Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weryfikacja Technologii Środowiskowych mgr Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weryfikacja Technologii Środowiskowych mgr Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział"— Zapis prezentacji:

1 Weryfikacja Technologii Środowiskowych mgr Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Poznań Bydgoszcz, czerwca

2 1.Struktura i działalność Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego. 2. Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe 3. Obszary weryfikacji 4. Organizacje współpracujące z Jednostką Weryfikującą 5. Korzyści z weryfikacji 6. Informacje potrzebne do weryfikacji 7. Koszty weryfikacji 8. Źródła dofinansowania dla wnioskodawcy 9. Kontakt Bydgoszcz, czerwca

3 Struktura i działalność Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego Instytut Technologiczno- Przyrodniczy (ITP) z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w następujących obszarach: kształtowanie środowiska przyrodniczego i agrosystemów, innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowanie maszyn i urządzeń. Bydgoszcz czerwca

4 pierwsza w Polsce akredytowana jednostka inspekcyjna typu A, działa w oparciu o normę oraz Ogólny Protokół Weryfikacji (GVP), Jednostka współpracuje ze sztabem wykwalifikowanych ekspertów. procedury weryfikacyjne stosowane przez Jednostkę Weryfikującą są solidne, przejrzyste i ujednolicone dla obszarów technologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii gwarantuje to rzetelność i wiarygodność wyników weryfikacji oraz uznawalność na rynkach Unii Europejskiej a docelowo również światowych. Bydgoszcz, czerwca Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTS) ITP Oddział Poznań

5 Obszary weryfikacji Technologie energetyczne: kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła Odpady produkty otrzymane z biomasy (np.biopaliwa, biogaz) Bydgoszcz czerwca

6 Organizacje współpracujące z Jednostką Weryfikującą Polskie Towarzystwo Energetyczne Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Duńska organizacja weryfikująca technologie środowiskowe Bydgoszcz czerwca

7 Korzyści z weryfikacji Główne korzyści wynikające z przeprowadzenia weryfikacji w ramach programu ETV to: dla wnioskodawcy: uzyskanie Świadectwa Weryfikacji uznawanego na rynku Unii Europejskiej i poza nią; minimalizacja kosztów demonstracji i badań technologii na potrzeby kilentów dzięki starannie zaplanowanej weryfikacji dla nabywcy technologii: uzyskanie dostępu do technologii, które zostały zweryfikowane w ramach programu ETV nieznanych nabywcy przy jednoczesnej możliwości polegania na deklaracji sprawności potwierdzonej przez znany program weryfikacji, stanowiący poręczenie jakości i ważności przeprowadzonej weryfikacji. Bydgoszcz czerwca

8 8 Informacje potrzebne do weryfikacji Do wypełnienia formularza quick scan konieczne są następujące dane: opis technologii i jej zamierzone zastosowanie; stopień rozwoju technologii tzn. gotowość technologii do komercjalizacji; wstępna deklaracja sprawności wyrażona w postaci wymiernych parametrów; informacja czy technologia była już poddawana weryfikacji oraz jej rezultat; informacja o dostępnych danych z badań potwierdzających deklarację (w tym zastosowane metody badawcze; w szczególności informacja czy metody te są dostępne, znormalizowane i odtwarzalne oraz jaka jest ich dokładność).

9 Bydgoszcz czerwca Informacje potrzebne do weryfikacji Po stwierdzeniu przez Jednostkę Weryfikującą kwalifikowalności technologii do weryfikacji, wnioskodawca przygotowuje pełny wniosek o przeprowadzenie weryfikacji, który zawiera: dane kontaktowe wnioskodawcy, dokumentację techniczną, obejmującą co najmniej następujące elementy: -ogólny opis technologii; -projekt koncepcyjny, instrukcję obsługi oraz, jeśli jest to niezbędne do zrozumienia technologii, szkice techniczne, schematy komponentów, podzespołów, obiegów itp.; -opisy i wyjaśnienia konieczne dla zrozumienia szkiców i schematów oraz działania technologii; -normy i specyfikacje techniczne zastosowane w pełni lub częściowo, jeśli są istotne; -wyniki obliczeń projektowych, wykonane badania itp., -raporty z wykonanych badań, jeśli są dostępne.

10 Bydgoszcz czerwca Koszty Weryfikacji Koszty i czas trwania weryfikacji uzależnione będą od stopnia złożoności zgłaszanej technologii Wstępny etap weryfikacji- tzw. quick scan jest darmowy! Szacunkowy koszt weryfikacji to około 20 tysięcy złotych. Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty związane z analizą parametrów określających sprawność technologii.

11 Źródła dofinansowania dla wnioskodawcy Bydgoszcz czerwca Duży BON na innowacje fundowany przez PARP adresowany dla mikro przedsiębiorstw, termin składania wniosków do 28 czerwca 2013 roku, program GEKON – II edycja konkursu ruszy w IV kwartale 2013 roku przeznaczono 120 mln zł na fazę B+R wnioski składać mogą instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa zagadnienia konkursu obejmują: środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego efektywność energetyczną i magazynowanie energii ochronę i racjonalne wykorzystanie wód pozyskiwanie energii z czystych źródeł nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

12 KONTAKT Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe (JWTS) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu ul. Biskupińska 67, Poznań mgr Agnieszka Wawrzyniak Kierownik Jednostki Weryfikującej tel wew. 236 e mail: Informacje o programie ETV i Jednostce Weryfikującej dostępne są także na stronach: %20Weryfikujacej2.pdf Bydgoszcz, czerwca

13 Dziękuję za uwagę Bydgoszcz, czerwca


Pobierz ppt "Weryfikacja Technologii Środowiskowych mgr Agnieszka Wawrzyniak Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google