średniej wartości realizowanych w ich ramach zamówień i określa próg wartościowy, od którego stosowana będzie procedura uproszczona. Kilka programów operacyjnych przyjęło przykładowo próg ustawowy, tj. 14.000 EUR.

6 6 Propozycja zastosowania jednolitych zasad do zastosowania w ramach RPO Tryb dla zamówień powyżej określonej wartości: wymóg upublicznienia zapytania ofertowego (np. siedziba firmy, internet, prasa, lokalne środki publikacji) obowiązek porównania określonej liczby (np. 3) ofert, ważnych na dzień dokonania zamówienia, w oparciu o określone przez beneficjenta kryteria (np. cena, jakość, funkcjonalność) w przypadku braku określonej liczby ofert - wybór wykonawcy, którego oferta spełniła kryteria określone przez beneficjenta (konieczne pisemne uzasadnienie beneficjenta)

7 7 Propozycja zastosowania jednolitych zasad do zastosowania w ramach RPO w szczególnych sytuacjach (np. brak konkurencji na rynku) skierowanie zapytania ofertowego do jednego potencjalnego wykonawcy i wybór oferty spełniającej określone przez beneficjenta kryteria (konieczne pisemne uzasadnienie beneficjenta) wybór najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty, spełniającej określone przez beneficjenta kryteria obowiązek udokumentowania wyboru (np. opis udzielonego zamówienia wraz z informacją o sposobie dokonanej oceny ofert, oświadczenie beneficjenta o wyborze najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty oraz dochowaniu zasad ogólnych, a także zebrane oferty w formie pisemnej).

8 8 Propozycja zastosowania jednolitych zasad do zastosowania w ramach RPO Tryb uproszczony dla zamówień o wartości mniejszej lub równej progowi określonemu w ramach danego RPO: porównanie ofert dostępnych na rynku (np. katalogi, broszury, foldery, Internet, badanie telefoniczne) brak obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego wybór najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty w oparciu o określone przez beneficjenta kryteria (np. cena, jakość, funkcjonalność)

9 9 Propozycja zastosowania jednolitych zasad do zastosowania w ramach RPO obowiązek udokumentowania wyboru na wypadek przeprowadzanej kontroli (np. notatka z przeprowadzonego badania rynku, oświadczenie beneficjenta o wyborze najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty oraz zachowaniu zasad określonych we wcześniejszym punkcie) Każda IZ RPO przygotowuje szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców w zakresie przedmiotowych procedur oraz uwzględnia je w treści umów o dofinansowanie.

10 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl www.poig.gov.pl prostefundusze@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2 XII posiedzenie Grupy do spraw Przedsiębiorców Zasady udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google