Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generator Wniosków o Płatność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generator Wniosków o Płatność"— Zapis prezentacji:

1 Generator Wniosków o Płatność
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Robert Szymański Augustów lipiec 2009

2 Założenia dla Generatora
Pomoc dla Beneficjentów w wypełnianiu i składaniu wniosków o płatność oraz raportów z osiągniętych efektów Usprawnienie rejestracji wniosków o płatność w systemach LSI Instytucji Wdrażających Generowanie raportów obejmujących dane z wniosków o płatność i raportów z osiągniętych efektów

3 Funkcjonalności Przesyłanie wymaganych załączników - skanów dokumentów
Rejestracja i przesyłanie do IW załączników do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości POIiŚ: załącznik nr 1a (wniosek o płatność) załącznik nr 1b (część wniosku o płatność wypełniana przez IW) załącznik nr 2 (opis faktury) załącznik nr 4 (raport z osiągniętych efektów) Przesyłanie wymaganych załączników - skanów dokumentów (faktury, protokoły, poświadczenia odbiorów, itd.) Rejestracja wyników weryfikacji przesłanych dokumentów Komunikacja z innymi systemami (pliki XML, web services) Przeglądanie wyników weryfikacji dokonanej przez IW Przeglądanie dokumentów i raportowanie Administrowanie uprawnieniami użytkowników

4 Moduły i użytkownicy MODUŁY: Moduł Beneficjenta Moduł Instytucji
Moduł raportowy Moduł wymiany danych Moduł administracyjny UŻYTKOWNICY: Beneficjenci POIiŚ IW (NFOŚiGW, WFOŚiGW, CKPŚ) IP (MŚ, MG)

5 Moduły Moduł Beneficjenta Rejestracja dokumentów
Zatwierdzanie dokumentów – kwalifikowany podpis elektr. Wysyłanie dokumentów do IW Załączanie plików z załącznikami Korekta dokumentów Przegląd dokumentów bieżących i historycznych Drukowanie dokumentów Eksport danych do plików XML Przegląd wyników weryfikacji dokonanej przez IW

6 Moduły Moduł Instytucji
Rejestracja danych w zakresie IW (załącznik 1b) Rejestracja wyników weryfikacji (np. zatwierdzony, do uzupełnienia) Rejestracja nowych Beneficjentów, nowych projektów Przeglądanie dokumentów zarejestrowanych przez beneficjentów

7 Moduły Moduł raportowy Drukowanie pojedynczych dokumentów
Drukowanie zbiorczych raportów i zestawień Drukowanie załączników (skanów dokumentów) Generowanie raportów i zestawień według kryteriów określonych przez użytkownika. Np.: wnioski o płatność za okres od … do … wszystkie Wnioski o płatność dla projektu …, Raporty z osiągniętych efektów Beneficjenta … w okresie …. Raporty w formatach xls, pdf

8 Moduły Moduł wymiany danych
Generowanie plików XML do importu do KSI (zgodnych z wymaganiami MRR) Generowanie plików XML do importu do LSI w IW Import plików XML z LSI w IW zawierających: dane z załącznika 1b wyniki weryfikacji dokumentów Możliwość eksportu wielu dokumentów w jednym pliku XML Definiowanie automatycznych eksportów cyklicznych np. generowanie pliku XML raz na tydzień zawierającego wszystkie wnioski o płatność i wszystkie raporty z osiągniętych efektów zarejestrowane od ostatniego eksportu

9 Diagram procesu

10 Architektura Generatora

11 Założenia techniczne Każdy użytkownik posiada login i hasło do Generatora System uprawnień do odpowiednich funkcji Uruchamianie przez przeglądarkę internetową Rejestrowane dane są zapamiętywane w bazie danych Aktualizacje generatora dokonywane automatycznie przez Internet Przesyłanie załączonych plików oddzielnie od rejestrowanych dokumentów Szyfrowana komunikacja w trakcie rejestracji i przesyłania danych

12 Stan realizacji Trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę Generatora
Etap dialogu – omówienie kluczowych elementów funkcjonalnych i technicznych: Kwalifikowany podpis elektroniczny Elektroniczna skrzynka podawcza Przesyłanie załączników (skany dokumentów papierowych) Narzędzia i technologie wykorzystywane do budowy aplikacji internetowych Zapisy umowy Termin realizacji – ok. 6 miesięcy od podpisania umowy

13 Dziękuję za uwagę Robert Szymański r.szymanski@nfosigw.gov.pl
DI NFOŚiGW


Pobierz ppt "Generator Wniosków o Płatność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google